Colville-intiaaniheimo tunnustaa homoseksuaaliset avioliitot

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Lassi Valve
  • 3

Yhdysvaltain Washingtonin osavaltiosta kotoisin olevasta Colvillesta on tullut kuudes amerikanintiaanien heimo, joka tunnustaa homoseksuaaliset avioliitot sen hyväksyttyä syyskuun 5 päivänä eräiden heimoneuvoston jäsenten tekemän ehdotuksen.

Neuvoston jäsen Michael Finley selvitti, että homoseksuaaleja on aina ollut ja he on aina tunnustettu Pohjois-Amerikasta kotoisin olevissa kulttuureissa. Homoseksuaaleja on pidetty ”kahden hengen” ihmisinä, koska heillä uskotaan olevan sekä miehen että naisen henki sisällään, mikä antaa heille taidon ylittää perinteiset sukupuolirajat. Heitä ei ole ”pelkästään hyväksytty” vaan heillä on usein ollut erityisasema heimossa, samankaltainen kuin ŝamaaneilla.

Vaikka kaikki neuvoston jäsenet eivät olleet paikalla asiaa käsiteltäessä, yhtään ääntä ei annettu heimon sääntöjen muuttamista vastaan. Päätöksellä avioliittoinstituutio avataan samaa sukupuolta oleville henkilöille. Uudistus ei vaikuta pelkästään heimon jäseniin vaan kaikki reservaatissa työskentelevät voivat rekisteröidä samaa sukupuolta olevat kumppaninsa sitä seuraavine laillisine vaikutuksineen.

Heimoneuvoston jäseniin kuuluu avoimesti lesbo Lois Trevino, joka lehdistötiedotteessa ilmaisi tyytyväisyytensä seuraavin sanoin: ”Tämä päätös saa minut tuntemaan itseni entistä voimakkaammaksi, koska se virallistaa suhteeni ja kaikkien samaa sukupuolta olevien henkilöiden muodostamien parien suhteet, ja tämä saa oloni tuntumaan turvallisemmaksi, koska se tarjoaa suojelua ja tunnustusta perheelleni.”

Tämä tasa-arvoisen avioliiton laillinen tunnustaminen vaikuttaa 9360 eri alkuperää olevien heimojen jälkeläisiin, jotka nykyään asuvat yhdessä Colvillen reservaatin heimoliitossa.

Gay Star News (Englanti)

3 kommenttia

Yhdysvalloissahan on intiaani-kontimaissa heillä omaa lainsäädäntövaltaa juuri tuon kaltaisissa asioissa ja intiaani-reservaateissa on muitakin, muusta maahanmuuttaja-yhdysvaltalaisuudesta eroavia lakeja.

Hyvä että Yhdysvalloissa noustaan jälleen maan perinteiseen avioliittokäsitykseen, eli intiaanien avioliittokäsitykseen.
hienoa, mitenköhän suomen saamelaiset suhtautuvat ja ovat suhtautuneet ennen mamu ugrilaisten tuloa samaa sukupuolta oleviin pareihin?