Tutkimus: homokielteisyyden ja matalan älykkyyden välillä yhteys

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 8

Australian Queenslandin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan alhaisemmalla älykkyydellä ja kielteisillä asenteilla seksuaalivähemmistöjä kohtaan on yhteys.

Tutkimuksen tiivistelmän mukaan matalan älykkyyden ja ennakkoluulojen sekä tasa-arvovastaisten asenteiden välillä tiedetään olevan yhteys. Tutkijat toteavat löydösten vahvistavan käsitystä siitä, että kognitiivisten kykyjen puutteella ja homokielteisyydellä on yhteys. 

Tutkijat kirjoittivat tehdyistä havainnoista Intelligence-julkaisusta. Siitä uutisoi esimerkiksi Pink News.

Tutkimuksessa ajettiin ristiin tietoja henkilön ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyvystä, suullisista ja numeerisista kyvystä sitä vastaan, miten nämä suhtautuvat hlbti-vähemmistöjen oikeuksiin. Asenteita kartoitettiin väitteellä "samaa sukupuolta olevilla pareilla pitäisi olla samat oikeudet kuin heteropareilla", johon tutkimukseen osallistuneet antoivat vastauksensa seitsenportaisella asteikolla sen mukaan, kuinka samaa mieltä ovat.

Tulosten mukaan korkeampi älykkyys vähentää alttiutta ennakkoluuloille. Etenkin sanallinen kyvykkyys on merkittävää. Tutkijat myös havaitsivat, että koulutuksella on ennakkoluuloja pehmentävä vaikutus, mutta se ei kuitenkaan täysin hillitse niitä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkimuksessa käytettiin 11 564 australialaisen tietoja, jotka olivat peräisin vuosilta 2012 ja 2015 maan hallinnon toteuttamista Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) -tutkimuksista.

Vastaavalla tavalla on tutkittu esimerkiksi mekanismeja rasististen ennakkoluulojen ja yleistysten taustalla. Aiemmin on esitetty, että asioiden yksinkertaistaminen auttaa niitä, joille arki on hankalaa. Sosiaalisessa mediassa puolestaan monissa ennakkoluuloja sisältävissä mielipiteen ilmaisuissa erilaisia vähemmistöjä usein käsitellään kansanryhminä, joiden oletetaan käyttäytyvän tai toimivan yleisesti tietyllä tavoin.

8 kommenttia

Samalla tavalla kun uskovaiset omaavat alhaisemman älykkyystason kuin ateistit monien tutkimusten mukaan. Ja homofobiset ovat pääasiassa juurikin uskovaisia.

Tieteen kuvalehti: Tästä syystä ateistit ovat älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset

Uusi tutkimus esittää selityksen sille, miksi ateistit ovat älykkäämpiä kuin uskonnollisuutensa avoimesti tunnustavat.

https://tieku.fi/kulttuuri/uskonto/tasta-syysta-ateistit-ovat-alykkaampia-kuin-uskonnolliset-ihmiset
Mainittu tutkimus muutaman vuoden takaa ei enää ole aivan uusi, mutta yhtä kaikki, sitä ei liene kumottukaan. Voisin kyllä vähän kyseenalaistaa Tieteen kuvalehden lähestymistä asiaan (otsikko julistaa, että ateistit ovat älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset - joskin jutun lopussa tuodaan kyllä esiin se, että puhutaan keskimääräisyydestä). Mutta sinänsähän perustelut ovat johdonmukaisia.

Monasti älykkyyden ja uskonnollisuuden kuvatunlaista suhdetta käsitellään syynä ja seurauksena - ja sitä käytetään sitten leimaamaan uskovia. Kaiketikaan uskonnollisuus ei johda matalampaan älykkyyteen tai matalampi älykkyys ei johda uskonnollisuuteen. Sen sijaan uskonnolliselle maailmankatsomukselle vähemmän alttiit käsittelevät asioita pohtien logiikan kautta sen sijaan että ottaisivat asiat annettuna. Siis hallitsevat vaistojaan (joihin uskonnollisuus liitetään) ja toimivat rationaalisesti.

Saman mallin voi nähdä tässä älykkyyden ja asenteiden suhteessa. Kun asioita kykenee pohtimaan juurta myöten rationaalisesti, niin musta tuntuu -ajattelun synnyttämät ennakkoluulot on helpompi jättää omaan arvoonsa. Musta tuntuu -ajatteluun takertumista taas saattaa hyvinkin lisätä vaikkapa pelko kaikenlaista sellaista kohtaan, jolle ei hahmota loogista selitystä.