Lakivaliokunta kuulee asiantuntijoita Äitiyslaki-aloitteesta 20.4. (juttukommentit)

Asiantuntijakuulemiset Äitiyslaista jatkuvat lakivaliokunnassa torstaina 27.4. klo 10 alkavassa kokouksessa.

Kuultavina on asiantuntijoita kansaneläkelaitoksesta, väestörekisterikeskuksesta, Lastenvalvojat ry:ltä, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Naisjärjestöt Yhteistyössä ry:stä ja Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:stä. Kuultavina torstaina ovat jostain syystä myös varatuomari Jyrki Anttinen Aito avioliitto ry:stä ja tutkimusjohtaja Juha Ahvio Patmos lähetyssäätiöstä.

Kirjallisen lausunnon on antanut Lasten perusoikeudet ry. Lausuttavaa sen sijaan ei ole Isät lasten asialla ry:llä.

Käsittely jatkuu vielä perjantaina. Silloin kuultavien listalla ovat professori (emeritus) Markku Helin, emeritusprofessori Ahti Saarenpää, professori Mikael Hidén sekä professori Tapio Puolimatka.

Torstaina 20.4. kuultavana olivat Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari Hanna Väliaho, Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjäsihteeri Camilla Hyypiä, Uudenmaan maistraatti ylitarkastaja Anne Sänkiaho, Lapsiasiavaltuutetun toimiston lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämispäällikkö Martta October, Adoptiolautakunnan lakimies Jonna Salmela, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston perheoikeudellisten asioiden päällikkö Katja Niemelä, Pelastakaa Lapset ry:n järjestölakimies Tiina Tammi ja Monimuotoiset perheet -verkoston projektipäällikkö Anna Moring.

Kirjallisen lausunnon olivat toimittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Asianajajaliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Kätilöliitto ry, Suomen UNICEF ry ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lisäksi Helsingin hovioikeus, Verohallinto ja Trasek ry ilmoittivat, ettei lausuttavaa ole.
Lakivaliokunta päättää tiistaina 23.5.2017 kello 10.45 alkavassa kokouksessaan Äitiyslaki-kansalaisaloitteen jatkokäsittelystä.
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan jatkokäsittelystä päätetään 1. kesäkuuta. Vielä on kuittaamatta oikeusministeriön lausunto, jonka saapuminen noteerataan viikkosuunnitelman mukaan 1.6. kokouksessa.
Em. oikeusministeriön lausunto lisälausunto, jonka valiokunta kokouksessaan 23.5. päätti pyytää oikeusministeriöltä. Se todetaan tänäisessä kokouksessa saapuneeksi - ja sitten päätetään asian jatkokäsittelystä.
Asian käsittely venyy. Jatkokäsittelystä ei 1. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa voitu päättää, koska kokous ei ollut päätösvaltainen.
Äitiyslaki-kansalaisaloitteen käsittely jatkuu lakivaliokunnassa tiistaina 13.6.2017 kello 11.00 alkavassa kokouksessa.