Kolme asenneoikeistolaista nuorisojärjestöä jää pois koko kentän yhteistyöstä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 3

Kokoomuksen nuorten liitto, Perussuomalaiset nuoret ja Suomen kristillisdemokraattiset nuoret ovat ilmoittaneet eroavansa nuorisotyöjärjestö Allianssista. Lähtijöiden mukaan Allianssi ei edistä nuorison etuja ja on valtionapurahoitteinen suojatyöpaikka. Taustalla nähdään kuitenkin asenneoikeistolaisten nuorisojärjestöjen vaikeus hyväksyä Allianssissa vallinnutta yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuuslinjaa.

Eroamisilmoitukseen liittyi voimakasta kritiikkiä mm siitä, että Allianssi olisi jäsenjärjestöjensä entisten työntekijöiden suojatyöpaikka. Kokoomusnuorten lähtevä puheenjohtaja Wille Rydman luonnehti HS:ssa järjestöä "valtionapubulvaaniksi", jonka "toimintatarkoitus on hämärä".

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Inka Venetvaara arvioi HS:lle, että taustalla on tyytymättömyyttä Allianssin linjauksiin yhdenvertaisuudesta ja monikulttuurisuudesta. - Heidän on ollut monissa tilanteissa hirivittävän vaikeaa niellä näitä kysymyksiä, sanoi Venetvaara.

Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen huomautti HS:ssä, että eroavat järjestöt ovat itse olleet mukana päättämässä Allianssin suunnasta, strategiasta ja taloudesta.

Allianssi on kattanut tähän saakka 117 nuoriso- tai kasvatusjärjestöä. Se on ollut julkisuudessa harvakseen erilaisilla yhteiskunnallisilla kannanotoilla, mm laman vaikutuksesta nuorisotyöllisyyteen. Allianssi on julkaissut muutaman vuoden välein tilannekatsauksia nuorison asemasta. Järjestö saa veikkausvoittovaroja.

Allianssin sivut
Järjestön tiedote

3 kommenttia

Lähtijöiden kokoonpano on poliittisten asenteiden näkökulmasta paljastava. Suomessa on pitkään valinnut laaja konsensus yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuuskysymyksissä. Tämä konsensuksen repeäminen alkaa nyt nuorisojärjestöistä. Kokoomuksen nuorisojärjestö näkee aatteellisina velijinään kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten järjestöt.
  • 2 / 3
  • Hannu, Tre
  • 30.11.2011, 16.57
Vaikuttaa vahvasti siltä, että Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmat sekä monikulttuurinen nuorisotyö ovat karkottaneet rasismia ja homovastaisuutta suosivat.

Allianssihan on niin kutsuttu syrjinnästä vapaa alue. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksessa (HLBTI) käytetään lain ja asetusten lisäksi Pelastakaa lapset ry:n, Seta ry:n ja muiden järjestöjen yhdessä laatimaa materiaalia, joka käsittelee kouluissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää ja siihen puuttumista.

Allianssin toimintaperiaatteet tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden puolesta toimiminen karkottivat käsitykseni mukaan kristilliset, perussuomalaiset ja kokoomuslaiset nuoret, sillä he eivät halunneet sitoutua pohjoismaisiin yleisinhimillisiin arvoihin.

Kyseisten puolueiden nuorisojärjestöjen tasa-arvovastaisuus käy selvästi ilmi niiden ohjelmista ja johtohenkilöiden lausunnoista. Kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kannat tiedämme. Kokoomusnuoret haluavat lisäksi lisätä eriarvoisuutta myös konkreettisesti. Heidän tavoitteenaan on tasaverotus eli kaikki maksavat veroa esim. 20 % tuloistaan, tienaisi sitten 1500 tai 100 000 euroa kuukaudessa. Kymmenien tuhansien suomalaiskerjäläisten ilmestyminen katukuvaan romanialaisten rinnalle tuskin ilahduttaisi ketään.

Joku kommentoi tänään, että kokoomusnuorissa on menossa taistelu natsien ja liberaalien välillä. Siltä se vaikuttaa.