Sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat hyvin - särön aiheuttavat ympäristön kielteiset asenteet (juttukommentit)

  • 1 / 2
  • pekka.punavuori
  • 7.6.2017 11:09
Hienoa, että on tehty asiasta tutkimusta ja sateenkaariperheiden lapset eivät juuri eroa normiperheiden lapsista yleisellä tasolla. "Tieteellisten tietojen saamista" hiukan kyllä kyseenalaistaisin. Otanta ollut 105 ja varsin monessa kysymyksessä vain 40 molemmin puolin. Huomioiden millainen kirjo sateenkaariperhe-käsitteen alle kuuluu 40 vastausta ei mitenkään anna tieteellisesti merkittävää tulosta kun vielä tarkasteluun monesti täytyy ottaa myös kaupunki/maaseutu-akseli. Kertoo enempi yksittäistapauksista.

Positiiviseen yleistulokseen tekee kyllä särön esim. kiusaaminen. 6% vastaa, että opettaja kiusaa päivittäin/usein, kun vastaava 'heteroluku' on 2%. Vastaavasti muut oppilaat kiusaavat skp-lapsia päivittäin/usein 5% ja 'hetero-lapsia' 2,7%. Onhan nuo 2-3 kertaiset kiusausmäärät selvä ero. Ja jos otanta olisi suurempi, arvelen, että tulos olisi vielä heikompi.
  • 2 / 2
  • JuhaniV
  • 7.6.2017 18:43
Sateenkaariperheiden lapsista on muualla maailmassa tehty tätä tutkimusta paljon laajemmin otoksin, aivan samansuuntaisin tuloksin. Lapset eivät ole juurikaan erilaisia heteroperheiden lapsiin verrattuina. Ainakin yksi ero noista aikaisemmista tutkimuksista tulee mieleeni. Sateenkaariperheiden lapset ymmärtävät ja hyväksyvät ihmisten erilaisuutta hivenen enemmän kuin heteroperheiden lapset.

Suomessa laajan tutkimuksen tekeminen on erittäin hankalaa, koska kohderyhmä on kovin suppea tämän väestömäärän maassa.