Arkkipiispaa valitaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • vaeltaja2006
  • 1

17.2.2010 Huomenna valitaan arkkipiispaa

Vaalin ensimmäinen kierros on torstaina 18.2.2010. Jos kukaan ei saa yli puolta äänistä, uusintakierros on 11.3.2010. Äänioikeutettuja on 1226, heistä maallikkoja 429.

Helsingin Sanomat kyseli viime sunnuntaina ehdokkaiden kantoja rekisteröityyn parisuhteeseen näin:
Vihkisittekö papiksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävän teologin? Vastaukset menivät näin:

Kirkkoherra Martti Hirvonen:
Kirkko pitää kiinni perinteisestä avioliitosta. Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asettanut avioliiton. Rekisteröity parisuhde on pappisvihkimystä anovan hakijan soveltuvuutta arvioitaessa seikka, jota pohtisin huolellisesti ennen sen myöntämistä.

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen:
Pappisvihkimystä pyytävien kohdalla on korostettava kokonaisarviointia ja soveltuvuutta sekä sitoutumista kirkon uskoon ja elämään. Yksittäisen asian nostaminen yli muiden kriteerien on ongelma.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Professori Miikka Ruokanen:
Ei vihi. Kirkko opettaa Raamatun ihmiskäsitykseen perustuvaa miehen ja naisen välistä parisuhdetta. Kirkon työntekijän tulee edustaa Raamatun vaihtoehtoa. Homoseksuaalinen parisuhde on vieras malli. Mutta. Seurakunnassa on tilaa eri tavoin eläville: homoseksuaaliset kristityt ovat veljiä ja sisaria.

Turun piispa Kari Mäkinen:
Kyllä, jos muut pappisvihkimyksen edellytykset täyttyvät. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläminen ei ole este kirkon virkoihin.

Kirkkoherra Jouni Lehikoinen:
Hän keskustelisi vakavasti rekisteröidyssä parisuhteessa elävän teologin kanssa siitä, miksi hän hakee sellaiseen kirkkoon töihin, joka sanomansa perusteella ei siunaa rekisteröityä parisuhdetta.

Oulun piispa Samuel Salmi :
Kyllä. Jos kaksi ihmistä omantuntonsa pohjalta katsoo olevansa homoseksuaaleja, hänellä ei ole oikeutta kyseenalaistaa heidän totuuttaan. Evankeliumin julistamisen kannalta seksuaalinen identiteetti ei ole olennainen.

Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen:
Pappisvihkimyksen edellytys on soveltuvuus papin työhön. Rekisteröity parisuhde ei ole arvioinnin peruste.


26.1.2010 Vaalipaneelissa puhuttiin jälleen seksuaalivähemmistöistä

Helsingin Sanomat kertoo laajasti eilisestä vaalipaneelista Helsingissä tuomiokirkon kryptassa. Mielipiteet olivat erilaisia suhtautumisessa homoseksuaaleihin kirkon viroissa. Seta-säätiön puheenjohtaja ihmetteli,. että homoihin edelleen suhtaudutaan teologisena ongelmana. Arkkipiispaehdokkaista Mäkinen ja Salmi hyväksyvät pappisvihkimyksen rekisteröidyssä parisuhteessa eläville. Häkkinen ei sanonut kantaansa suoraan, vaan kierteli, kaarteli. Ruokanen ja Lehikoinen varoittelivat, että Suomen ei pidä mennä Ruotsin perässä. On seurattava Raamatun oppia eikä mennä asiassa ihmisyyden tai poliittisten tarkoitusperien perässä. "Ruotsin kirkon tie ei saa olla Suomen kirkon tie."

Nyt odotellaan, tuleeko vaalipaneeli nettiin katsottavaksi.


18.1.2010 Arkkipiispaehdokkaat esittäytyivät

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ensimmäinen kierros on helmikuun 18. päivänä. Lopullinen vaali on maaliskuun 11. päivänä (jos asia ei ratkea helmikuun äänestyksessä). Ehdokkaita on seitsemän. Maanantaina 18. tammikuuta oli vaalipaneeli, jossa käsiteltiiin myös homoavioliittoasioita ja homoparien siunaamista. Paneeli on netissä tiistaista alkaen osoitteessa.

http://evl.fi/vaalipaneeli

Ehdokkaisiin voi tutustua lähemmin arkkipiispan vaalin nettisivulla

http://evl.fi/arkkipiispa2010

Helsingin Sanomat oli mukana tänään paneelissa ja kuvailee keskustelua uutistekstissään. Lehden mukaan arkkipiispaehdokkaat eivät kannata kirkollisia homoliittoja. Syiksi esitetään mm. Ruotsin kirkon kokemat ekumeniaongelmat ja kristillinen avioliitokäsitys.

Homoparien siunaamista ainoana ehdokkaana kannatti Turun piispa Kari Mäkinen

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Arkkipiispaehdokkaat+eiv%C3%A4t+kannata+kirkollisia+homoliittoja/1135252230200

Uusi arkkipiispa aloittaa kesäkuussa 2010.

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Jorma Hentilä
  • 26.1.2010, 22.23
Kyseessä oli kolmas paneeli. Turussa erityisteema oli maahanmuuttajat, Porissa työttömyys ja Helsingissä homoseksuaalisuus. Kustakin aiheeista oli kutsuttuna paikalla eräänlaisen viiden minuutin repliikkipuheenvuoron käyttäjä.

HS:n toimittaja ei ilmeisesti ole "teologisesti" erityisen valistunut, kun hän ei ymmärtänyt/osannut tulkita Seppo Häkkisen vastausta. Häkkinen nimittäin sanoi, että teologian maisterin tulee kaikessa sitoutua kirkon oppiin. Ja mikä on Häkkisen mukaan tuo oppi tässä tapauksessa?

Häkkinen ei ole valmis rukoilemaan samaa sukupuolta olevien parisuhteen puolesta, joka ilmenee HS:n tekstistä. Kun tilaisuuden vetäjä kysyi perusteluja, Häkkinen vastasi olevansa valmis rukoilemaan ihmisen puolesta, mutta eri asia on rukoilla sellaisen elämäntavan puolesta, joka ei ole Raamatun mukainen.

Häkkinen katsoo siis, ettei rekisteröidyssä parisuhteessa eläminen ole Raamatun mukaista. Kuinka hän silloin vihkisi ko. suhteessa elävän papiksi?

Miikka Ruokanen ja Jouni Lehikoinen rupesivat puhumaan lesbo/homoavioliiton kirkollisesta vihkimisestä, kun puhe oli pappisvihkimyksestä ja jopa pääsivät Hesariin.

Seta-säätiön puheenjohtaja ilmeisestikin on niin tiukasti kaapissa, ettei HS:n uutisessa voitu mainita nimeä ;)