Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta puuttui naisparien syrjimiseen hedelmöityshoidoissa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 11

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan viidelle yliopistosairaalan johtajaylilääkärille määrämällä 30 000 euron uhkasakolla kullekin tehostetaan lautakunnan antamaa päätöstä, jolla kielletään johtajaylilääkäreitä syrjimästä naispareja ja itsellisiä naisia.

Johtajaylilääkärit olivat linjanneet naisparit ja itselliset naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle, vaikka vuonna 2007 säädetty hedelmöityshoitolaki sallii hoidot naispareille ja yksin hoitoa hakeville naisille. Käytännössä julkinen terveydenhuolto ei ole hedelmöityshoitoja näille ryhmille antanut. Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit ovat vedonneet resursseihin ja priorisointitarpeeseen.

- On uskomatonta, että julkisessa terveydenhuollossa on noudatettu johtajaylilääkärien syrjivää linjausta, vaikka lainsäätäjän tahto oli toinen. Lisäksi STM ohjaavana viranomaisena sekä Valvira ja eduskunnan oikeusasiamies valvontaviranomaisina ovat puuttuneet useita kertoja hoidon yhdenvertaisen saatavuuden epäkohtiin. Kuten perustuslakivaliokunta on todennut, säästötavoitteilla ei voida perustella poikkeamista perustuslaissa turvatusta ihmisten yhdenvertaisuudesta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan, oliko terveydenhuollon asiakasta syrjitty, kun häneltä oli evätty mahdollisuus hedelmöityshoitoihin julkisessa terveydenhuollossa. Valtuutettu myös pyysi lautakuntaa tutkimaan olivatko yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit syyllistyneet yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjivään menettelyyn antamalla sairaanhoitopiireilleen määräyksen, jonka perusteella tietyt potilasryhmät, kuten yksin hoitoja hakevat naiset tai naisparit, suljettiin kokonaan pois julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidoista. Lisäksi valtuutettu pyysi lautakuntaa kieltämään vastaajia jatkamasta tai uusimasta syrjivää menettelyä sekä asettamaan uhkasakon kiellon tehosteeksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mielestä naisparien sulkeminen hoitojen ulkopuolelle ei ollut oikea menettelytapa huolehtia resurssien riittävyydestä. Lautakunta piti erityisen moitittavana sitä, että terveydenhuollon asiakkaalta oli evätty hedelmöityshoito, vaikka hän oli hankkinut hoidossa tarvittavat sukusolut omalla kustannuksellaan.

Lautakunta totesi, että johtajaylilääkäreiden tulee toiminnassaan noudattaa yhdenvertaisuuslakia siten kuin lakia on perustuslaissa turvatut perusoikeudet ja Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet huomioon ottaen tulkittava. Hedelmöityshoitojen piiriin kuuluvia ryhmiä rajattaessa ei voida menetellä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetulla tavalla syrjivästi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ilmaisee tyytyväisyyteensä ratkaisuun.

- Ratkaisu on todella merkittävä. Se sitoo valtakunnallisesti kaikkia sairaanhoitopiirejä ja parantaa siten koko maassa yhdenvertaisuuden toteutumista tällä keskeisellä elämänalueella. Päätös auttaa myös muita syrjintää kokeneita asiansa eteenpäin viemisessä, yhdenvertaisuusvaltuutettu Pimiä sanoo.

- Naisparit ovat olleet tähän asti kohtuuttomassa tilanteessa. Heidän ainoa reittinsä turvallisiin hedelmöityshoitoihin on ollut yksityiset palvelut, jolloin mahdollisuus hakeutua hoitoihin on riippunut maksukyvystä, Pimiä toteaa.

Nyt tehty ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Siitä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Mikäli asiasta valitetaan, odotetaan käsittelyn vievän aikaa.

Päivitys 22.12. klo 20.45: HS: Johtajaylilääkärit aikovat valittaa lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen

Torstaina Helsingin Sanomat kertoo, että johtajaylilääkärit aikovat valittaa lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hedelmöityshoidot eivät toistaiseksi ole tulossa saataville naispareille tai itsellisille naisille. Johtajaylilääkärien mukaan hedelmöityshoitojen rajaus ei syrji ketään. Lisäksi 30 000 euron uhkasakoille haetaan toimeenpanokieltoa.

Lääkärien mukaan ei ole syrjivää, että lahjasoluilla tapahtuvaa hedelmöityshoitoa ei tarjota julkisessa terveydenhuollossa. Heteroparit eivät ole sairaaloissa saaneet hedelmöityshoitoja sairaaloissa luovutetuilla sukusoluilla. Lääkärit ottavat esiin periaatteen, jonka mukaan julkisessa terveydenhuollossa hoitoa annetaan lääketieteellisin, ei sosiaalisin perustein.

Syrjintä.fi: Yhdenvertaisuusvaltuutettu tyytyväinen lautakunnan päätökseen: Hedelmöityshoidon epääminen seksuaalisen suuntautumisen perusteella rikkoi yhdenvertaisuuslakia
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: naispareja ei saa syrjiä julkisen terveydenhuollon hedelmöityshoidoissa
Julkiset hedelmöityshoitoklinikat toimineet syrjivästi - STM: Hedelmöityshoitoja annettava yhdenvertaisesti

11 kommenttia

"Johtajaylilääkärit olivat linjanneet naisparit ja itselliset naisparit hedelmöityshoitojen ulkopuolelle"

Smo, olethan perehtynyt asiaan? Lahjoitetuilla sukusoluilla suoritettujen hedelmöityshoitojen ulkopuolella ovat julkisella puolella myös heteroparit.

Jos katsotaan, että yhteiskunnan tulee tehdä poikkeus tilanteessa, jossa miehen sukusoluja ei ole tarjolla, niin sitten jo viimeistään tulee tehdä poikkeus myös tilanteessa, jossa kohtua ja munasoluja ei ole tarjolla. Resurssikysymysten lisäksi luulen, että tämä ristiriita on yksi syy tämänhetkiseen polemiikkiin.
Eli edistäisit kohdunsiirtoa?