Australia: HLBTI-vanhuksia syrjitään

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2

Vanhuksille paleveluita tarjoavat saattavat saarnata tasa-arvosta, mutta La Troben yliopiston tutkimus osoittaa, että homo- ja lesbovanhusten tarpeita ei osata ottaa huomioon tai erityistarpeita ei edes havaita. Monet vanhukset joutuvat vaikenemaan ja ”pysymään kaapissa”. Tutkimuksessa tehtiin 19 haastattelua: vanhuksia, holhoojia, perheenjäseniä. Tutkimus paljasti, että monet suusta suuhun –syrjintätarinat ovat totta.

Monet haastateltavat sanoivat, että on vaikea olla oma itsensä, ja seksuaalinen suuntautuminen on salattava. Monet kokivat uhkaa, häirintää, pilkkaa ja yksityiselämään tunkeutumista. Uhka tuli muiden hoidokkien tai henkilökunnan taholta.

Tutkimuksen tekijä sanoo, että HLBTI-ihmisten syrjintä on usein tietämättömyyttä. Ei edes ymmärretä, etä oma käyttäytyminen on syrjivää. Esim. henkilökunta havaitsee kahden asukkaan välillä loukkaavaa puhetta, mutta siihen ei puututa, vaikka pitäisi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Osasyy on siinä, että henkilökuntaa ei ole koulutettu näihin asioihin, eikä sen takia ymmärretä, mitä pitäisi tehdä. Tutkimuksessa paljastui, etä on myös empaattista ja ihmisen huomioonottavaa hoitoa, mutta selkeästi henkilökunnan kouluttamista tarvitaan. Siinä tarvittaisiin valtion tukea. Se myös ”virallistaisi” syrjimättömyysvaatimuksen.

http://www.australianageingagenda.com.au/2008/09/17/article/MYLYDAWTPU.html

2 kommenttia

Ruotsissa RFSL myöntää HBT-sertifiointeja

Jönköpingin Rosenlundin terveyskeskus on ensimmäinen, joka on saamassa HBT-sertifioinnin. Se edellyttää, että hoitotyössä kunnioitetaan asiakkaita seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta ja hoitotyössä on kompetenssia heidän erityiskysymyksilleen.

Rosenlundin terveyskeskuksen kehitysjohtaja sanoo, että kaikilla potilailla on oltava sama oikeus ammattimaiseen apuun.

RFSL:ssä on lyöty lukkoon puitteet, joiden mukaan sertifiointeja myönnettään. RFSL:ään tulee tiimejä, jotka tekevät tätä sertifiointityötä. Vuoden lopulla on käynnissä kolme pilottia, yksi Jönköpingissä, kaksi Tukholmassa. Ensi vuonna voidaan luultavasti kaksinkertaistaa tämä määrä. Kysynnästä ei ole pulaa. Jo nyt monet työpaikat pyytävät RFSL:ltä koulutusapua HBT-kysymyksissä. Mutta HBT-sertifiointi on perusteellisempaa. On arvioitu, että se vie aikaa noin 8 kuukautta, ja sen jälkeenkin tarvitaan jatkuvaa seurantaa. Sertifiointi annetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Koulutukseen on koko henkilökunnan osallistuttava. Prosessi alkaa yhden päivän koulutksella kaikille. Sitä seuraa puoli päivä ja toiset puoli päivää. Työpaikalle on perustettava myös HBT-ryhmä, joka seuraa työkäytäntöjä kaavakkeista ja esitteistä lähtien.

Sertifiointityö aloitetaan terveydenhoidosta, mutta se laajenee tulevaisuudessa muille työpaikoille, kouluun, elinkeinoelämään, julkiseen hallintoon.

(RFSL)
Sertifiointi on hyvä ajatus, jonka toivoisi rantautuvan Suomeenkin. Onhan meillä jo jos jonkinlaista joutsen- ja ympäristömerkkiä. Threadissa kerrottu HLBTQ-ihmisten syrjintä on valitettavan yleistä meilläkin, ja samaan aikaan syrjivät laitokset kokevat toimivansa täysin asianmukaisesti ja syrjimättömästi.