Kristillisdemokraattien kansanedustaja jälleen valtioneuvoston sateenkaariverkoston kimpussa (juttukommentit)

Antero Laukkasen - kannattais opetella raamattu paremmin ja sisäistää siellä oleva teksti "Kunnioita lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" - Laukkasella ei taida olla itsekunnoitusta :)
 • 2 / 17
 • Public eye
 • 9.10.2020 15:47
Se raamatunkohta taitaa mennä niin että "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Tästä voidaan päätellä että Laukkanen aatetovereineen syystä tai toisesta vihaa itseään, mikä oikeuttaa hänet ja heidät vihaamaan myös lähimmäisiään.
Minä olen päätellyt, että Laukkasella on varsin ilmeisesti jokin ymmärrysrajoite. Hänelle on kahdesti annettu vastaus, mutta hän kokee jääneensä vastausta vaille.

Laukkanen penää kysymyksessään sateenkaariverkoston laisten verkostojen perustamista muiden vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden lisäämiseksi.

Minusta vastaus on aika selkeä: näitä verkostoja on jo olemassakin. Henriksson on todennut, että vastaavanlaisia yhteistyöelimiä on jo olemassa suuri määrä: esimerkiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta, romaniasiain neuvottelukunta, etnisten suhteiden neuvottelukunta, kansalliskieliverkosto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Ymmärrän vähintäänkin rivinvälistä, että niitä voidaan perustaa tarvittaessa uusiakin.

Mitäköhän asiaa Laukkanen ei tässä ymmärrä?
Nyt Kristillisdemokraatit ja KD-lehti ovat nostaneet hirmuisen äläkän pääministerin sanomisista, kun hän ei tunnistanut tällaista erityistä verkostoa tai tiennyt kuuluvansa tällaiseen verkostoon.
Olen aikani kuluksi tutustunut esoteerisiin (katso Wikipediasta) liikkeisiin ja heidän ideologioihinsa. Mielenkiintoinen piirre niissä on havaintoni mukaan ollut se, etteivät ne tuomitse toisia uskontoja taikka filosofioita, kuten tekevät kristinuskoa ja vaikkapa islamia tunnustavat organisaatiot ja tahot, siis niissä toimivat ihmiset.

Kysyin juuri yhdeltä esoteerisen organisaation puheenjohtajalta heidän suhtautumisestaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, sekä tasa-arvoiseen avioliittolakiin, eli homoavioliittoihin. Lainaan tähän vastausta jonka sain. En kuitenkaan kerro lähdettä. "Kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme...Emme siis erottele ihmisiä, kaikki ovat samanarvoisia ja tervetulleita!"

Yhdessä toisessa esoteerisessä järjestössä yksi keskeinen toimija on avoimesti homomies, joka on kaiken lisäksi naimisissa miehen kanssa. Organisaatio on julkaissut pelkästään homoseksuaalisuutta käsittelevän kirjan, joka on niin nykyaikainen, että sitä voisi käyttää jopa oppikirjana. Tuossa kirjassa käsitellään tietenkin myös henkistä ja hengellistä puolta, ja että homous on hyväksyttyä myös siellä "toisella puolella".

Eräässä kirjoituksessa todetaan: "Siellä toisella puolella sinulta ei kysytä mitä uskontoa tunnustat."
Hei
Olen kahdesti kysynyt kirjallisessa kysymyksessäni: voivatko myös muut etujärjestöt ja vähemmistöt saada oman verkostoyhteistyön Valtioneuvoston sisälle, saamatta vastausta kysymykseen. Tällaista toiminta tapaa ei ole koskaan aikaisemmin Valtioneuvoston sisällä ollut, siksi kysymys on relevantti. Kuten kyselytunnilla julkisesti sanoin, minulla ei ole tällaista uutta toimintatapaa mitään vastaan, mutta sen on koskettava silloin kaikkia yhdenvertaisesti. En ole myöskään koskaan asiaa kysyessäni ja siitä puhuessani tai kirjoittaessa käyttänyt sanaa salaseura. En myöskään ole koskaan ollut yhdenkään vähemmistöryhmän kimpussa. Eduskunnassa on useita verkostoja, olen itsekin muutaman puheenjohtaja. Valtioneuvostossa sensijaan on yleensä neuvottelukuntia tai parlamenttisia työryhmiä, joista on viralliset päätökset ja niihin kutsutaan mm. eduskuntaryhmistä edustaja. Tästä epävirallisesta sateenkaariyhteistyöverkostosta ei ole päätöksiä, joten sen olemassaolo tuli kansanedustajille viime toukokuussa yllätyksenä. Tämä uusi toimintatapa sai meidät yhdessä miettimään, voisivatko myös muut ryhmittymät saada vastaavan toimijan VN:n sisälle. Ei tässä tämän suurempaa dramatiikkaa ole.
Kaikkea hyvää kaikille, Antero Laukkanen
Eikös noissa vastauksissa ole useammankin kerran kerrottu erilaisista olemassaolevista verkostoista? Niitähän on olemassa juuri peräänkuulutettujen (vammaiset, vanhukset, lapsiperheet, saamelaiset, romanit) vähemmistöjenkin osalta - ja yhtäläisesti niitä tarpeen mukaan perustettaneen.

Se, nimitetäänkö yksittäistä verkostoa yhteistyöverkostoksi, asiantuntijaverkostoksi, tiedonvaihtoverkostoksi tai joksikin muuksi on jokseenkin toisarvoista. Toimintatavat ovat kuitenkin samansuuntaisia. Sitten on erilaisia neuvottelukuntia, jotka kaiketi ovat luonteeltaan määrämuotoisempia ja virallisemmassa asemassa.

Tämä sateenkaariverkosto ei ole minkään yksittäisen etujärjestön verkosto. Ns. sateenkaarivähemmistö ei ole myöskään mikään tarkasti määritelty vähemmistö, vaan lukuisia erilaisia vähemmistöjä, joita yhdistää se, että seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liitetty perinteinen ehdottoman binäärinen malli ei riitä elämän tarpeiden kehykseksi. Esimerkiksi Seta, Trasek ja vaikkapa Sateenkaariperheet ovat järjestöjä, joissa on kyllä enemmän/vähemmän etujärjestön piirteitä, mutta ennen kaikkea ne ovat asiantuntijaorganisaatioita, joiden asiantuntijuus on peräisin paitsi tutkimuksesta myös omakohtaisuudesta. Tietämys ja ymmärrys tästä aihepiiristä on käytettävissä tällaisen verkoston kautta.

Uskoisin, että Marin viittasi siihen, ettei tällaiseen verkostoon erityisesti kuuluta - vaan paremminkin yksilöt ja tahot ovat verkostoituneesti toistensa käytettävissä. Se on epävirallinen linkki kansalaisyhteiskuntaan.

Seksuaalivähemmistöjen osalta monet lainsäädäntöön liittyvät yhdenvertaisuusongelmat on jo saatu selätettyä, erityisesti tietyltä suunnalta tulevasta vastustuksesta huolimatta. Erityisesti perheisiin liittyy vielä avoinna olevia kysymyksiä ja erityisesti sukupuolivähemmistöjen osalta asiat ovat yhä pahasti vaiheessa. Huolestuttavaa on myös yhä jatkuva toiminta, jolla nuorilta pyritään pimittämään tietoa seksuaalisesta ja sukupuolisesta moninaisuudesta - ja estää siten näitä kasvamasta omaan sukupuoleensa ja seksuaalisuuteensa häiritsemättä. Tuo häiritseminen tapahtuu erityisesti työntämällä nuoria ahtaisiin sukupuolen muotteihin ja esittämällä binäärinen sukupuolen ja seksuaalisuuden malli ainoana hyväksyttävänä.

Minä en lainkaan ymmärrä, että mitä saavutetaan pimittämällä nuorilta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden olemassaoloa.
 • 8 / 17
 • Antero Laukkanen
 • 11.10.2020 17:36
Hei
Eduskunnassa on erilaisia verkostoja, ystävyysryhmiä ja toimintaryhmiä. Valtioneuvostossa ei ole tätä ennen ollut epävirallisia lobbariryhmiä, siksi kysyin: onko myös muilla eturyhmillä mahdollisuus saada oma ryhmänsä valtioneuvostoon. Parhaillaan on valmisteilla lobbarirekisterilaki, jotta avoimuus ja yhdenvertaisuus voisi toteutua kaikkien ryhmien osalta.
Oikeusministeriön verkkosivuilla ( https://oikeusministerio.fi/-/ministerit-ja-valtioneuvoston-sateenkaariyhteistyoverkosto-korostavat-yhdenvertaisuuden-ja-tasa-arvon-tarkeytta-idahot-paivana ) esitellyssä verkostossa ei näytä olevan kyse mistään "ryhmästä" vaan lähinnä moninaiseen aihepiiriin liittyvien asioiden koordinoimisesta ja ajantasaisen tiedon hallinnasta. Eikös siellä liene muutakin nimettyä lankojen kiinnipitelyä?

Minua muuten ihmetyttää, että miksi kristillisdemokraatit eivät ole mukana tuollaisessa yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Minusta asiantuntijatoimijoiden kanssa verkostoituminen ei ole "lobbaamista" siinä mielessä kuin vaikkapa sillä hallituskaudella, jolloin kristillisdemokraatit olivat hallituksessa. Tuolloinhan sukupuolineutraalia avioliittolainsäädäntöä vastustaneet lobbarit olivat jalka valtioneuvoston oven sisäpuolella kristillisdemokraattien suosiollisella avustuksella.

Sittemminhän olemme toki saaneet havaita, että kyse on oikeastaan yhdestä arvokonservatiivisesta löyhästä ryhmittymästä ( https://ranneliike.net/artikkelit/15348/kristillisdemokraatit-ja-perussuomalaiset-lahentyvat-toisiaan-kielteinen-asenne-vahemmistoihin-yhdistaa ), jolla on vahvat siteet nykyään nimellä Agenda Europe ( https://ranneliike.net/uutiset/asiasana/Agenda+Europe ) tunnettuun verkostoon, jonka tavoitteena näyttää olevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien aseman kohentamisen torppaaminen ja mahdollisuuksien mukaan heikentäminenkin. Esimerkiksi KD:n Sari Tanus näyttää olleen erikoisen verkostoitunut Aito avioliitto ry:n kanssa. Tähän lobbausrinkiin voi helposti vielä liittää KD:n Päivi Räsänen yhteydet hlbti-vihamielisenä tunnettuun Alliance Defending Freedom (ADF) -verkostoon ( https://ranneliike.net/uutiset/15801/paivi-rasasen-homoja-tolviva-vanha-kirjoitus-syyteharkintaan ).

Näistä yhteyksistä ei ollut aikanaan tiedotetta valtionhallinnon verkkosivuilla, toisin kuin tämän sateenkaariverkoston olemassaolosta ollaan hyvinkin avoimia.

Ja olihan noita verkostoja olemassa jo silloin kun 1970-luvun alussa homoseksuaalisten suhteiden dekriminalisoinnin ( https://ranneliike.net/teemat/4542/homoseksuaalinen-kanssakayminen-lakkasi-olemasta-suomessa-rikos-vuonna-1971 ) yhteydessä lainsäädäntöön päätettiin määrä korkeammat suojaikärajat homosuhteille ja sitten oli vielä se kehotuskielto. Kristillisillä oli tuossa toiminnassa oma roolinsa - ja verkostoitumista kirkon ja herätysliikkeiden kanssa.

Minä pidän yksinomaan myönteisenä sitä, että useampikin valtioneuvoston jäsen (kaiketi useammasta puolueesta) on valmis edistämään hlbti-vähemmistöihin kuuluvien aseman yhdenvertaistamista. Onhan se muutos menneeseen. Ja yhä sille löytyy jostain syystä vastustajiakin.
Ihmettelen Antero Laukkasen toimintaa tämän asian ympärillä. Näyttää siltä, että kannattajakuntaa pitää hätistellä hereille vaalien lähestyessä. Homo kelpaa siihen jälleen kerran välineeksi. Epäkristillistä ja todella häpeällistä.
 • 11 / 17
 • Antero Laukkanen
 • 12.10.2020 9:20
Hei
Olismme mielellämme mukana tässä ryhmässä, jos siihen pääsisi, onhan se ensimmäinen lajissaan valtioneuvostossa, mutta koska se ei ole avoin eikä virallinen, niin siihen ei voi liittyä. Että silleen.
 • 12 / 17
 • Antero Laukkanen
 • 12.10.2020 9:22
Moi
Mitä häpeällistä on siinä, että haluaa kaikille vähemmistöille yhdenvertaiset mahdollisuudet edistää omaa agendaansa? Nyt en ymmärrä???
 • 13 / 17
 • Antero Laukkanen
 • 12.10.2020 10:57
Hyvä smo
Yritä nyt hieman ymmärtää tätä verkostojen toimintaa politiikassa. KOSKAAN AIKAISEMMIN ei ole ollut Valtioneuvoston sisällä epävirallista verkostoa, ei ikinä. Sitä ei ole pidetty sopivana. On katsottu, ettei lobbarien tule voida vaikuttaa Valtioneuvoston lainsäädäntövalmisteluun muuten kuin normaalin valmisteluprosessin puitteissa asiantuntijakuulemisien ja lausuntojen kautta, joita ministeriöt virallisesti pyytävät.
Valmisteilla on avoimuusrekisterilaki ns. lobbarilaki, jotta läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta voidaan lisätä kaikkien edunajajien ja intressiryhmien välillä. Olen itse tätä lakia valmistelevan ryhmän jäsen. Minulla ei ole mitään sitä vastaan että valtioneuvoston sisällä on verkostoja, mutta jos niitä on, niin silloin sen tulee olla kaikkien oikeus, ei vain yhden intressiryhmän. jep.
Niin. Kysehän ei ole ryhmästä. Kyse on verkostosta, jossa merkityksellistä on asiantuntijuus.

Minä annan nyt neuvon: ottakaa selvää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvästä maailmasta avoimin mielin. Kristillisdemokraatit sidosryhmineen on vaikea nähdä toistaiseksi asiaa tuntevana tahona tässä aihepiirissä, koska tosiasioitakin näytään kieltävän maailmankatsomuksesta kumpuavin perusteluin.

Aloittakaa kristillisdemokraateissa vaikka siitä, että tunnustatte ääneen ja selvin sanoin sukupuolen moninaisuuden olemassaolon, niin teillä on ylipäätään uskottavuutta käydä asiaan liittyvää näkemystenvaihtoa.

Esimerkiksi Setan, Trasekin, Trans ry:n ja Sateenkaariperheiden piiristä saa kyllä tietoa. Taustalla on sekä tieteellistä tutkimusta että kosolti kokemusasiantuntijuutta. Kuunnelkaa avoimin mielin ja koettakaa hahmottaa - älkääkä heti ensimmäisenä olko kyseenalaistamassa.

Muista vähemmistöryhmistä poiketen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaoloa pyritään suoranaisesti kyseenalaistamaan ja kieltämään. Se on häpeällistä ihmisten ylenkatsomista, ja sitä harjoittavia on myös eduskunnassa. Muista vähemmistöistä poiketen tämä hlbti-vähemmistöihin kuuluminen ei ole havaittavissa välttämättä suoraan päältä päin, vaan vaikuttaa syvästi etenkin siihen, miten yksilön on mahdollista olla olemassa suhteessa toisiin. Tämän maailman hahmottaminen ja tuntemaan oppiminen vaatii paljon. Jotkut kieltäytyvät kokonaan tällaisesta oppimisesta.

Tässäkin on pari luettavaa kokonaisuutta:
https://ranneliike.net/hlbtiFAQ
https://ranneliike.net/sanasto

Ja... kun katsomme menneeseen, ovat kansankirkkomme ja monet herätysliikeet vaikuttaneet valtioneuvostossa epävirallisesti, eikä vähiten juuri kristillisten kautta. Tässä valossa "koskaan aikaisemmin" kuulostaa vähän värittyneeltä.
Mutta onhan tämä ihan mahtavaa, että Andy Laukkanen näin tiiviisti seuraa Ranneliikettä!
Hänen puolueensa kannatusluvuilla he ovat tilanteessa, jossa pitää noukkia yksittäisetkin marjat mättäältä.
raamattu-asiantuntija-kd:läiset eivät selvästikään ole läytäneet sitä uskoteltua lähimmäisenrakkautta sieltä raamatusta.
Muitta mutkittaan se sivuuttavat _aina_ sen paavalinkin lausahduksen että "toisten tuomitsijolla ei ole sijaa taivaassa".

Vai olisikohan se ihan pohjimmiltaan sitä kateutta heillä vain siitä, miten ristillä ollessaan se jeesus kirjaimellisesit toteaa siellä raamatussa että se toinen, kanssaan myös ristillä roikkunut mies, se ryövärinä tuomittu, meni sinä samana iltana jeesuksen kanssa paratiisiin. Siis kaksi miestä paratiisiin . . . eikä sinne muita huolittu ... sehän on ilmiselvä salaseura sitten, paratiisi-miespari, johon kd:läisiä ei ole yhtäkään huolittu mukaan.

Kannattaa valita kokonaisuus, mitä sieltä raamatusta lueskelee, jos sitä lueskelee, sillä siellähän harhautuspöpelikkö.
https://www.cs.umd.edu/~mvz/bible/bible-inconsistencies.pdf