Sateenkaariperheet: Sopimusmahdollisuus lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista palautettava lapsenhuoltolakiesitykseen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Sateenkaariperheet ry vaatii, että hallitus palauttaa lapsenhuoltolain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän esityksen mahdollisuudesta sopia lapsen ja ns. sosiaalisen vanhemman tapaamisoikeudesta lopulliseen esitykseensä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) esitteli keskiviikkona luonnoksen lapsenhuoltolain kokonaisuudistukseksi. Luonnos noudattelee pääpiirteissään asiaa valmistelleen työryhmän mietintöä. Työryhmän esityksen vastaisesti hallituksen esitysluonnoksessa ei oltaisi mahdollistamassa sopimuksen tekemistä lapsen ja ns. sosiaalisen vanhemman tapaamisista, vaikka osapuolet olisivat asiasta yksimielisiä.

Sateenkaariperheet ry kertoo tiedotteessaan, että laajalla lausuntokierroksella erittäin positiivista palautetta saanut perheiden sopimusvapauden lisääminen uhkaa jäädä hallituksen esityksessä puolitiehen.

Lapsenhuoltolain kokonaisuudistus on yksi hallitusohjelman perhepoliittisista tavoitteista. Sitä koskee hallituksen perhepolitiikan keskeinen lähtökohta, perheiden monimuotoisuuden tunnustaminen, muistuttaa Sateenkaariperheet ry. Järjestön mukaan uudistus on hallitusohjelmassa osaltaan sen takia, että järjestöt tekivät edellisen hallituskauden aikana päämäärätietoista työtä uudistustarpeiden kokoamiseksi yhteen. Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana myös uudistushankkeen seurantaryhmän työssä, ja Sateenkaariperheet ry:n mukaan uudistusta on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä.

- Yksi ilahduttavimmista periaatteissa uudistushankkeessa on ollut perheiden sopimusvapauden lisääminen tietyissä lapsen huoltoon, asumiseen ja tiedonsaantiin liittyvissä kysymyksissä. Perinteisesti vanhemmuuteen liittyvässä lainsäädännössä on kavahdettu perheiden omia sopimuksia. Nyt on kuitenkin ymmärretty, että vanhempien riidattomat keskinäiset sopimukset ennaltaehkäisevät myöhempiä ongelmia ja ristiriitoja. Tätä sopimusvapauden piiriä on nyt haluttu laajentaa, toteaa Sateenkaariperheet ry tiedotteessaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Työryhmä teki myös esityksen, että lapselle voitaisiin sopia tapaamisoikeus hänelle erityisen läheiseen henkilöön (esim sosiaalinen vanhempi) osapuolien yhteisellä sopimuksella. Tarkoitus oli, että sosiaalilautakunta voisi vahvistaa tällaisen sopimuksen samalla tavalla kuin lautakunta voi nykyään vahvistaa juridisten vanhempien keskinäisen sopimuksen lapsen tapaamisista. Tätä mahdollisuutta kannatettiin valmistelun aikana hyvin laajasti, ja myös lausuntokierroksen palautteessa valtaosa lausujista suhtautui ehdotukseen myönteisesti. Tästä huolimatta hallituksen esitysluonnos olisi hylkäämässä uudistuksen.

Sateenkaariperheet ry katsoo, että tapaamisista sopiminen lapsen ja sosiaalisen vanhemman tilanteessakin ehkäisisi ongelmia tulevaisuudessa aivan samalla periaatteella kuin muissakin tilanteissa.

- Jos lapsen vanhemmat ovat keskenään yksimielisiä jostain asiasta, joka ei ilmeisesti ole lapsen edun vastainen, sopimuksen vahvistaminen suojaa lasta tulevilta ristiriidoilta. Nyt lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista päättäminen oltaisiin jättämässä kaikissa tilanteissa tuomioistuinten tehtäväksi. Tämä jättää lapsen oikeuden sosiaalisiin vanhempiinsa epävarmaksi mahdolliseen ristiriitatilanteeseen saakka. Selkeä ennakkosopimus taas varmistaisi lapselle oikeuden tavata kaikkia vanhempiaan, vahvistaisi lapsen hyvinvointia ja ehkäisisi vanhempien välisiä ristiriitoja.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan työryhmän esityksen hylkääminen koskisi lapsia monenlaisissa perhetilanteissa, esimerkiksi uusperheissä ja sellaisissa sateenkaariperheissä, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa syntymästään lähtien.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!