Lakivaliokunta kuulee asiantuntijoita Äitiyslaki-aloitteesta 20.4.

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 6

Äitiyslaki-kansalaisaloite on lakivaliokunnan käsittelyssä torstaina 20. huhtikuuta, kello 10 alkavassa kokouksessa. Asiasta kerrotaan lakivaliokunnan verkkosivulla.

Valiokunnassa on tuolloin kuultavana joukko asiantuntijoita: käräjätuomari Hanna Väliaho (Varsinais-Suomen käräjäoikeus), käräjäsihteeri Camilla Hyypiä (Varsinais-Suomen käräjäoikeus), ylitarkastaja Anne Sänkiaho (Uudenmaan maistraatti), toiminnanjohtaja Juha Jämsä (Sateenkaariperheet ry), projektipäällikkö Anna Moring (Monimuotoiset perheet -verkosto), lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (Lapsiasiavaltuutetun toimisto), kehittämispäällikkö Martta October (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)), lakimies Jonna Salmela (Adoptiolautakunta), perheoikeudellisten asioiden päällikkö Katja Niemelä (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto), järjestölakimies Tiina Tammi (Pelastakaa Lapset ry) sekä Trasek ry. Lisäksi valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

Lakivaliokunta järjesti 16.2. julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta äitiyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tuolloin aloitteen tekijöitä edustivat Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Väestöliiton puheenjohtaja Maria-Kaisa Aula, Suomen Amnestyn ihmisoikeustyön johtaja Pia Puu Oksanen sekä Seta ry:n pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Kansalaisaloite Äitiyslaista on sisällöltään yhtäläinen oikeusministeriön syksyllä 2014 ja alkuvuodesta 2015 valmisteleman lakialoitteen kanssa. Esimerkiksi lapsivaikutusarvio on jo tehty lain valmistelun yhteydessä.

Lain tavoitteena on parantaa lapsen juridista asemaa toiseen tosiasialliseen vanhempaan nähden. Äitiyslaki mahdollistaisi, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Esitys äitiyslaista vastaa sisällöltään vuoden 2017 alussa voimaan tullutta isyyslakia, ja alun perin äitiyslakikin oli suunniteltu astumaan voimaan yhtä aikaa isyyslain uudistuksen kanssa.

Kansalaisaloite äitiyslaiksi luovutettiin eduskunnan puhemiehelle perjantaina 9. syyskuuta. Kansalaisaloite äitiyslaiksi keräsi toukokuussa vaaditun määrän kannatusilmoituksia. Elokuussa Väestörekisterikeskus vahvisti hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määräksi 55 707 kappaletta. Aloitetta koskevassa lähetekeskustelussa eduskunnassa syyskuun 2016 lopussa käytettiin kiivaita puheenvuoroja.

Lakivaliokunta kuuli Äitiyslaki-kansalaisaloitteen edustajia
Lakivaliokunta
aitiyslaki.fi

6 kommenttia

Asiantuntijakuulemiset Äitiyslaista jatkuvat lakivaliokunnassa torstaina 27.4. klo 10 alkavassa kokouksessa.

Kuultavina on asiantuntijoita kansaneläkelaitoksesta, väestörekisterikeskuksesta, Lastenvalvojat ry:ltä, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Naisjärjestöt Yhteistyössä ry:stä ja Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:stä. Kuultavina torstaina ovat jostain syystä myös varatuomari Jyrki Anttinen Aito avioliitto ry:stä ja tutkimusjohtaja Juha Ahvio Patmos lähetyssäätiöstä.

Kirjallisen lausunnon on antanut Lasten perusoikeudet ry. Lausuttavaa sen sijaan ei ole Isät lasten asialla ry:llä.

Käsittely jatkuu vielä perjantaina. Silloin kuultavien listalla ovat professori (emeritus) Markku Helin, emeritusprofessori Ahti Saarenpää, professori Mikael Hidén sekä professori Tapio Puolimatka.

Torstaina 20.4. kuultavana olivat Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari Hanna Väliaho, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjäsihteeri Camilla Hyypiä, Uudenmaan maistraatti ylitarkastaja Anne Sänkiaho, Lapsiasiavaltuutetun toimiston lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October, Adoptiolautakunnan lakimies Jonna Salmela, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston perheoikeudellisten asioiden päällikkö Katja Niemelä, Pelastakaa Lapset ry:n järjestölakimies Tiina Tammi ja Monimuotoiset perheet -verkoston projektipäällikkö Anna Moring.

Kirjallisen lausunnon olivat toimittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Asianajajaliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Kätilöliitto ry, Suomen UNICEF ry ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lisäksi Helsingin hovioikeus, Verohallinto ja Trasek ry ilmoittivat, ettei lausuttavaa ole.
Lakivaliokunta päättää tiistaina 23.5.2017 kello 10.45 alkavassa kokouksessaan Äitiyslaki-kansalaisaloitteen jatkokäsittelystä.