Uskonnollistaustaisten perheiden seksuaalikasvatuskielteisyydestä eduskuntakysely

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 20
Esimerkiksi hlbti-nuorten kohdalla vaillinaisemmat tiedot aihepiiristä voivat heikentää mahdollisuuksia hyväksyä itsensä kokonaisvaltaisesti.

Uskonnollisten kotien ja yläkoulun välillä on kitkaa erityisesti seksuaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, kirjoittaa Yle. Jotkut vanhemmat eivät sallisi lapsilleen kerrottavan asiallista tietoa seksuaalisesta ja sukupuolisesta moninaisuudesta.

Vaikka oppilaalla on velvollisuus osallistua muun opetuksen lailla myös seksuaalikasvatukseen, on eräissä kouluissa kuitenkin päädytty siihen, että jotkut nuoret eivät vanhempien vaatimuksesta osallistu seksuaaliasioita käsittelevään opetukseen.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) katsoo, että jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada seksuaali- ja lisääntymisterveyttä parantavaa seksuaalikasvatusta. Sarkkinen on tehnyt ministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok) kirjallisen kysymyksen siitä, mitä hallitus aikoo tehdä tilanteen ratkaisemiseksi.

Puutteellisen aihepiiriin liittyvän tiedon katsotaan olevan ongelman. Esimerkiksi USA:ssa on todettu vahinkoraskauksien olevan yleisempiä sellaisten nuorten kohdalla, joilla on vaillinaisemmat tiedot seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Suomalaisista yläkoululaisista puolestaan esimerkiksi lähes 20 prosenttia on ollut sukupuoliyhteydessä kouluterveyskyselyn mukaan, ja monet nuoret toivovat seksuaalikasvatuksen yhä suurempaa nykyaikaistamista, johon kuuluu myös seksuaalisesta moninaisuudesta kertominen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertominen hermostuttaa joitakin vanhempia

Ylen mukaan helsinkiläinen opetusviranomainen kertoo joidenkin vanhempien saattavan vaatia, että tunneilla ei saisi mainita homoseksuaalisuus-sanaa lainkaan. Tapauksien kerrotaan kuitenkin olevan marginaalisia.

Näistä tiedoista paitsi jääminen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahinkoa varsinkin sellaisille nuorille, jotka itse kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Asiantuntijoiden mukaan itsensä kokonaisvaltainen hyväksyminen voi olla vaikeampaa, jos hlbti-nuori on jäänyt paitsi asiallisesta aihepiiriin liittyvästä tiedosta. Tuoreimman THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan oppilaista kymmenisen prosenttia nuorista ei miellä itseään täysin heteroksi, ja useampi prosentti ei koe edustavansa sitä sukupuolta, johon tämä on syntyessään määritelty.

Paremmilla tiedoilla on myös havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia käsityksiin seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen ja suhtautumiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihiin kuuluviin ihmisiin sekä näihin vähemmistöihin kohdistuviin asenteisiin.

Tutkimuksissa on todettu, että hlbti-vähemmistöihin kuuluvat kärsivät keskivertoa enemmän psyykkisestä ahdistuksesta sekä terveysongelmista ja itsemurhariski on suurempi. Syynä on arvioitu olevan ns. vähemmistöstressin, jonka taustalla ovat kielteiset asenteet ja rakenteellinen sekä suora syrjintä.

"Seta-kielto"

Esimerkiksi yhdenvertaista avioliittolainsäädäntöä vastustaneen ja Suomessa sateenkaariperheiden vastaista EU-kansalaisaloitetta edistäneen Aito avioliitto ry:n piiristä levitettiin syksyllä 2016 ohjeistusta siitä, minkälaisella tekstillä vanhemmat voivat vaatia lapsensa vapauttamista opetuksesta tai koulun tilaisuuksista joissa käytetään SETA:n materiaalia, SETA:n henkilöitä tai jossa on SETA-perustaista sisältöä. Tekstissä ilmaistaan myös kielto siitä, ettei lapselle saa jaella SETA-materiaalia tai altistaa sille koulun tiloissa.

Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -opas oli myös kritiikin kohteena. Esimerkiksi kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) kanteli oikeuskanslerille kyseisestä opettajien tueksi tarkoitetusta oppaasta. Laukkanen esitti kantelussaan että "lapsi ei voi kuulua sukupuolivähemmistöön". Laukkasen mielestä opas hämärtää sukupuolijakoa esittämällä että sukupuolisuudessa on kyse moninaisemmasta ilmiöstä kuin jaosta miehiin ja naisiin.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat esillä esimerkiksi terveystiedossa, psykologiassa ja biologiassa. Opettajalla ei ole ennakkoilmoitusvelvollisuutta koteihin opetuksen yksityiskohdista. Sen sijaan mahdollisista vierailijoista tulee informoida.

Opetushallituksen mukaan seksuaalikasvatuksessa on tavoitteena tukea oppilaan kasvua ja kehitystä.

Yle: Ääriuskonnolliset vanhemmat kieltävät seksuaalikasvatuksen lapsiltaan – kirjallinen kysymys asiasta opetusministerille
Yle: Ääriuskonnolliset vanhemmat estäisivät koulun seksuaalikasvatuksen lapsiltaan – opettaja ei saisi mainita homoudestakaan
Sosiaalisessa mediassa leviää kouluopetukseen liittyvä ´SETA-kielto´
Yle: Seksuaalivähemmistöt edelleen suuressa itsemurhavaarassa – koskee myös nuoria

20 kommenttia

  • 1 / 20
  • Tyhmeliinit
  • 18.1.2018, 13.22
Uskonto on vaarallista lapsille. Alaikäiset pitää suojella uskonnolta lakisääteisesti.
Itse vaadin täyttä uskontokieltoa kouluihin ja ettei lapsi saa olla läsnä uskovaisen henkilön oppitunnilla.