Setan edustajakokous moittii Sipilän hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Setan Tampereella viikonloppuna kokoontunut edustajakokous antaa Suomen hallitukselle moitteita toteutetusta ihmisoikeuspolitiikasta ja välinpitämättömyydestä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kohtaan.

Sunnuntai-iltapäivänä julkaistussa julkilausumassa todetaan, että ihmisoikeusjärjestöt ovat joutuneet tällä hallituskaudella olan takaa puolustamaan perus- ja ihmisoikeuksia. Erityisesti nostetaan esiin hallituksen haluttomuus uudistaa translaki, turvapaikanhakijoiden kohtelu sekä taantumuksellinen tasa-arvopoliitiikka, jotka Setan mukaan kuvaavat hallituksen ihmisoikeuksille vihamielistä politiikkaa.

Esiin nostetaan Suomen nykyinen translainsäädäntö, jonka Seta katsoo olevan vanhentunut ja ihmisoikeuksia loukkaava. Erityisesti huomioidaan nykyinen sterilisaatiopakko. Julkilausumassa todetaan, että sateenkaari-ihmisten luottamus viranomaisiin on heikko, jolloin syrjintää ja viharikoksia ei raportoida.

Parannusta vaaditaan monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuuteen. Esiin nostetaan Kotimaisten ja kansainvälisten adoptioiden ulottaminen miespareille ja hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus sukupuolesta riippumatta. Setan mukaan myös perheellistyminen sijaissynnyttämisen avulla tulisi mahdollistaa.

Sukupuolen moninaisuutta ei Setan mukaan ole otettu huomioon muussa lainsäädännössä vuonna 2015 voimaan astuneen tasa-arvolain mukaisesti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Hallituksen toimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ovat olleet Setan mielestä täysin riittämättömiä.

- Hallitus ei ole huomioinut YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) aikana saatuja suosituksia sateenkaari-ihmisten oikeuksien parantamisesta saati Euroopan neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sitovia linjauksia translain korjaamisesta ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Hallitus on ohittanut täysin myös kotimaan ihmisoikeustoimijoiden, kuten ihmisoikeusvaltuuskunnan, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja lapsiasia-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen päätökset ja kannanotot, joissa kaikissa painotetaan translain uudistamisen kiireellisyyttä.

Seta kuitenkin kiittää sitä, että intersukupuolisten oikeustilannetta on selvitetty perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman kirjauksen mukaisesti ja oikeusministeriö on koordinoinut Rainbow Rights -hanketta, jolla on edistetty yhdenvertaisuutta ja sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista kuntatasolla. Lisäksi pidetään myös tärkeänä sitä, että hallitus saattoi voimaan tasa-arvoisen avioliittolain.

Tasa-arvoista avioliittolakia ja äitiyslakia pidetään kansalaisyhteiskunnan voimannäyttöinä. Seta muistuttaa, että ihmisoikeuksien turvaaminen ja edistäminen on kuitenkin valtioiden tehtävä, jonka vuoksi Suomen hallituksen tulee olla ensisijainen toimija sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistäjänä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät Setan mukaan toteudu Suomessa ennen kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti kansallisella tasolla. Seta esittää seuraavalle hallitukselle sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa, jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien takaamiseksi kaikilla hallinnonaloilla. Ohjelma tulee laatia yhteistyössä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa ja sille tulee turvata riittävät resurssit. Tällaisen ohjelman on Setan mielestä oltava hallituskaudet ylittävä.

1 kommenttia

Omalta kohdaltani voin hyvin pitkälti allekirjoittaa Setan edustajakokouksen näkemykset hlbti-vähemmistöjä koskettavista lainsäädännön puutteista. Etenkin translain säätämisen olisi suotavaa tapahtua viipymättä.

Niihin puutteisiin ei kuitenkaan mielestäni kuulu Suomen ja useiden eurooppalaisten maiden nykyinen kielteinen suhtautuminen lasta törkeästi esineellistäviin sijaissynnytyksiin.

Meidän ei missään nimessä tule luoda lainsäädäntöä, jolla lapselta riistetään tämän synnyttänyt äiti. Setan tulisi irtisanoutua tällaisesta hankkeesta viipymättä.