Piispoilla kuusi mallia samaa sukupuolta olevien avioliittokysymyksen ratkaisuksi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 11
Helsingin tuomiokirkko

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on vastannut kirkolliskokouksen keväällä 2018 esittämään pyyntöön selvittää vaihtoehtoja ratkaisuksi samaa sukupuolta olevien avioliittojen kirkolliseen kohteluun liittyvään kysymykseen.

Torstaina 6.8. julkaistu lausunto annetaan elokuun puolivälissä kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tiedoksi. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, ja se myös päättää kirkon linjauksista esimerkiksi avioliittokysymyksessä. Kirkolliskokous ei toistaiseksi ole määritellyt kantaa samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä avioliittoon. Asiaa koskeviin ratkaisuun vaaditaan kahden kolmasosan määräenemmistö. Kirkko on kipuillut asian suhteen.

Piispat ovat torstaisessa vastauksessaan päätyneet kuuteen erilaiseen vaihtoehtoon, mutta yhteistä kantaa vaihtoehdoksi ei onnistuttu löytämään. 

- Samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin liittyviä toimituksia ei tunnusteta eikä toteuteta. Osa piispoista hyväksyy vain tämän mallin. 

- Kirkko vihkii avioliittoon vain heteropareja, mutta samaa sukupuolta olevia pareja ajatellen hyväksytään muita toimituksia. Tämä todetaan kirkon nykyiseksi toimintamalliksi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Papille sallitaan omantunnon vapaus poiketa kirkon käsityksestä, jonka mukaan avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Jotkut papit ovat toimineet tämän nykyiseen Suomen lainsäädäntöön perustuvan mallin mukaisesti. Joidenkin hiippakuntien tuomiokapitulien papeille antamien varoitusten vuoksi asiaa käsitellään parhaillaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Alempi oikeusaste on todennut varoitukset laittomiksi. Osa piispoista haluaisi odottaa oikeuden ratkaisua. Tämän mallin enemmistö näkisi hyväksyttävimpänä kompromissina.

- Kirkolla on kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä ja papilla on oikeus asian suhteen toimia omantuntonsa mukaisesti. Osa piispoista katsoo tämän mallin olevan hyväskyttävä.

- Kirkolla on yksi sukupuolineutraali avioliittokäsitys, mutta papille sallitaan omantunnon vapaus pitäytyä miehen ja naisen välisessä avioliittokäsityksessä. Jotkut piispoista katsovat tämän mallin olevan hyväskyttävä.

- Kaikilta papeilta edellytetään sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen tunnustamista ja toimimista sen mukaista.

Piispainkokouksen lausunnon mukaan avioliittokäsityksestä vallitsevia erimielisyyksiä kirkossa ei voida kokonaan ratkaista kaikkia tyydyttävällä tavalla.

- Tämä ei poista velvollisuutta käydä kunnioittavaa keskustelua ja pyrkiä sovittamaan yhteen eri näkemyksiä ja toivomuksia. 

Piispojen näkemyksen mukaan ketään ei tule pakottaa muuttamaan avioliittokäsitystään eikä toimimaan vastoin vakaumustaan. 

Asiasta kirjoittava Yle kertoo arkkipiispa Tapio Luoman kannatavan mallia, jossa kirkon käsitys avioliitosta olisi miehen ja naisen välinen, mutta papeilla olisi omantunnonvapaus asiassa. Kirkko ja Kaupunki puolestaan kertoo, että Helsingin piispan Teemu Laajasalon tiedotteen mukaan Helsingin hiippakunnan papit saavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

11 kommenttia

Luterilaisessa kirkossa tarvitaan sukupolven vaihdos. Vasta sitten päästään eteenpäin tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamisessa täysimääräisesti myös kirkossa.

Tuskin tulemme kuulemaan mitään entisestä poikkeavaa kirkolliskokouksen päätöksinä. "Kunnioittavasta keskustelusta" käyttäisin V-alkuista sanaa.
Jos tällä asialla ei olisi oikeasti merkitystä joillekin ihmisille, niin voisi huvittuneena vain asettautua nojatuoliin seuraamaan näiden piispojen ja muiden kirkonhenkilöiden koomista räpiköimistä ihan kirkollisesti itse kokoon keitetyssä liemessä.

Jotkut piispoista ehkä tajuavat sen, että Suomen lainsäädännön mukaan pappia ei voi mitenkään laillisesti kieltää vihkimästä samaa sukupuolta olevaa paria, koska kirkolliskokous ei tällaista kieltämistä tukevaa päätöstä ole kuunaan tehnyt.

Ja KHO ei voi mitenkään tulla eri tulokseen kuin alempi oikeusaste, jos vain seuraavat voimassaolevaa lainsäädäntöä.