Seta ja Eurooppanuoret: EU toimiin ihmisoikeusloukkauksia vastaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Toimitus Ranneliike ry

Seta ja Eurooppanuoret vaativat kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä Euroopan Unionia ryhtymään toimiin ihmisoikeuksia loukkaavia jäsenvaltioita vastaan. Yhteisessä tiedotteessa muistutetaan, että esimerkiksi pride-kulkueiden kieltäminen ja johtajiensa suulla homofobisten ajatusmallien levittäminen loukkaa EU:n peruskirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Eurooppanuoret ja Seta kansainvälisenä homo- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.:
EU:n ryhdyttävä toimiin ihmisoikeuksia loukkaavia jäsenvaltioita vastaan

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot ja väkivallanteot ovat yhä osa Euroopan unionin jäsenmaiden arkea. Eräät EU:n jäsenvaltiot jopa kannustavat loukkaamaan ihmisoikeuksia kieltämällä pride-kulkueet ja levittämällä johtajiensa suulla homofobisia ajatusmalleja. Tämä rikkoo EU:n perusoikeuskirjaa, jonka mukaan ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Tänään 17.5. vietetään kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. Seta ja Eurooppanuoret vaativat EU:lta konkreettisia toimia ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Eurooppanuoret ja Seta ovat huolestuneita EU:n ja sen jäsenmaiden johtajien passiivisuudesta vakavan tilanteen edessä. Säilyttääkseen uskottavuutensa ihmisoikeuksien puolestapuhujana sekä suhteessa unionin jäseneksi pyrkiviin maihin kuin omassa ulkopolitiikassaan EU:n on löydettävä keinot homo- ja transfobian ja muiden ihmisoikeusongelmien kitkemiseksi sen nykyisistä jäsenmaista. Unioni ei voi jättää tuomitsematta jäsenvaltioita, jotka säännöllisesti syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin. Vuosi 2007 on EU:n yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi, mikä antaa hyvän pohjan tarttua toimeen.

Eurooppanuoret ja Seta iloitsevat kahdesta viimeaikaisesta eurooppalaisesta päätöksestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi Varsovan kaupungin pride-kulkueiden kieltämisyritykset laittomiksi. Euroopan parlamentti taas kehotti tuoreessa päätöslauselmassaan Puolaa pidättäytymään esittämästä lakia 'homoseksuaalisen propagandan' kieltämisestä kouluissa. Euroopan parlamentti on pitänyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia kiitettävästi esillä aiemminkin. Nyt tarvitaan konkreettisia ja aktiivisia toimia myös muilta EU:n toimielimiltä: komissiolta ja neuvostolta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Euroopan unionissa kaikilla ihmisillä on oltava oikeus toimia yhteiskunnassa kohtaamatta syrjintää tai rajoituksia ilmaisun- tai kokoontumisvapaudessa.


Eurooppanuoret on vuonna 1997 perustettu valtakunnallinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorten kansalaisjärjestö, joka edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja syventää erityisesti suomalaisten nuorten Eurooppa-tietoutta.

Seta ry on vuonna 1974 perustettu valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!