HS varoittaa kirkkoa parisuhdekeskustelun karttamisesta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 4

Helsingin Sanomat sanoo pääkirjoituksessaan (15.5.13) Suomen evl-kirkon joutuvan vain entistä ahtaammalle, jos se vaikenee avioliitto- ja parisuhdekysymyksistä. Lehti toteaa arkkipiispa Kari Mäkisen saaneen kirkolliskokouksen piirissä vain vähän kiitosta siitä, että otti aihepiirin esille avauspuheessaan.

-Moni kirkolliskokousedustaja olisi nähnyt paremmaksi koko aiheesta vaikenemisen ja kirkon johdossa on paljon niitä, jotka haluavat välttää aihetta kirkon yhtenäisyyden ja kansainvälisten suhteiden varjelemiseksi.

Lehti huomauttaa, että pohjimmiltaan ei ole kyse yhteiskunnallisten ilmiöiden kommentoinnista tai valtion ja kirkon suhteesta, vaan kirkon ihmiskäsityksestä.

HS taustoittaa, että nykyi­nen kir­kol­lis­ko­kous on ai­kai­sem­paa kon­ser­va­tii­vi­sem­pi. Myös piis­pa­kun­ta on asias­sa ja­kau­tu­nut. Kon­ser­va­tii­vi­set Af­ri­kan kir­kot ja naa­pu­ri­maan Ve­nä­jän or­to­dok­si­kirk­ko va­roit­ta­vat tuon tuos­ta Suo­men kirk­koa kul­ke­mas­ta ho­mo­liit­to­jen hy­väk­sy­mi­ses­sä Ruot­sin tie­tä.

-Avio­liit­to­kes­kus­te­lun pää­vir­ta kul­kee lä­hi­ajat muual­la kuin kir­kon vi­ral­li­sis­sa pää­tök­sen­te­koe­li­mis­sä. Tar­vet­ta muo­dol­li­siin pää­tök­siin ei ole, toteaa HS. -Ai­hees­ta vai­ke­ne­mi­nen ajaa kir­kon kui­ten­kin vain en­tis­tä ah­taam­mal­le, jos kir­kon ak­tii­vit pel­kää­vät kuul­la se­kä tois­ten et­tä omia mie­li­pi­tei­tään, varoittaa HS.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu


HS arvioi tasa-arvoisen avioliittolain toteutuvan Suomessa "tämän vuosikymmenen aikana".

Pääkirjoitus HS:ssa 15.5.13
Uutinen arkkipiispan puheesta ranneliike.netissä

4 kommenttia

HS:n kannanotossa pisti silmään taustoitus siitä, että nykyinen kirkolliskokous on edeltäjäänsä konservatiivisempi. Homopiireissä on otettu ilo irti jokaisesta liberaalista lausunnosta ja kokonaiskehitys siellä kirkossa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Muutamaa urantekijää lukuunottamatta liberaalit ovat passivoituneet ja kirkosta eroaa juuri liberaaleja.
  • 2 / 4
  • Ei_avioliittoja_homoille
  • 15.5.2013, 15.30
Vai että on HS (lue: HS:n toimittaja) tätä mieltä. Tämähän onkin arvovaltainen kannanotto... Helsingin Sanomat on pitkälti punavihreiden toimittajien hallussa ja tällaiset kirjoitukset ovat olleet arkipäivää jo ties kuinka monta vuotta.