Hallitusohjelmassa niukalti sateenkaariasiaa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 5

Hallitusohjelma tuli julki hetki sitten. Pikaisella silmäyksellä siellä on varsin vähän mitenkään suoraan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa. Homoavioliitto ei ole asialistalla. Ainakaan ohjelman ensimmäisellä tarkastelulla.

Hallitusohjelman ohjelmajulistus
Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi

Merkittävää tässä hallitusohjelmassa on se, että ohjelmajulistuksen toisessa kappaleessa todetaan tasa-arvo mm. sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta.

- ...Suomessa kaikki ovat samanarvoisia sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Hallitus toimii määrätietoisesti rasismia ja syrjintää vastaan.

Hallitusohjelman kohta 4
OIKEUSPOLITIIKKA, SISÄINEN TURVALLISUUS JA MAAHANMUUTTO

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Valmistellaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa eduskunnalle annettavaksi eurooppalaisen lainsäädäntökehityksen huomioon ottava uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö, joka turvaa tehokkaasti yhdenvertaisuuden syrjintäperusteesta riippumatta, ja vahvistetaan valvontaa sekä tehostetaan hallintoa sen toimeenpanemiseksi. Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki säilyvät jatkossakin erillisinä lakeina.

- Yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi hallitus tehostaa rasismin, suvaitsemattomuuden ja muukalaisvihamielisyyden vastaista työtään sekä erilaisiin vähemmistöihin, kuten vammaisiin, eri uskontoa tai vakaumusta edustaviin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten torjuntaa. Syrjinnän seurantajärjestelmää kehitetään. Samalla huolehditaan sanan- ja uskonnon-vapauden toteutumisesta perusoikeuksina.

Hallitusohjelman kohta
Laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut

Kristillisdemokraattien sormenjälki näkyy selvästi mm. seuraavissa hallitusohjelman kohdissa:

- Selvitetään, onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtäviin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta ja miten asiakkaiden ja potilaiden turvallisesta hoidosta ja palveluista tuolloin huolehdittaisiin.

- Lisääntymis- ja seksuaaliterveyden edistämispalveluja kehitetään. Raskauden ehkäisyneuvontaan integroidaan seksuaaliterveyden edistäminen (sukupuolitautien ehkäisy, seksuaalineuvonta, väkivallan ehkäisy). Päivitetään kansallinen HIV-strategia.

- Pyritään vähentämään raskaudenkeskeytyksiä. Taataan raskaudenkeskeytykseen hakeutuneen asiakkaan neuvonnan ja tuen saanti koko hoitoketjussa. Selvitetään, onko tarvetta muuttaa raskauden keskeytyksen myöhäisintä viikkorajaa koskevaa lainsäädäntöä.

Hallitusohjelma PDF-formaatissa

5 kommenttia

Hallitusohjelmaan ei tule mainintaa sukupuolineutraalista avioliitosta eikä perheen ulkopuolisesta adoptiosta samaa sukupuolta oleville. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen kiitti muita puolueita suvaitsevaisuudesta ja arvostuksesta, että kirjaukset voitiin jättää tekemättä.
Suurista puolueista sukupuolineutraalia avioliittoa olivat kannattaneet kokoomus ja demarit. Viestinten mukaan hallitusneuvotteluissa asiaa pitivät esillä lähinnä vihreät.

Räsänen ilmaisi kiitoksensa myös saamastaan sisäministerin salkusta. Salkku on Suomessa ennen kaikkea poliisiministerin sallkku. Räsänen sanoi sen sopivan puolueensa "kodin, uskonnon ja isänmaan" linjaan.

Hallitusohjelma näyttää takaiskulta tasa-arvokehitykselle Suomessa.
Avioliittoasian jääminen hallitusohjelman ulkopuolelle oli odotettu asia. Jos (ja toivottavasti kun) tahtoa riittää, asiaa voidaan edistää myös hallitusohjelman ulkopuolelta.