Pohjoismaiden neuvostossa aloite hlbtiq-aihepiiriä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan kokouksessa on ollut esillä jäsenehdotus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta Pohjoismaissa. Valiokunta oli koolla keskiviikkona 24. tammikuuta Tukholmassa.

PN:ssä nimellä "pohjoismainen vihreä vasemmisto" toimivan puolueryhmittymän jättämästä aloitteesta kerrottiin ranneliike.netissä marraskuun 2017 alussa. Suomesta ryhmään kuuluu vasemmistoliitto.

- Ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden lainsäädännön tulee perustua ihmisoikeuksiin ja kaikkia kansalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti lain edessä riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai sukupuoli-identiteetistä. Ehdotuksessa esitetään, että Pohjoismaat yhdenmukaistavat hlbtiq-ihmisten oikeuksia koskevaa lainsäädäntöään, että samaa sukupuolta olevien suhteet ja perheen perustaminen tunnustetaan kaikissa Pohjoismaissa ja että sukupuolenkorjauksen tulee aina perustua itseidentifikaatioon.

Eduskunnasta Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan kokoukseen osallistuvat Anna-Maja Henriksson (rkp) ja Mika Raatikainen (ps). Valiokunta on valinnut vuoden 2018 painopistealueeksi pohjoismaiset hyvinvointiratkaisut eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Suomi on Pohjoismaista ainoa, joka yhä vaatii psykiatrista diagnoosia ja lisääntymiskyvyn puuttumista edellytyksenä juridisen sukupuolen vahvistamiselle.

Eduskunta: PN: Pohjoismaiset hyvinvointiratkaisut valiokunnan painopisteenä
Pohjoismaiden Neuvostossa vaadittiin Pohjolan vähemmistölakien yhdenmukaistamista

1 kommenttia

Joskus mietin että hävettääköhän suomalaisia edustajia PN:n ja muiden pohjoismaisten elinten kokouksissa se, että jokaisessa mahdollisessa asiassa Suomi on aina se takapajula-junttila. Persuja ei varmaan, kun ÄO ei riitä käsittelemään niin monimutkaisia asioita, mutta muita varmaankin.