Parisuhteita tutkitaan ahkerasti - seuraavana selvitetään hlbti-leskien kokemuksia

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • vaeltaja2006
  • 1

Viime vuosina on tutkittu parisuhteita monista eri näkökulmista. Kuluneella viikolla kerrottiin avio- ja avoliittojen solmimisesta eri puolilla maata ja hlbti-ihmisten testamenteista. Seuraavana alkaa tutkimusprojekti hlbti-leskien elämäntilanteesta ja surukokemuksista. Tutkimus on alkuvaiheessa, ja sen pitäisi olla valmis vuonna 2019.

Hlbti-ihmisten, eli homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten, surukokemuksia on tutkittu maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna vasta vähän. Suomesta aiheen aiempi tutkimus puuttuu kokonaan. Suomessa ei myöskään ole käyty julkista keskustelua puolison kuolemasta ja leskeytymisestä hlbti-ihmisten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoite on monipuolistaa ymmärrystä leskeydestä, antaa ääni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien leskien vaietuille kokemuksille sekä tehdä näkyväksi suremisen normit, jotka määrittelevät hyväksyttyä surua suomalaisessa yhteiskunnassa.

Leski-tutkimuksen aineiston keruu on jo alkanut, mutta nyt etsitään lisää haastateltavia, jotka ovat eläneet hlbti-suhteessa ja joiden rakastettu tai puoliso on kuollut. Puolison tai rakastetun kuolema voi olla tapahtunut äskettäin tai kuolemasta voi olla jo vuosikymmeniä. Tutkimukseen osallistuakseen ei tarvitse olla virallisesti leski, vaan kaikki ne hlbtiq-ihmiset suhteen muodosta riippumatta voivat osallistua tutkimukseen , joilla suhde on katkennut toisen kuolemaan. Lisäksi tutkimukseen voivat osallistua ne heteroseksuaaliset ja cis-sukupuoliset henkilöt, joiden kuollut puoliso on kuulunut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Tutkimuksen tekijä on tohtorikoulutettava Varpu Alasuutari. Häneen saa yhteyden tutkimuksen verkkosivun tai sähköpostin kautta ( varpu.alasuutari@utu.fi ). Verkkosivulla on myös lisätietoa tutkimuksen luonteesta.

http://hlbtsuru.com/

1 kommenttia