Avioliittokysymyksen vatvominen kirkossa jatkuu - suunnitteilla kompromissi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4

Tiistaina piispainkokoukselle on määrä esitellä ehdotus kahdesta rinnakkaisesta avioliittonäkemyksestä. Kirkkojärjestystä muutettaisiin niin, että ovat naisen ja miehen välinen avioliitto ja sukupuoliin liittymätön osapuolten välinen avioliitto.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kertoi asiasta 7.3. julkaistussa tiedotteessaan, jossa kerrotaan, että ylimääräinen piispainkokous jatkaa työskentelyä avioliittokäsityksessä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Kevään 2022 kirkolliskokous pyysi piispainkokousta jatkamaan jo vuonna 2020 esitettyä työskentelyä avioliittokysymyksestä. Virkatyönä jatkuneen työn perusteella on nyt tehty muutosesitys. Se on ylimääräisen piispainkokouksen asialistalla tiistaina 12. maaliskuuta. 

Mikäli esitys hyväksytään, se lähetetään laintarkastustoimikunnan tarkastukseen, jolloin huhtikuussa kokoontuva piispainkokous voisi tehdä asiasta esityksen kirkolliskokoukselle - mahdollisesti toukokuun 2024 kokoukseen, jolloin päätös voi olla odotettavissa marraskuussa. 

Muutos vaatii taakseen kolmen neljäsosan enemmistön kirkolliskokouksessa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Jos esitys tulisi hyväksytyksi, olisi samaa sukupuolta olevillakin pareilla oikeus saada kirkollinen vihkiminen, sillä se säädettäisiin seurakunnan velvollisuudeksi, ja toteutumista valvoisi kirkkoherra. Yksittäiselle papille jäisi oikeus pitäytyä omassa avioliittokäsityksessään.

Ehdotusta pidetään kompromissina.

Suomessa samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton maaliskuusta 2017 lähtien. Monet kirkon papit ovat jo vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Osa seurakunnista sallii tilojensa käyttämisen vihkimiseen riippumatta siitä, ovatko vihittävät eri vai samaa sukupuolta.

4 kommenttia

Päivi Räsänen (kd) on tämän aiheen tähden mennyt kierroksille, aivan odotetusti.
Jos ihmisten yhdenvertainen kohtelu virantoimituksessa tuottaa kirkolle ylipääsemättömiä vaikeuksia, niin yksinkertaisin ratkaisu on poistaa vihkimisoikeus uskonnollisilta yhdyskunnilta kokonaan.