Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 8

Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain äänin 101-90. Tyhjää äänesti 1 edustaja ja poissa oli 7 edustajaa.

Samalla hyväksyttiin Jani Toivolan (vihr) lausumaehdotus, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi ensi vuoden loppuun mennessä.

Lakimuutoksen käytännön läpivienti jää seuraavalle hallitukselle. Lain on määrä astua voimaan 1.3.2017. Laki astuu voimaan riippumatta siitä, ehtiikö tuleva eduskunta tehdä muun tarvittavan lainsäädäntötyön. Mikäli muutoksia ei ehditä tehdä, jää lainsäädäntöön kuitenkin ristiriitoja. muutettavia lakeja ovat esimerkikso translaki, josta on avioliittolain muuttamisen myötä poistettava vaatimus parisuhteen purkamisesta, jotta korjattu sukupuoli voidaan vahvistaa. Avioliittolain muutos vaikuttaa moniin muihinkin lakeihin.

Eduskunta hylkäsi äänin 97–91 Jouko Jääskeläisen (kd) lausumaehdotuksen, jonka mukaan avioliittolakia uudistettaessa perheen ulkopuolisessa adoptiossa "turvataan lapselle oikeus isään ja äitiin, jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen".

Tasa-arvoista avioliittolakia koskevasta kansalaisaloitteesta äänestettin eduskunnassa edellisen kerran kaksi viikkoa sitten. Silloin eduskunta hyväksyi aloitteen äänin 105-92. Äänestyksen jälkeen lakimuutos oli suuren valiokunnan käsittelyssä, joka hyväksyi sen äänin 17-8.

Kansalaisaloitetta edistäneen Tahdon2013-kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen kokee, että päätöksen myötä palkittiin vuosien työ.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Kansalaisaloite on nyt näyttänyt voimansa ja osoittanut, että kansalaisaktivismilla voi saada merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen aikaiseksi. Tämän upeampaa päätöstä kampanjamme ei olisi voinut saada, sanoo Moilanen.

Tahdon2013 -kampanjan poliittisen vaikuttamisen koordinaattori Milla Halme uskoo, että julkisuudessa esitetyistä epäilyksistä huolimatta lausumassa edellytetyt lakimuutokset tullaan toteuttamaan.

- Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on nyt hyväksytty, joten muun lainsäädännön on johdonmukaisesti huomioitava avioliittolakiin tehdyt muutokset. Olisi omituista, että suomalaiseen lainsäädäntöön jäisi epäloogisuuksia, jotka voivat jopa aiheuttaa syrjiviä tilanteita.

Avioliittolain uudistamisen lopullinen äänestys perjantaina
Avioliittolain muuttamisen toinen käsittely 10. joulukuuta ja äänestys perjantaina 12.12.
Suuri valiokunta puoltaa avioliittolakialoitetta

8 kommenttia

Selvät lukemat jälleen!
Kansanedustajien kasvoilta oli luettavissa melkoista jännitystä äänestyksen aikana, niin kristillisten kuin vihreittenkin riveissä. Tuskin yllätys tuloksesta oli kummallakaan puolella järin suuri.
Aikanaan parisuhdelain puolesta äänesti alle puolet edustajista (vastustajiakin oli muutama vähemmän). Nyt tasa-arvoista avioliittolakia kannatti yli puolet.