Päivi Räsänen suree eropiikkiä kirkosta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • JuhaniV
  • 10

Päivi Räsänen Hesarissa: "Se on tie­tys­ti ikä­vä tie­to. Har­mit­te­len si­tä sen­kin vuok­si, et­tä näin va­ka­va rat­kai­su teh­dään yh­den kir­kon jä­se­nen yh­den pu­heen vuok­si".

Torstain aikana kirkosta erosi lähes 2 200 henkilö. Heinäkuun normaali eroamisluku on 70 ihmisen tienoilla.

Tämänkertainen erobuumi sai sysäyksen kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kirkkoministeri Päivi Räsäsen Kansanlähetyspäivillä pitämästä puheesta. Hänen tulkittiin kehottavan asettamaan Raamatun sanan maallisten lakien yläpuolelle. Samassa puheessaan hän kertoi vastustavansa abortteja kaikissa olosuhteissa ja myös samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja.

Syntyneen kohun seurauksena hän on joutunut toistuvasti selittelemään sanojaan ja heittää syyn kuulijoiden huonon raamatunlukutaidon viaksi. Räsänen vakuuttaa pysyvänsä kaiken sanomansa takana. Nyt hän vihdoin ilmaisee puhuneensakin vain tavallisen kirkon jäsenen roolissa.

Kohtalaisen pitkän jahkailun jälkeen (kesälomien vuoksi?) luterilaisen kirkon johto on ottanut kantaa Räsäsen sanomisiin. Turun piispa Kaarlo Kalliala harmittelee tapahtunutta ja kehottaa yksittäisiä kirkon jäseniä (Räsästä) miettimään kuinka lausumat julkisuudessa vaikuttavat. Helsingin piispa Irja Askola kertoo tuntevansa surua ja "pikkuista kiukkua" Räsäsen lausunnoista.

Pääministeriä lomauttava Jutta Urpilainen nuhtelee Räsästä, ettei tämä ollut miettinyt sanottaviaan kirkkoministerin näkökulmasta.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman asettuu puoluejohtajansa taakse: "Jo­kai­sen po­lii­ti­kon teh­tä­vä on käy­dä kes­kus­te­lua etii­kas­ta – joskus arois­ta­kin asiois­ta".

Helsingin Sanomien po­li­tii­kan ja ta­lou­den toi­mit­ta­ja Kal­le Silf­ver­berg toteaa pakinassaan "Hän te­ki sen taas. Kansa karkaa kirkolta".

Silferberg kiteyttää:

- Suo­mes­sa kan­sa­lais­ten ar­vot muut­tu­vat nyt no­peam­min kuin kirk­ko ky­ke­nee uu­dis­tu­maan. Kir­kon muut­tu­mi­sen vai­keut­ta voi­vat ih­me­tel­lä esi­mer­kik­si ne, joi­den mie­les­tä nai­mi­siin me­no ei ole osa­puol­ten jal­ko­vä­lis­tä kiin­ni.

Lainaukset ovat tämän päivän Helsingin Sanomien uutisista.

***

Omana kantanani totean, että luterilaisen kirkon kriisinhallinta ei toiminut lainkaan tai äärimmäisen pitkän viipeen kuluttua TV2:n homoillan jälkeen. Nyt tästä uudesta kirkon kriisistä syntyy vaikutelma, että kriisinhallintaa ei siellä ole edelleenkään viilattu edes kohtuullisen terävään kuntoon. Tiedottamisessa haparoidaan taaskin. Kesälomat eivät ole riittävä syy haparointiin. Ortodoksikirkko pitää tapansa mukaan suunsa visusti kiinni, vaikka tällaiset periaatteelliset asiat koskettavat myös tuota kirkkoa.

10 kommenttia

Kirkon "jahkailun" taustana lienee myös se, että kirkon organisaatiossa on sekä vanhoillisia että liberaaleja. Vanhoillisten osuus piispatasolla on median mukaan kasvanut. Liberaaleilla ja vanhoillisilla on sitten luotettunsa hallintorakenteen erilaisissa narikoissa. Piispa Kallialan ensimmäinen lausunto oli low key ja osittain lähellä Räsäsen ensimmäistä selittelyä viittauksineen "joidenkin kohtien poiminnoista". Arkkipiispa twiittasi sitten lomaltaan uuden kärjen.

Kirkolla on tiedotusosaamista, mutta sen käyttösuunnasta ollaan epävarmoja.
Eroamalla kirkosta kasvatetaan vanhoillisten vaikutusvaltaa luterilaisessa kirkossa.