Sexpo-säätiö on ottanut selkeän kielteisen kannan nk. eheytyshoitoihin

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Juhani Viherlahti
  • 77
Sexpo-säätiön logo

Sexpo-säätiö*: Eheytyshoidot ovat haitallista lumehoitoa

Seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtäävät nk. “eheytyshoidot” ovat lumehoitoa ja hengellistä väkivaltaa. Niitä käytetään uskonnollisissa yhteisöissä homoseksuaalisten taipumusten tukahduttamiseen tai yrityksiin “parantaa” henkilö homoseksuaalisuudestaan. Lääketiede ei kuitenkaan määrittele homoseksuaalisuutta sairaudeksi eikä siitä siis tarvitse parantua tai eheytyä. Homoseksuaalisuus on poistettu Suomessa tautiluokituksesta 1981.

Yhdysvalloista lähtöisin oleva Desert Stream -järjestö markkinoi eheytyshoitoja aggressiivisesti ympäri maailmaa. Suomessa heidän “Eheyttä seksuaalisuuteen - Elävät vedet” -ohjelmaansa käyttää Aslan ry. Elävät vedet-ohjelma on ideologiaa, ei terapiaa. Vaikka osa ihmisistä kokee uskonnollisista syistä homoseksuaaliset taipumuksensa ongelmaksi, se ei tarkoita, että niissä olisi itsessään jotakin pahaa.

Aslanin käyttämä Desert Stream Ministries -järjestön ns. parannusmenetelmä pohjautuu pseudotieteeseen. Sen ideologiset juuret löytyvät puolueellisista psykiatreista, joiden keskeiset väitteet - erityisesti heikko suhde toista sukupuolta olevaan vanhempaan homoseksuaalisuuden syynä - on myöhemmin järjestelmällisesti kumottu vahvoin tieteellisin perustein. Eheytyksen puolustajien usein käyttämä asiantuntija Robert M. Spitzer on tänä vuonna itse myöntänyt tehneensä virheitä tutkimuksessaan (2003), jossa hän väitti eheytymisen olevan joillekin mahdollista. Spitzer on pyytänyt julkisesti anteeksi homoseksuaaleilta, joille on aiheutunut kärsimystä hänen virheellisistä tutkimustuloksistaan.

Osa eheytyshoitoihin osallistuvista on raportoinut muutoksia seksuaalisessa suuntautumisessaan terapian tuloksena. Lukuisten tutkimusten mukaan kuitenkin ainoa tekijä, joka korreloi raportoitujen eheytymiskokemusten kanssa, on vahva uskonnollinen vakaumus, jossa homoseksuaalisuutta ei hyväksytä. Eheytys synnyttää tilapäisen vaikutuksen, jossa hyödynnetään kohteena olevan henkilön sisäistä ristiriitaa ja jatkuvalla toistolla tuotettua sosiaalista painetta. Menetelmällä kohde saadaan pitämään omaa seksuaalista suuntautumistaan sairautena ja uskomaan sen muuttumiseen. Muutos alkaa hiipua heti, jos osallistuja ei ole enää jatkuvassa yhteydessä sosiaalista painetta luovaan viiteryhmäänsä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Elävät vedet -menetelmä perustuu yllä kuvailtuun jatkuvaan ryhmäpaineeseen. Se on näennäisesti samantyyppinen kuin Anonyymien Alkoholistien käyttämä menetelmä, mutta sillä ratkaisevalla erolla, että homoseksuaalisuus ei ole hoitoa vaativa tila. Eheytystä kuitenkin mainostetaan aivan kuin se olisi oikea hoitomuoto ihmisille, jotka eivät ole millään tavalla hoidon tarpeessa.

Markkinoidessaan eheytysterapiaa Aslan ry leimaa huomattavan joukon aivan tavallisia, terveitä suomalaisia kroonisesti mielisairaiksi ja pyrkii harhauttamaan heidät painostukselle perustuvaan lumehoitoon. Aslan ry:n toiminta rikkoo markkinoinnin kohteiden oikeuksia seksuaaliseen vapauteen sekä asialliseen terveydenhoitoon. Tällaiseen epäeettiseen toimintaan on kaksi selkeää motiivia: toinen on homoseksuaalisuuden kieltävän uskonnollisen opin ylläpitäminen, toinen on jatkuvan propagandan ylläpitäminen eheytystoiminnan vaatiman sosiaalisen paineen säilyttämiseksi.

Eheytyshoitoja markkinoivat tahot siis painostavat sisäisten ristiriitojen kanssa kamppailevia uskonnollisia ihmisiä epäeettisiin hoitoihin, jotta ne voisivat ylläpitää omaa yhteisöään ja jatkaa toimintaansa Tällaisen hengellisen väkivallan minkäänlainen tukeminen tai suositteleminen on eettisesti kestämätöntä.

*) Sexpo-säätiö on toiminut vuodesta 1969 seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Toimintaan kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.

Linkki Sexpo-säätiön sivustoon
Aiheesta aikaisemmin rannliike.netissä

77 kommenttia

  • 1 / 77
  • rajaa puoskaroinneille
  • 8.9.2012, 14.06
Sexpo tuomitsee ns. "eheytysterapoinnit" painavin ja vakuuttavin perustein. Asiantuntijatahojen kannanotot eivät vain enää riitä: tarvitaan lainsäädäntöä ja viranomaistoimia puoskarihoitojen, -kurssien ja -yhteisöjen aiheuttamien haittojen rajoittamiseksi. Ja puoskaroitujen oikeusturvan parantamiseksi ja haavoittuvien ryhmien, kuten hlbti-ihmisten ja nuorten, suojelemiseksi!

Koska valtaosa myös hlbti-kysymysten parissa touhuavista erilaisista "-terapeuteista", "coacheista", "muutoskonsulenteista", "sielunhoitoparantajista" ja terapiayhteisöjen guruista ei ole viranomaisvalvonnan piirissä, tarvitaan tehokkaita puoskarointeja suitsivia pykäliä.

Niiden "eheyttäjien" ym. uskomushoitajien tapauksessa, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia, pitäisi Valviralta löytyä tahtoa ja tarmoa toimia - johdonmukaisesti! Ja Sairaanhoitajaliitolta rohkeutta selväsanaisesti torjua ammattikuntansa eräiden jäsenten huuhahdukset ja epätieteelliset näennäisterapoimiset.

Jo v. 2005 Suomen Mielenterveysseura (SMS) vaati hallitukselta puoskaroitujen oikeusturvan parantamista. STM:ssä tuolloinen peruspalveluministeri Paula Risikko oli myös v. 2007 haavoittuvien ryhmien suojelun kannalla, mutta kääntyikin v. 2008-2009 sille kannalle, että kirjavia uskomushoitoja pitäisi "säädellä" virallistamalla niitä "täydentävinä" hoitoina. Tämä olisi tietysti ollut tervetullut asia hlbti-ihmisten "eheyttäjille" ym. uskomusparantajille.

Sittemmin taas kelkka kääntyi STM:ssä ja siellä lupailtiinkin puoskarointia rajaavia pykäliä potilas- ja kuluttajalakeihin. Niistä ei ole enää kuulunut pihaustakaan...
Eräs tuttavani ehtikin jo yöllä lähettää sähköpostitse Sexpo-säätiön sanomat terveisineen Aslanin eheyttäjähenkilöille. Hän halusi pitää huolen siitä, että Aslan ry:n puheenjohtaja, varatuomari Pirkko Alaranta, Ari Puonti sekä Sirkku ja Andy Chambers saavat uutiset tuoreeltaan aamukahvia nauttiessaan.
***
Hyvä että vihdoin tapahtuu jotain myönteistä. Ainakin 30 vuotta on tiedetty Exoduksen ja Desert Streamin poppakonstien hengenvaarallisuus. Nyt täytyy saada lainsäädäntöön puoskarointikielto. Britanniassa on ollut puhetta saattaa oikeuden eteen tietyt homovihamieliset kiihkouskovaiset ja järjestöt rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syytä on todella Suomessakin.
***
Aslan ry ja sen Pirkko Alaranta, Ari Puonti, Chambersit ja sairaalloisen fanaattisia kommenttejaan näille palstoille lähetellyt ja tv-ohjelmassakin pehmoisia puhunut perustajajäsen Mikko Aalto ja muut ovat onnistuneet yli 20 vuotta jatkamaan epäeettisiä ja valheisiin perustuvia tekojaan. Heidän voimakkain vaikuttimensa on tietenkin uskontoperäinen homoviha ja rahanahneus seurauksista välittämättä. On kyllä käsittämätöntä, että tällaisten aslanien puoskarihihhulit ovat saaneet vapaasti harjoittaa hengellistä väkivaltaa kansalaisia kohtaan niinkin kauan.

Suomessa on kiihkouskovaisten homovihaa levittäviä syöpäpesäkkeitä huomattavasti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, kuten on tullut esille tälläkin sivustolla vuosia sitten. Aslanin, Patmoksen ja monen muun homovihayhdistyksen toiminta ei olisi mahdollista muissa Pohjoismaissa. Seta, Sexpo ja niihin kuuluvat kymmenet jäsenyhdistykset voisivat vihdoinkin vaatia jotain. Niiden julkaisemat pari lehdistötiedotetta vuodessa eivät ole riittävästi nykymaailmassa. Suomen nykyinen lainsäädäntö on riittävä saattamaan kansalaisia vahingoittavat aslanit ja patmokset oikeuden eteen.