Pohjoismaiden neuvosto kritisoi Venäjän "homopropagandalakia"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 30
Spasskaja-tornissa on Moskovan Kremliin johtava portti. Kremlissä halutaan varjella nuorisoa mm. homoseksuaalisuudelta. Pohjoismaiden neuvosto on huolissaan Venäjän ihmisoikeuksia heikentävästä kehityksestä.

Pohjoismaiden neuvosto tuomitsee jyrkästi Venäjän parlamentin alahuoneessa, duumassa, 25. tammikuuta 2013 hyväksytyn lain niinsanotun "homopropagandan" kieltämisestä.

Neuvosto antoi Islannissa tammikuun lopussa järjestetyn kokouksensa yhteydessä asiaa koskevan julkilausuman.

Neuvosto arvostelee homoseksuaalien sananvapautta rajoittavaa lakiehdotusta.

Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti muistuttaa, että pohjoismaalaisten poliitikkojen on vaalittava niitä perusarvoja, jotka ovat avointen ja suvaitsevaisten pohjoismaisten yhteiskuntien perusta.

Pohjoismaiden neuvosto tuomitsee jyrkästi niin kutsutun "homoseksuaalisen propagandan" levittämisen kieltävän lakiehdotuksen, jonka taakse Venäjän duuma asettui 25. tammikuuta 2013. Pohjoismaiden neuvostossa on poliitikkoja kaikista viidestä Pohjoismaasta: Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Näitä maita edustavina parlamentaarikkoina vaalimme ennen kaikkea sellaisia perusarvoja kuin tasa-arvo ja tasa-arvoinen kohtelu. Nämä ovat aivan keskeisiä arvoja yhteiskunnissamme. Kaavailtu uusi laki ei ainoastaan loukkaa ihmisoikeuksia, vaan se merkitsee paluuta synkkään menneisyyteen, jonka elvyttäminen ei hyödytä ketään, totesi Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti, Norjan Høyre-puoluetta edustava suurkäräjien kansanedustaja Per-Kristian Foss.

Pohjoismaiden neuvosto otti viime kesänä kantaa myös Pussy Riotin jäseniä vastaan järjestettyä oikeudenkäyntiä vastaan. Pietarissa järjestetyssä Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (BSPC) esitetty arvostelu herätti kokouksen venäläisedustajissa voimakkaan vastareaktion.

Homoseksuaalisuus oli Venäjällä rikos vuoteen 1993 asti. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tulivat näkyvämmäksi, mutta viime vuosina maan vaikutusvaltaisen ortodoksikirkon myötävaikutuksella sateenkaarivähemmistön liikkumatilaa on järjestelmällisesti heikennetty. Pietarissa hyväksyttiin keväällä 2012 laki, joka käytännössä kieltää kaiken myönteisen homoseksuaalisuuteen viittaavan tiedottamisen julkisilla paikoilla. Muissakin kaupungeissa on vastaavia määräyksiä.

Valtakunnallinen "homopropagandan" kieltävä lainsäädäntö Venäjällä on monien arvioiden mukaan tulossa voimaan vuoden 2013 aikana.


Vuonna 1952 perustettuun Pohjoismaiden neuvostoon kuuluu poliitikkoja viidestä Pohjoismaasta: Tanskasta, Suomesta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Neuvosto on yksi maiden yhteistyöfoorumeista. Sillä ei ole virallista valta-asemaa, mutta jäsenmaiden hallitukset voivat viedä parlamentin päätökset hyväksynnällä maansa lainsäädäntöön.

Pohjoismaiden neuvosto: Pohjoismaiden neuvosto arvostelee Venäjän homolakia

30 kommenttia

Henkilökohtaisesti suomalaisena ihmisenä toivon, että Pohjoismaiden neuvosto kiinnittää vielä uudemmankin kerran huomionsa myös siihen, että Suomi on pohjoismaista ainoa, jossa avioliittolainsäädäntö on epätasa-arvoinen ja ajastaan pahasti jäljessä.