TransHelsinki-seminaari: Tasa-arvovaltuutettu ehdottaa translakiin muutosta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen kertoi omassa puheenvuorossaan yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen ja erityisesti Trasekin ja DWC:n (DreamWearClubin) kanssa. Eilen YLE kertoi, että tasa-arvovaltuutettu haluaa translakiin muutoksen. Tähän saakka laissa on ollut vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Ihmisoikeuspoliittiseen toimintaohjelmaan tulisi saada kohta, jossa tämä translain pykälä halutaan pois. Kun Pirkko Mäkinen kertoi asian TransHelsinki-tapahtumassa, sali puhkesi suosionosoituksiin. Kesto 2´15"

Tasa-arvovaltuutetun koko puheenvuoro on sen jälkeen kahtena äänitiedostona. Puheenvuorosta käy hyvin selville, miten tasa-arvovaltuutettu toimii näissä asioissa viestinviejänä eri viranomaisten välillä.

Audio
Audio
Tasa-arvovaltuutetun Pirkko Mäkisen puheenvuoron alkuosa kesto 8 min 50 sek: Sukupuolivähemmistöjen asemaa on käsitelty tänä vuonna runsaasti sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Tasa-arvovaltuutetulle tämä on ollut yksi painopistealueista. Tasa-arvovaltuutetun toimisto on yrittänyt tehdä sukupuolivähemmistöjä näkyvämmiksi yhteiskunnanssa. On neuvottu syrjintätilanteissa, on pyydetty selvityksiä syrjintäepäilyiden vuoksi, on annettu lausuntoja, ja neuvoteltu viranomaisten kanssa. Tasa-arvoministeri Arhinmäkeenkin on oltu yhteydessä ja kerrottu sukupuolivähemmistöjen asemasta ja muistutettu, että syrjintäsuoja on saatava tasa-arvolakiin. Lakiin valmistellaan muutosta. Kansaneläkelaitoksen kanssa on keskusteltu ongelmallisista kela-korvauksista. Ongelmana on mm. hormonikorvaushoitojen aloittamisajankohta. Käytäntö on korvausperusteissa kirjavaa. Tasa-arvovaltuutetulla on oma näkemys. Sukupuolivähemmistöjen korvausasiat pitäisi ehkä keskittää yhteen Kelan toimistoon. Nykytilanne poikii paljon valituksia. Esillä on ollut myös vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa olevien transihmisten asiat. Eduskunnan oikeusasiamiestä on tiedotettu. Viranomaisten tietoja on lisätty mm. järjestämällä keväällä 2011 seminaari sukupuolivähemmistöjen tilanteesta. Palautteissa on kerrottu, että ennen seminaaria ei asiasta tiedetty juuri mitään. Yhteistyötä Trasekin kanssa on säännöllisesti. Myös Seta ja Transtukipiste ovat yhteistyötahoja.
Audio
Puheenvuoron loppuosa, kesto 8 min 45 sek: Suomessa valmistellaan ihmisoikeuspoliittista toimintaohjelmaa. Nykyhallituksessa se on hallitusohjelmassa. Alkusyksyllä oli seminaari, jossa kuultiin kansalaisjärjestöjä. Tasa-arvovaltuutettu on esittänyt, että toimintaohjelman hankkeeksi tulisi translain muuttaminen. Sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä nykulaissa on lisääntymiskyvyttömyys. Se tulisi muuttaa. On selvitelty käytäntöjä hedelmöityshoidoissa. Suomi ei ole ihmisoikeuksien toteutumisessa Euroopan kärkimaita. Lisääntymisvaatimus on todettu Saksassa perustuslain vastaiseksi. Muuallakin on lainmuutoksia vireillä. Suomessa tehdään selvitys, millaisissa tilanteissa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kohtaavat syrjintää. Tänä syksynä aloitettiin selvitystyö. Selvityksestä löytyy varmaan se, mitkä ovat ne viranomaistoiminnat tai keskeiset elämänalueet, joiden kohdalla asian selvittämistä pitäisi jatkaa. Nousee esiin, se, että sukupuolivähemmistöt ovat näkymätön osa yhteiskuntaa. On syrjinnän uhkaa. Translaki on jäänyt jälkeen, hedelmöityshoitoasiassa ja nimiasioissa on parantamisen varaa. Yksi tärkeä asia ovat intersukupuoliset lapset. On useita viranomaistahoja, joilta halutaan lisää tietoa. Myös ensi vuonna sukupuolivähemmistöt ovat prioriteettilistalla.
Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Roskapostisuoja
  • 19.11.2011, 19.32
Niin, meillä on tämän nykylain vastainen lapsi. Kaiken sen jälkeen mitä tähän pääseminen on vaatinut on vaikeaa edes sanoa mitään. En tiedä tulenko koskaan antamaan anteeksi. Kannattaisi, koska se olisi itselle helpompaa.

Kiitos kaikille niille, jotka ovat olleet mukana korjaamassa näitä asioita. Kiitos meille siitä, ettei meitä mikään lannistanut ja ihana, onnellinen ja terve lapsi roikkuu tuolla nytkin toisen äitinsä lahkeessa.

Ja teille muille, jotka ette olisi sallineet meille lasta, minulla ei ole mitään hyvää sanottavaa. Toivon teille samaa tuskaa, jonka olette meille aiheuttaneet. Hävetkää.