Queering Sápmi –projekti nostaa esiin saamelaisten queer-ihmisten elämäntarinoita

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1

Queering Sápmi –projektin vetäjät


Päivitys 3.5.2012

Queering Sápmi -projektin vetäjät kertoivat eilisessä tiedotteessaan, että he saapuvat Suomeen tekemään haastatteluja 19. toukokuuta 2012. He käyvät Helsingissä, Tampereella ja Inarissa. Tiedote on tämän uutisen jälkeen kommenttina englanniksi ja ruotsiksi.

Lapin Kansan uutinen tänään
http://www.lapinkansa.fi/Lappi/1194741014338/artikkeli/haussa+tarinaa+normeja+rikkovilta+saamelaisilta.html


26.4.2012

Saamelaisten queer-ihmisten näkyvyyttä halutaan lisää viime syksynä käynnistyneellä projektilla Queering Sápmi. Se on kahden vuoden projekti, jossa haastattelemalla kerätään identiteetiltään itsensä queereiksi tuntevien saamelaisten elämäntarinoita ja -kokemuksia. Näiden kertomusten pohjalta julkaistaan kirja ja valokuvanäyttely. Myös teatteriesitys on suunnitteilla. Näitä esitellään aikanaan kiertueella, joka suuntautuu Norjaan, Ruotsiin, Suomeen ja Venäjälle.

Saamelaiset queer-ihmiset kuuluvat yhtaikaa kahteen vähemmistöön. Se ei merkitse, että elämä olisi jotenkin huonompaa. Identiteetit vaikuttavat toinen toisiinsa, ja kokemukset ovat hyvin uniikkeja. Saamelaisten keskuudessa ei paljon puhuta seksistä tai rakkaudesta - ei heteroseksuaalisten ihmistenkään keskuudessa. Sen takia puhuminen HLBTIQ-vähemmistöistäkin on vaikeaa.

Queering Sápmi -projektin ovat käynnistäneet demokratiaprojekteihin suuntautuva konsulttiyritys Sirkla ja valokuvaaja Sara Lindquist. Mukana ovat myös nuorisojärjestö Sáminuorra ja uumajalainen Ögonblicksteatern. Pohjoismaiset HLBTI-järjestöt, mm. Seta, antavat tukeaan ja ovat mukana verkostona. Tässä olisi pohjoismaisilla HLBT-järjestöillä mahdollisuus luoda yhteistyömalleja saamelaisten nuorisojärjestöjen kanssa.


Haastatteluja tekevät saapuvat Suomeen toukokuun alussa. Aluksi he käyvät Inarissa toukokuun ensimmäisellä viikolla. Myöhemmin toukokuussa käydään ainakin Helsingissä ja Tampereella. Suomen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia saamelaisia on ollut vaikea tavoittaa. Esim. Oulun Setasta kerrotaan, ettei heillä ole kontakteja.

Projektin nettisivulla kerrotaan, miten projektin vetäjät kulttuurianalyytikko Elfrida Bergman ja valokuvaaja Sara Lindquist ovat päässeet alkuun. Kumpikaan ei ole saamelainen. Sekä saamelaisilla, että queer-ihmisillä on usein vahva yhteisö, joka ohjaa elämän valinnoissa. Ollaan ulkopuolisia ja eksoottisia, ja joudutaan usein selittelemään, millaista on elämä "sellaisena". Jatkuvasti joudutaan taistelemaan omista ihmisoikeuksista. Useimmat saamelaiset queer-ihmiset ovat piilossa erityisen syvällä kaapissa. Nostamalla esiin näiden ihmsiten elämäntarinoita toivotaan lisää hyväksyntää.

Projektin nettisvulla on käytetty kaikkia pohjoismaisia kieliä, myös saamea (Åarjedalsamien).

Setan uutinen marraskuulta
Projektin kotisivun kautta haastatelijoihin saa yhteyttä.

1 kommenttia

Tiedote eilen: Finnish Sami tell their story about breaking norms

*The project Queering Sápmi visits Finland to interview Sami people who
break norms about gender and sexuality. It is a Human Rights project with a
purpose to lift voices that have been kept silent.*

On the 19 May Queering Sápmi s two project leaders, Sara Lindquist and
Elfrida Bergman, will visit Helsinki, Tampere and Inari to interview queer
samis.

A queer person can be lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT). It
can also be someone who challenges norms about gender and sexuality,
Elfrida Bergman says.

Queering Sápmi is owned by the sami youth organization Sáminuorra, which
recently were awarded with the Swedish RFSL s Ungdomspris (Youth award)
2012 for their commitment to the project.

*The stories will turn into a book and an exhibition*

The project s purpose is to enlighten life stories from a minority in a
minority. The result will be a book with all the participants life stories
and photos. There will also be an exhibition that will tour in all the
participating countries during 2013 2014.

We are not interested in telling the truth , about how it is to be
queer and sami. Instead, our focus is how norms affect life. How the
identities queer and sami cooperate, collide, support and restrict each
other in different ways, Sara Lindquist says.

*Networking is an important part*

For the project to live on, networking and competence exchange are
important. LGBT organizations want to enhance their sami perspective, and
sami organizations like Sáminuorra want to enhance their LGBT perspective.
In Finland, Queering Sápmi cooperates with SETA LGBT Rights in Finland.

*About the project*

Queering Sápmi aims to bring forward queer sami s experiences, encounters
with norms, life circumstances, love stories and thoughts. The project will
interview 30 people in Finland, Norway, Russia and Sweden during 2011 2012.

The purpose is to challenge the image of what a sami person can be, and
what a queer person can be. The project wants to break prejudice, create
debate, and improve the living conditions for sami LBGT-people.

*Attached photo: Sara Lindquist*

*In swedish:*

Pressmeddelande den 2 maj 2012

Finska samer berättar om att bryta mot normer

*Nu kommer projektet Queering Sápmi till Finland för att intervjua samer
som bryter mot köns- och sexualitetsnormer. Projektet utgår från mänskliga
rättigheter och syftar till att lyfta fram röster som hittills varit
osynliggjorda.*

Den 1 9 maj kommer Queering Sápmis två projektledare, Sara Lindquist och
Elfrida Bergman, att besöka Helsingfors, Tammerfors och Enare för att
intervjua queera samer.

En queer person kan vara homosexuell, bisexuell eller transperson. Det
kan också vara någon som utmanar normer om kön och sexualitet, säger
Elfrida Bergman.

Queering Sápmi ägs av den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, som
fick svenska RFSL:s Ungdomspris 2012 för sin satsning på projektet.

*Berättelserna blir bok och utställning*

Projektets syfte är att synliggöra livsberättelser från en minoritet i en
minoritet. Resultatet blir dels en bok med alla deltagarnas livsberättelser
tillsammans med foton, och dels en utställning. Utställningen kommer att
turnera i alla deltagande länder 2013 2014.

Vi intresserar oss inte för att skapa någon "sanning" om hur det "är" att
vara hbtq och same, utan fokuserar på hur normer påverkar individens
livsutrymme, hur de båda identiteterna queer och same samverkar, krockar,
främjar och hindrar varandra på olika sätt, säger Sara Lindquist.

*Nätverk viktig del*

För att projektet ska leva vidare är nätverksbyggande och kompetensutbyten
en viktig del. Hbtq-organisationer vill förbättra sitt samiska perspektiv,
och samiska organisationer som Sáminuorra vill förbättra sitt
hbtq-perspektiv. I Finland samarbetar projektet med SETA - Sexuellt
likaberättigande.

*Mer information/Intervjuer*

Sara Lindquist
+4673-65 55 185
info@saralindquist.se

Elfrida Bergman
+4670-93 81 475
elfrida@sirkla.se

*Om projektet*

Queering Sápmi ska synliggöra queera samers erfarenheter, möten med normer,
livssituation, kärleksberättelser och tankar. Projektet möter 30 personer i
Sverige, Norge, Finland och Ryssland under 2011 2012.

Syftet är att utmana bilden av vad en same kan vara och bilden av vad en
queerperson kan vara. Projektet vill bryta fördomar, skapa debatt och
främja samiska hbtq-personers livsvillkor