"UM:n hiv-torjuntatyön avustuskriteereitä harkittava uudelleen"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 2

- Suomen ul­ko­mi­nis­te­riön tu­lee har­ki­ta hiv-työn avus­tus­koh­teil­len­sa aset­ta­miaan eet­ti­siä kri­tee­re­jä uu­del­leen, jot­ta myös ho­mo­sek­suaa­lit ta­voi­te­taan eet­ti­ses­ti kes­tä­väl­lä ta­val­la, kirjoittaa HS:ssä Sari Roman-Lagerspetz.
UM on ra­hoit­ta­nut jo vuo­sia Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kan­san­lä­he­tyk­sen aids-han­ket­ta Etio­pias­sa ja myöntänyt jatkon vuo­sik­si 2013–2015. Roman-Lagerspetz toteaa ongelmalliseksi sen, et­tä Kan­san­lä­he­tys ei hy­väk­sy ho­mo­suh­teis­sa elä­mis­tä ja pi­tää nii­tä syn­ti­nä. Jär­jes­tö on jo vuo­sien ajan jär­jes­tä­nyt esi­mer­kik­si Etio­pias­sa pi­dät­ty­vyyt­tä ko­ros­ta­via To­si rak­kaus odot­taa -se­mi­naa­re­ja, jois­sa ho­mo­sek­suaa­li­suus mää­ri­tel­lään syn­nik­si.

.
Hiv-po­si­tii­vis­ten ho­mo­sek­suaa­lien hoi­toon pää­se­mis­tä on to­det­tu vai­keut­ta­van usein se, et­tä mo­net hiv-työ­tä te­ke­vät ta­hot suh­tau­tu­vat ho­mo­sek­suaa­li­suu­teen edel­leen kiel­tei­ses­ti. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si mo­net us­kon­nol­li­set jär­jes­töt, joi­den hiv-työs­sä ko­ros­tuu niin sa­not­tu pi­dät­ty­vyys­kas­va­tus. - Sen mukaan hi­viä eh­käis­tään par­hai­ten si­ten, et­tä sek­siä har­ras­te­taan ko­ko elä­män ajan vain yh­den part­ne­rin kans­sa, mie­hen ja nai­sen vä­li­ses­sä raa­ma­tul­li­ses­sa avio­lii­tos­sa, kirjoittaa Roman-Lagerspetz. - Täl­lais­ta kas­va­tus­ta on ar­vos­tel­tu voi­mak­kaas­ti sii­tä, et­tä vaik­ka se saat­taa en­nal­ta­eh­käis­tä te­hok­kaas­ti us­kon­nol­lis­ten he­te­ro­sek­suaa­lien saa­mia tar­tun­to­ja, se mar­gi­na­li­soi ho­mo­sek­suaa­le­ja, vah­vis­taa hei­dän so­siaa­lis­ta stig­maan­sa ja es­tää hoi­toon pää­se­mi­sen.

Sari Roman-Lagerspetz on vantaalainen valtiotieteen tohtori.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kirjoitus HS:n Päivän lehti-palvelussa

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • Miikka-Markus Leskinen
  • 2.12.2013, 22.19
UNICEFin aids-vuosipäivänä julkaistun tiedotteen mukaan vain yksi kolmesta sairastuneesta lapsesta maailmassa saa asianmukaista lääkehoitoa. Minusta tällaisessa tilanteessa pitäisi käyttää kaikki käsillä olevat resurssit - vaikka ideologisesti kyseenalaiset sellaiset - että voitaisiin valita "pienempi paha". Tällainen poliittinen peli hyvinvointivaltiosta käsin pahimmillaan maksaa ihmishenkiä. Ideologinen tai teologinen puhtaus tulee näissä asioissa aina kakkosena.
Tama ilmaiseksi saatavana oleva artikkeli kasittelee aika hyvin pidattyvyytta ehkaisykeinona Ugandassa. Tietoa aiheesta on viela kovin vahan, mutta Ugandassa kampanja (johon kuuluu myos kondomien kaytto) on vahentanyt tartuntoja, vaikka se ei suojele kakkein suurimmassa uhassa olevia ihmisia: homoja, seksityolaisia ja kotivaimoja joilla on uskoton mies. Tassa olisi jollekin hieno ja merkitseva, mutta varmasti vaikea ja laaja tutkimuksen aihe. http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.0030379