Viro: Oikeusministeriö ehdottaa rekisteröityä parisuhdetta, mutta ei adoptiota

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 15
Näkymä Tallinnaan. Kuva kirjoittajan.

Oikeusministeriön uudessa strategiapaperissa samaa sukupuolta olevien parien liitoille ehdotetaan rekisteröintiä, mutta parien ei sallittaisi adoptoida lapsia.

Postimies-lehti kertoo uutisessaan, että juuri julkaistussa ministeriön asiakirjassa ei mitenkään viitata avioliittoon, eikä avioliitto tulisi koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja. Asiakirjassa puhutaan myös kahdesta vaihtoehdosta: rekisteröidystä ja rekisteröimättömästä avoliitosta (cohabitation).

Rekisteröidyssä avoliitossa parista toinen voisi tulla adoptoivaksi vanhemmaksi lapselle, jonka kumppani on kasvattanut yksinhuoltajan. Pariskunnalla ei voisi olla oikeutta yhteiseen adoptioon ulkopuolelta oman liittonsa.

Ministeriössä ratkaisua vailla on vaihtoehto, että koskisiko rekisteröity avoliitto vain samaa sukupuolta olevia pareja. Ministeriö perustelee ehdotusta siten, että samaa sukupuolta olevat parit eivät voi mennä naimisiin Virossa. Tämä olisi paras tapa turvata heidän etunsa. Esimerkiksi Tanskassa valittiin tämä käytäntö vuonna 1989. Siitä on kuitenkin päädytty tasa-arvoiseen avioliittolakiin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ranskassa tasa-arvoinen rekisteröity parisuhde on suosittu. 60% tällaiseen liittoon sitoutuneista pareista on eri sukupuolta. Se ei ole kuitenkaan vähentänyt varsinaisen avioliiton suosiota.

Ministeriö toivoo saavansa kannanottoja lokakuun 1. päivään 2012 mennessä poliittisilta puolueilta, intressiryhmiltä, kirkon johtajilta ja kansalaisilta.

Viron vuosien 1918-1920 sodan muistomerkki Tallinnan keskustassa

Postimies-lehti: Ministeriö sallisi homoille rekisteröidyn parisuhteen, mutta ei lapsia
Viron yleisradion uutinen englanniksi

15 kommenttia

Hyvä! Saatiin Vironkin oikeudet lähelle Suomen tasoo. Muuta ei nyt sitten tarvitakaan...
Riquman, luepa uutinen tarkkaan: "Oikeusministeriö ehdottaa..."

Siitä on vielä pitkä tie varsinaiseksi laiksi.