Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin - särön aiheuttavat ympäristön kielteiset asenteet

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Suomalaisten sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vähintään yhtä hyvin kuin valtaväestön lapset ja nuoret, kertoo Sateenkaariperheet ry:n ja Väestöliiton laaja tutkimus. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheissä elävien lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia tutkittin Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

Lasten suhteet vanhempiin kunnossa

Sateenkaariperheiden lasten ja nuorten suhteet vanhempiinsa ovat pääosin yhtä hyvät kuin valtaväestön lapsilla ja nuorilla. Samoin heillä on yhtä paljon ystäviä ja vähintään yhtä myönteisiä koulukokemuksia kuin muilla. Useimmat muut lapset ja nuoret sekä opettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat suhtautuneet heidän perheisiinsä neutraalisti tai myönteisesti.

- Sateenkaariperheissä on erityisiä vahvuuksia. Esimerkiksi vanhemmat vaikuttavat luoneen keskimääräistä luottamuksellisemman yhteyden lapsiinsa ja nuoriinsa kuin valtaväestön vanhemmat, ja he tukevat ja kannustavat lapsiaan paljon, kuvailee tutkija Kia Aarnio.

Monet lapset ja nuoret mainitsivat, että heidän perheessään monimuotoisuuteen kasvetaan; nähdään monenlaisia perheitä, seksuaalisen suuntautumisen kirjoa ja sukupuolen moninaisuutta, ja pidetään näitä kaikkia yhdenvertaisina. Suhteellisesti monet sateenkaariperheissä elävät nuoret naiset tuntevat seksuaalista vetoa sekä tyttöjä että poikia kohtaan.

Kiusana kielteiset asenteet

Sateenkaariperheessä elämisen ikävät puolet ovat ympäristön kielteiset asenteet ja mahdollinen kiusatuksi tuleminen sekä näiden pelkääminen.

Sateenkaariperheiden lapsista ja nuorista lähes puolet on kuullut ärsyttäviä kysymyksiä vanhemmistaan muilta. He toivovat, että tietoa sateenkaari-aiheista lisättäisiin ja että moninaisuus hyväksyttäisiin paremmin ja syrjintä loppuisi.

Ensimmäinen laaja tutkimus aiheesta Suomessa

Yli sadan lapsen ja nuoren kokemuksia kartoittanut laaja tutkimus koostuu 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten haastatteluista ja kyselyvastauksista. Kyselytuloksia on verrattu vastaavan ikäisten lasten ja nuorten hyvinvointiin hyödyntäen valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn aineistoja.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön monivuotinen rahoitus on mahdollistanut tämän tutkimuksen, joka on tuottanut tärkeää tieteellistä tietoa päättäjien, palvelujen tarjoajien ja perheiden käyttöön, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

- Väestöliitto tukee monimuotoisia perheitä, ja on iloinen nyt saaduista kansainvälisestikin ainutlaatuisista tutkimustuloksista, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Väestöliitto: Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin

2 kommenttia

Hienoa, että on tehty asiasta tutkimusta ja sateenkaariperheiden lapset eivät juuri eroa normiperheiden lapsista yleisellä tasolla. "Tieteellisten tietojen saamista" hiukan kyllä kyseenalaistaisin. Otanta ollut 105 ja varsin monessa kysymyksessä vain 40 molemmin puolin. Huomioiden millainen kirjo sateenkaariperhe-käsitteen alle kuuluu 40 vastausta ei mitenkään anna tieteellisesti merkittävää tulosta kun vielä tarkasteluun monesti täytyy ottaa myös kaupunki/maaseutu-akseli. Kertoo enempi yksittäistapauksista.

Positiiviseen yleistulokseen tekee kyllä särön esim. kiusaaminen. 6% vastaa, että opettaja kiusaa päivittäin/usein, kun vastaava 'heteroluku' on 2%. Vastaavasti muut oppilaat kiusaavat skp-lapsia päivittäin/usein 5% ja 'hetero-lapsia' 2,7%. Onhan nuo 2-3 kertaiset kiusausmäärät selvä ero. Ja jos otanta olisi suurempi, arvelen, että tulos olisi vielä heikompi.
Sateenkaariperheiden lapsista on muualla maailmassa tehty tätä tutkimusta paljon laajemmin otoksin, aivan samansuuntaisin tuloksin. Lapset eivät ole juurikaan erilaisia heteroperheiden lapsiin verrattuina. Ainakin yksi ero noista aikaisemmista tutkimuksista tulee mieleeni. Sateenkaariperheiden lapset ymmärtävät ja hyväksyvät ihmisten erilaisuutta hivenen enemmän kuin heteroperheiden lapset.

Suomessa laajan tutkimuksen tekeminen on erittäin hankalaa, koska kohderyhmä on kovin suppea tämän väestömäärän maassa.