Suomen ev.lut. kirkko alkaa käsitellä homojen parisuhteita

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Toimitus Ranneliike ry

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johto aloittaa keskustelun parisuhdelain ja rekisteröityjen parisuhteiden vaikutuksista kirkon toimintaan.

15. tammikuuta alkavaan kolmipäiväiseen seminaariin kokoontuvat kirkon piispat, hiippakuntien edustajat ja kirkkohallituksen eri yksiköiden nimeämät edustajat. Mukana on myös ryhmä asiantuntijoita. Seminaarin aiheena ovat homoseksuaaliset parisuhteet raamatuntulkinnan, kristillisen etiikan ja muissa kirkoissa käytyjen keskustelujen näkökulmista.

Marraskuussa 2007 pidetään toinen seminaari, jossa kysymystä lähestytään lääketieteen, ihmiskuvan, sielunhoidon ja lainsäädännön kannalta.

Seminaarit ovat ensimmäinen laaja homoseksuaalisuutta käsittelevä keskustelutilaisuus luterilaisessa kirkossa.

Kirkolliskokous lähetti syksyllä 2003 kysymyksen rekisteröidyistä parisuhteista piispainkokoukselle asiaan liittyvien teologisten ja juridisten näkökohtien selvittämiseksi. Työryhmä jättää valmistelunsa piispainkokoukselle vuoden 2008 lopulla.

- Kirkot ja homoseksuaalisuus - seksuaalietiikan verkkolähteitä
- Kirkko keskustelee homoseksuaalisuudesta

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta