Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus Australiassa etenee - senaatti hyväksyi lakiesityksen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Australiassa parlamentin ylähuone eli senaatti hyväksyi lakiesityksen, joka sallisi samaa sukupuolta olevien avioliitot. Esitys hyväksyttiin äänin 43-12, kertoo The Guardian.

Asian käsittely jatkuu parlamentin alahuoneessa. Alahuoneen odotetaan äänestävän avioliittolain uudistamisesta vielä ennen joulua, mahdollisesti tulevalla viikolla.

Kansan enemmistö tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta

Australiassa järjestettiin aiemmin syksyllä neuvoa antava postiäänestys avioliittojen avaamisesta myös samaa sukupuolta oleville pareille. Äänestäneistä 61,6 prosenttia halusi parlamentin hyväksyvän samaa sukupuolta olevien parien oikeuden avioliittoon.

Kaikkiaan noin 12,7 miljoonaa australialaista osallistui äänestykseen. Heistä noin 7,8 miljoonaa tuki samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja noin 4,9 miljoonaa vastusti. Yhteensä Australiassa on 22 miljoonaa asukasta, joista äänioiketettuja noin 16 miljoonaa. Äänioikeutetuista noin 79,5 prosenttia ilmaisi kantansa äänestyksessä, jonka vastausaika alkoi 12. syyskuuta ja jatkui 7. marraskuuta asti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Parlamentin äänestyksen on arvioitu olevan uudistukselle myönteinen. Suurin osa alahuoneen edustajista on kertonut aikovansa kunnioittaa neuvoa-antavan postiäänestyksen tulosta. Jo sitä ennen parlamentaarikkojen enemmistön on arvioitu tukevan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta.

Avioliittolain uudistuksen vastustajat ovat äänestystappiostaan huolimatta jatkaneet lakiuudistuksen hylkäämisen vaatimista.

Avioliittokysymystä puitu pitkään

Australiassa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta on käyty keskustelua pitkään. Vallassa olevan nykyään Turnbullin johtaman liberaalipuolueen johtama hallitus ei tehnyt lakialoitetta asiasta, sillä puolueen piirissä enemmistö vastustaa avioliittolain yhdenvertaistamista.

Kesän 2017 lopussa hallitus päätti järjestää neuvoa-antavan postiäänestyksen avioliittokysymyksestä, ja tuoda asian parlamentin käsiteltäväksi, mikäli enemmistö äänestäjistä niin haluaa.

Useat samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta tukevat sekä Australian oppositio ovat kuitenkin pitäneet äänestystä vääränä tapana viedä avioliittoasiaa eteenpäin, ja äänestystä yritettiin estää korkeimmalle oikeudelle tehdyllä valituksella. Oikeus kuitenkin salli äänestyksen.

Avioliittoäänestykseen liittyvän näkyvä lobbaus ja kampanjointi altisti seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja heidän perheensä aihepiirin asiattomalle käsittelylle. Lisäksi kritiikkiä herätti äänestyksen hinta - noin 100 miljoonaa euroa.

Myös mielipidekyselyjen mukaan suurin osa australialaisista on tukenut samaa sukupuolta olevien parien oikeutta avioliittoon. Selvästä yhdenvertaisen avioliittolain kannatuksesta huolimatta tuoreeseen mielipidekyselyyn vastanneista 49 prosenttia on sitä mieltä, että palveluita tarjoavilla yrittäjillä pitäisi olla oikeus kieltäytyä palvelemasta homopareja, esimerkiksi tekemästä näille hääkakkua. Vastanneista 15 prosenttia olivat epävarmoja ja 35 prosenttia katsoi, että myös samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava yhtäläiset oikeudet palveluihin.

Monissa osavaltioissa samaa sukupuolta olevat voivat nykyisin rekisteröidä parisuhteensa ja käytännössä samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustetaan jollain tavoin koko maassa, mutta ei liittovaltion tasolla. Monissa osavaltioissa homoparit voivat tulla myös adoptiovanhemmiksi.

The Guardian: Same-sex marriage bill passes in Australian Senate
PinkNews: Australia´s anti-LGBT lobby still wants to block equal marriage despite public vote
Australian avioliittoäänestys: 61,6 prosenttia haluaa parlamentin hyväksyvän samaa sukupuolta olevien avioliitot

2 kommenttia

Vaikuttaa lupaavalta, että myös Australiassa, järki, tunteet ja Rakkaus humaanisti voittaa uskovaisten lähimmäisenrakkaudettomuuden ja luonnottomat avioliitto-uskomukset.

Siellä onkin sitten Australiassa helmi-maaliskuulla aikamoiset avioliittoon vihkiäiset Sydney Mardi Gras Pridessä - tai ainakin juhlinnat, ellei tuolloin vielä käytännössä voimaan saada avioliittoa. http://www.mardigras.org.au/
Työväenpuolue onnistui tyrmäämään kiihkouskovaisten muutosehdotukset

Kiihkouskovaiset edustajat ovat hyökkäilleet monin tavoin, yksi esimerkki ( http://www.pinknews.co.uk/2017/11/28/pauline-hanson-is-worried-that-gay-marriage-will-lead-to-people-marrying-children/ ). Senaatissa fundikset yrittivät mm. saada lisäyksen, että siviilivihkijät saisivat kieltäytyä vihkimästä homopareja uskontoon yms. vedoten. Työväenpuolue muodosti blokin, joka onnistui estämään fundisten muutosehdotuksen äänin 38-25. Työväenpuolueen blokki piti pintansa ja onnistui estämään kaikki muutokset eli lakialoite siirtyy muuttamattomana edustajainhuoneen eli alahuoneen käsittelyyn ja lopulliseen äänestykseen.

Kommenttia muokattu: 30.11.2017 klo 14:33