Lähes puolet sateenkaarevista opiskelijoista pelkää tulevansa urallaan syrjityksi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 4

Tekniikan alan opiskelijoista hlbti-vähemmistöihin kuuluvat näkevät tulevaisuudessa enemmän riskejä kuin ne, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin.

Asia käy ilmi Tekniikan akateemiset TEKin tekemästä selvityksestä.

Keskiviikkona julkaistun tutkimuksen mukaan seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien tekniikan alan opiskelijoiden uranäkymiä varjostaa pelko syrjinnästä. Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneista lhbtiq+-opiskelijoista 46 prosenttia pelkää tulevansa urallaan syrjityksi. Ero on huomattava, kun muista vastaajista syrjintää pelkää 12 prosenttia: miehistä 7 prosenttia ja naisista 22.

- Tekniikan alalla käsitys siitä, kuka alalle sopii ja kenen osaamista uskotaan, on usein kapea. Jos et mahdu muottiin, se aiheuttaa stressiä. Energiaa kuluu siihen, kun joutuu miettimään missä ja milloin on turvallista kertoa omasta vähemmistöstatuksestaan. Jos työyhteisössä voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta, saman energian voi hyödyntää itse työhön, sanoo TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh.

TEKin tutkimuksen mukaan lhbtiq+-opiskelijoista 68 prosenttia on huolissaan jaksamisestaan työelämässä. Ei-vähemmistöön kuuluvista opiskelijoista vastaava luku on 42 prosenttia.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Bairohin mukaan TEKin opiskelijatutkimuksen tulokset ovat linjassa kansainvälisten tutkimusten tulosten kanssa. Erona on se, että Suomessa keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien työhyvinvoinnista on vasta alkutekijöissään.

- Työpaikkojen tulisi olla turvallisia tiloja, joissa jokainen meistä voi olla riittävästi oma itsensä. Se ”parempi työminä”.

Lähes neljännes on kokenut häirintää töissä

Sateenkaarevista opiskelijoista oli kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua oman alan töissä liki neljännes (23 prosenttia). Esimerkiksi ei-vähemmistöön kuuluvista naisista osuus on 18 prosenttia ja miehistä 4 prosenttia.

- Osalla tutkimukseemme vastanneista on kokemus esimerkiksi siitä, että työpaikalla on OK kertoa vitsejä vähemmistöistä. Tällainen kokemus heikentää uskoa siihen, että työelämä on hyvä ja tasapuolinen kaikille.

Tekniikan alan opiskelijoille työuralla tärkeintä on mielenkiintoinen työ, kehittyminen, työn ja muun elämän tasapaino sekä varma toimeentulo. Lhbtiq+-opiskelijat eivät eroa tässä muista. Sen sijaan vaihtelua on siinä, näkeekö opiskelija tärkeinä pitämänsä asiat myös todennäköisinä urallaan vai ei. Mielenkiintoisen työn kohdalla ero on pieni, mutta kasvaa kun kysytään työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Lhbtiq+-opiskelijat eivät pidä tasapainoisuutta yhtä todennäköisenä kuin muut.

TEKin opiskelijatutkimukseen 2021 vastasi 3 260 TEKin opiskelijajäsentä syksyllä 2021. Vastausprosentti oli 18. Vastaajista 9 prosenttia koki kuuluvansa seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.

TEK on yksi kesäkuun lopulla järjesestettävän Helsinki Pride -tapahtuman virallisista kumppaneista. 

4 kommenttia

Tämä on aivan sama, mitä kouluissa. Tähänkin auttaisi suora rahallinen tuki, jotta voisi alkaa vaikkapa yrittäjänä.
Ei nämä työpaikat mihinkään muutu, koska ihmiset eivät muutu. Valitettavaa. Toinen asia on loppuunpalaminen, minkä riski kasvaa. Sitten on tämä, että voiko minkäänlaista uraa edes saavuttaa, kun on vastassa tyyppejä, jotka pistävät kapuloita rattaisiin.
Depp’n oikeudenkäynnissä paljastui, miten pitkälle ollaan valmiita menemään valehtelemisessa. Tässä oikeudenkäynnissä perustettiin sille, että Depp oli päihdeongelmainen ( ei muista mitään, mistä syytetään eikä voi todistaa vastaan ), mutta näissä halutaan myös tuhota kohde. Päätetään vain, että ” sun rahat kuuluu mulle”. Järjestetään riitaa sen toivossa, että rahaa tulee kassaan. Tässä tämä nainen sai kumminkin rahaa korvauksina, mutta liian vähän (?).
Suomessakin on se, että kun on tarpeeksi monta vuotta naimisissa, niin saa oman osuutensa ellei ole avioehtoa, kun erotaan.
Työpaikoilla valehdellaan myös, kun halutaan savustaa ulos. Tätä tehdään paljon. Paljon on takanapäin puhumista, jolloin kohde ei edes tiedä mitään. Keksitään kaikenlaista. Usein takana on kateus.
Alkaa yrittämään mitä?

Kyllä muutosta tapahtuu, usko pois.