HLBTI-vähemmistöihin kuuluvien kulttuurin kuluttajien toiveita ja kokemuksia selvitettiin

  • Uutinen
  • Viihde, kulttuuri ja media
  • Sami Mollgren
  • 2

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kulttuurin kuluttajat kokevat taide- ja kulttuurikentän palvelevan heitä suurimmaksi osaksi hyvin, mutta ongelmakohtiakin on.

Tiedot käyvät ilmi ”Hurjan paljon enemmän queer!” – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta -selvityksestä, joka pohjautuu kahteen vuonna 2012 Helsinki Pride -festivaalin yhteydessä toteutettuun palautekyselyyn. Selvityksen lähtökohtana olivat kysymykset siitä, miten hyvin taide- ja kulttuurikenttä huomioi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarpeita ja toiveita, sekä millaisia mahdollisia esteitä taide- ja kulttuuritarjontaan osallistumiselle on.

HLBTI-sisältöjen puute, tiedotuksen niukkuus ja heteronomatiivisuus ongelmina

Ongelmiksi koettiin asenteiden lisäksi HLBTI-sisältöjen puuttuminen tarjonnasta, tiedotuksen niukkuus sekä sukupuolittuneet tilat ja heteronormatiiviset käytännöt. Asennekasvatukseen panostaminen on selvityksen tekijöiden mukaan ensisijaista, kun halutaan kehittää taide- ja kulttuuritarjontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille saavutettavammaksi. Hetero- ja sukupuolinormatiiviset sisällöt, puhetavat ja rakenteet vahvistavat stereotyyppisiä näkemyksiä ja voivat pahimmassa tapauksessa olla esteenä osallistumiselle. HLBTI-näkökulmien valtavirtaistaminen edesauttaisi vähemmistöön kuuluvien henkilöiden kohtaamista yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Myös alueellinen saavutettavuus nousi selvityksessä tärkeäksi kysymykseksi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Yli 50 prosenttia sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vastaajista ilmoitti joskus kokeneensa itsensä ei-tervetulleeksi taide- ja kulttuuritapahtumaan. Sukupuolivähemmistöt ovat selvityksen mukaan taiteen ja kulttuurin näkymättömin ryhmä. Sukupuolittuneet tilat, etenkin wc-tilat, vaikeuttavat sukupuolivähemmistöjen osallistumista taide- ja kulttuuritarjontaan.

Selvitys muistuttaa myös, että erityisesti sateenkaariperheiden lapset sekä HLBTI-vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret tarvitsevat taidesisältöjä oman arkensa ja identiteettinsä tueksi.

Selvityksessä nostetaan esiin 20 toimenpide-ehdotusta saavutettavuuden edistämiseksi HBLTI-näkökulmasta.

Tavoitteena löytää konkreettisia ideioita taide- ja kulttuurialalle

”Hurjan paljon enemmän queer!” – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta on suunnattu taide- ja kulttuurilaitoksille, taide- ja kulttuurialalla toimiville tuottajille, rahoittajille, vaikuttajille, tekijöille sekä kaikille taiteesta ja kulttuurista kiinnostuneille.

Selvityksen tavoitteena on antaa konkreettisia ideoita taide- ja kulttuurialalla työskenteleville. Selvityksen ovat kirjoittaneet Emmi Lahtinen ja Rita Paqvalén. Selvityksen julkaisija on Kulttuuria kaikille -palvelu, joka toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Palvelun tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, jonka puheenjohtajana toimii presidentti Tarja Halonen.

Kulttuuria kaikille: Uusi selvitys julkaistu: ´Hurjan paljon enemmän queer!´

2 kommenttia

Sitten vaan Miesten kesken bodypaintingia yms.

HLBT-yökerhojen kulttuuriin kova tarve saada Mies-esiintyjiä, eikä aina vain niitä naisartisteja tai drag-transuja.


"Hetero- ja sukupuolinormatiiviset sisällöt, puhetavat ja rakenteet vahvistavat stereotyyppisiä näkemyksiä ja voivat pahimmassa tapauksessa olla esteenä osallistumiselle. HLBTI-näkökulmien valtavirtaistaminen edesauttaisi vähemmistöön kuuluvien henkilöiden kohtaamista yhdenvertaisesti muiden kanssa."

Omissakin piireissä termien käytössä on tsemppaamista, esim.

miehekäs, eikä "heteromainen"

transseksuaali, eikä "naisellinen homo"

biseksuaali, eikä naistenkin kanssa oleva "homo"

...

Kommenttia muokattu: 02.07.2014 klo 17:57
  • 2 / 2
  • Miehiä miehille?
  • 2.7.2014, 19.19
Kenellä on kova tarve? Millaisia miehiä?