Vain osa sateenkaariperheistä näkyy tilastoissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Noin 400 suomalaisen lapsiperheen vanhemmat elävät rekisteröidyssä parisuhteessa. Kaikkiaan tällaisissa perheissä elää noin 600 lasta tai alle 18-vuotiasta nuorta. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävistä naispareista taas kolmanneksella on lapsia, mutta miesparien perheeseen kuuluu lapsia vain hyvin harvoin.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessaan julkaisemasta Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin -artikkelista. Siinä tarkastellaan rekisteröidyissä parisuhteissa elävien perheitä tilastokeskuksen luokitusten valossa.

Sateenkaariperheinä näkyvien perheiden määrä tilastoissa on kasvanut vuosittain kymmenillä. Näkyvintä kasvu on ollut sen jälkeen, kun vuonna 2010 perheen sisäinen adoptio tuli mahdolliseksi. Myös rekisteröityjä parisuhteita on solmittu vuodesta 2010 lähtien aiempaa selvästi innokkaammin. Suhteellisesti suurinta kasvu on ollut naisparien rekisteröimien parisuhteiden kohdalla.

Tilastokeskuksen julkaisemassa artikkelissa todetaan, että sateenkaariperheiden sisäiset adoptiot kasvattivat jo vuonna 2010 kotimaisten adoptioiden kokonaismäärää, ja sen jälkeen useampi kuin joka kolmas kotimainen adoptio on ollut sateenkaariperheen sisäinen adoptio.

Virallisissa tilastoissa sateenkaariperheinä näkyvät vain ne lapsiperheet, joissa vanhemmat ovat rekisteröineet parisuhteensa. Näiden ohella Suomessa on paljon tilastojen ulkopuolelle jääviä sateenkaariperheitä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Samaa sukupuolta olevat parit ovat vuodesta 2002 lähtien voineet rekisteröidä parisuhteensa. Vuonna 2010 sallittiin ns. perheen sisäinen adoptio.


Vuonna 2012 Suomessa runsas 4 500 henkilöä eli rekisteröidyssä parisuhteessa, eli rekisteröityjä pareja on runsas 2 250.

Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan ensimmäiset parisuhteet rekisteröidään keskimäärin joitain vuosia vanhemmalla iällä kuin ensimmäiset avioliitot solmitaan, lisäksi rekisteröidyssä parisuhteessa puolisoiden ikäero on suurempi kuin aviopareilla. Samoin avioparien ja parisuhteensa rekisteröineiden kohdalla on ikäryhmäeroja: kun avioliittojen suhteellinen osuus eri ikäryhmissä kasvaa vanhempia ikäryhmiä kohden, ovat rekisteröidyssä parisuhteessa elävät keskimäärin huomattavasti nuorempia. Yli 50-vuotiaiden kohdalla parisuhteensa rekisteröineiden osuus alkaa voimakkaasti laskea, avioliittojen osuudesta poiketen. Tilastokeskuksen artikkelissa katsotaan ikäjakauman erojen heijastavan sitä, että vuoteen 1971 asti homoseksuaalisuus oli rikollista ja vuoteen 1981 määriteltynä sairaudeksi.

Tilastokeskus: Suomessa on tilastoitu 400 sateenkaariperhettä
Tilastokeskus, Hyvinvointikatsaus 3/2013: Sateenkaariperheet tuovat väriä tilastoihin
Vuonna 2012 runsas 300 uutta rekisteröityä parisuhdetta - eroja noin 100

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Perheellinen trans
  • 26.9.2013, 5.05
Luvuista puuttuu myös transsukupuolisten sateenkaariperheet. Esim. transmies voi juridisen sukupuolen vaihdoksen jälkeen mennä (hetero)naimisiin ja jos vaimo tulee raskaaksi (pienellä avulla), hänen aviomiehensä on oletusarvoisesti lapsen isä, vaikka biologisesti tämä olisi mahdotonta (nyt ei puhuta siitä pakkosterilisaatiosta vaan siitä että 100% toimivaa penistä ei pystytä rakentaa eli sillä ei tietenkään pysty siittämään). Tällainen perhemuoto jää tunnistamatta sateenkaarevaksi.