Seta etsii toimijoita hallitukseensa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Seta etsii ehdokkaita hallitukseensa. Joulukuun alussa järjestettävässä edustajakokouksessa valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Valituksi tulleista hallituksen jäsenistä yksi jää varajäseneksi.

Ehdokkaaksi haluavien toivotaan ilmoittautuvan 12.10. mennessä. Senkin jälkeen voi ilmoittautua, mutta silloin ei saa enää esittelyään yhteiseen materiaaliin. Hallitusehdokkaaksi ilmoittautuvan ei tarvitse olla minkään Setan jäsenjärjestön jäsen tai jäsenjärjestön virallisesti ehdottama, vaan hallitukseen voi tulla myös kokonaan Setan ulkopuolelta. Setan vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei kuitenkaan ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan viralliseksi ehdokkaaksi tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Edustajakokous järjestetään 1. - 2. joulukuuta.

Setasta kerrotaan, että yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, pidetään Setassa myös tärkeänä, että sen päätöksentekijöillä on moninaiset taustat ja että he edustavat sukupuolten kirjoa sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Setan käytännön mukaan hallituksessa on pidettävä kiinni sukupuolijakauman tasapuolisuudesta, joten nyt valituksi tulevista miehiä pitää olla 3 - 5 ja naisia 0 - 2. Järjestön uusien sääntöjen mukaan Setalla on vuoden 2013 alusta lukien kaksi varapuheenjohtajaa entisen yhden asemesta.

Nyt neljättä vuotta Setan puheenjohtajana toimiva Outi Hannula on ilmoittanut eroavansa hallituksesta vuoden vaihtuessa, joten uusi puheenjohtaja valitaan poikkeuksellisesti jo ensi vuodelle.

Ehdokkaaksi halukkuutensa ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin Seta ry:n verkkosivuilla.

Seta: Tule ehdolle Setan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi!

2 kommenttia

Heitelkää ideoita, ketä kannattaisi pyytää puheenjohtajaehdokkaaksi!