Pohjoismaat selvittävät ikääntyneen hlbti-väestönsä elinoloja

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto

Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto selvittää ikääntyneiden hlbti-ihmisten elinoloja sekä hoito- ja hoivahenkilöstön osaamistarvetta.  Pohjoismaiset ministerit päättivät kolmivuotisesta hankkeesta 6.9.

Panostuksen päätavoitteena on kartuttaa tietämystä ikääntyneiden hlbti-ihmisten elämänlaadusta, elinoloista ja ennen kaikkea heidän vanhuspalveluihin liittyvistä kokemuksistaan, ilmenee Ministerineuvoston tiedotteesta.

Selvityksen on myös määrä antaa vastauksia siihen, tarjoaako hoito- ja hoiva-alan koulutus riittävästi osaamista sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä asioista, ja millaista täydennyskoulutusta hoitohenkilökunnalle on tarjolla. 

Ministerit osoittivat hankkeelle miljoonan Tanskan kruunun rahoituksen kokouksessaan 6.9. Hanke käynnistyy jo tänä syksynä, ja siitä raportoidaan vuonna 2023. Sosiaaliministerien on määrä osoittaa hankkeelle vielä 0,5 miljoonan kruunun lisärahoitus

Lopuksi hankkeessa on määrä tehdä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ikääntyneiden LGBTI-ihmisten kohtaamista Pohjoismaiden hoito- ja hoivapalveluissa voidaan parantaa. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

”Ikääntyneiden homoseksuaalisten naisten ja miesten on voitava välttyä joutumiselta takaisin kaappiin, kun he käyttävät julkisia hoito- ja hoivapalveluita”, sanoo Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Abid Raja.   

”Panostus ikääntyneiden LGBTI-ihmisten hyvinvointiin on tärkeää jatkoa vuosina 2020–2021 tehdylle työlle, jossa on edistetty LGBTI-nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia”, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän toimii tänä vuonna Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

LGBTI-asiat ovat olleet Pohjoismaiden poliittinen yhteistyöalue vuodesta 2020 lähtien, jolloin Pohjoismaiden ministerineuvosto laati maailman ensimmäisen alueellisen LGBTI-strategian.

  Yhteistyö on tuottanut tähän mennessä selvityksen ja analyysin Pohjolan LGBTI-asioista sekä kirjallisuuskatsauksen nuorten LGBTI-ihmisten elinoloista.  Tänä syksynä julkaistaan Pohjoismaisen LGBTI-rahaston ensimmäinen hankehaku. Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista työtä LGBTI-ihmisten elinolojen parantamiseksi. 

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!