Oikeusministeriö selvittää vähemmistöryhmien kokemaa vihapuhetta ja häirintää

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Oikeusministeriö selvittää vähemmistöryhmiin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä sekä vaikutuksista turvallisuuden tunteeseen.

Selvityksen keskeisenä tietolähteenä ovat kohderyhmien edustajat itse. Vastaajiksi halutaan henkilöitä, jotka kokevat kuuluvansa erityisesti johonkin seuraavista vähemmistöryhmistä: vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset tai maahanmuuttajataustaiset, romanit, saamelaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat tai uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat.

Selvityksen kyselylomake auki 11.10. asti.

Kyselyvastauksia ja haastatteluja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille. Vastauksia hyödynnetään vain selvityksen raportin laadinnassa.

Kyselyyn vastaamisen lisäksi voi myös ilmoittautua haastatteluun.

Selvitys vähemmistöryhmien kokemasta vihapuheesta ja häirinnästä
Selvitys vihapuheen ja häirinnän ilmenemisestä (kyselylomake auki 11.10. asti)
Seta: Oikeusministeriö selvittää vähemmistöryhmien kokemaa vihapuhetta ja häirintää

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta