Yksinhuoltajaisien vanhempainraha tulossa sittenkin lakiesitykseen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa sosiaaliturvaa säätelevässä lainsäädännössä olleen epäkohdan, joka jättää osan yksinhuoltajiksi päätyneistä vauvaikäisten lasten isistä ilman vanhempainrahaa. Kyse on isistä, jotka eivät ole asuneet tai olleet aviossa lapsen äidin kanssa missään vaiheessa.

Valiokunta käsitteli keskiviikkona hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain pykälien muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi, eli avioliittolain uudistukseen liittyvää toista ns. liitännäislakipakettia.

- Vuosittain kymmenkunta isää saa vauvan heti syntymän jälkeen hoidettavakseen ilman että on ollut vakituista suhdetta äitiin. Vaikka ei ole kysymys suuresta joukosta isiä, on jokainen tällainen tilanne taloudellisesti mahdoton ja vaikeuttaa merkittävällä tavalla pienestä vauvasta huolehtimista, toteavat sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituksen valiokuntavastaavat Arja Juvonen (ps), Hannakaisa Heikkinen (kesk) ja Sari Sarkomaa (kok) keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

Tiedotteessa todetaan, että uudistus on tärkeä ennen kaikkea lapsen näkökulmasta, ja että yksinhuoltajavanhempi ansaitsee kaiken saatavissa olevan tuen, jotta lapsi saa parhaan mahdollisen alun elämälle.

Uuden lain myötä lapsen biologinen isä on vauvaa kotona hoitaessaan aina oikeutettu niin vanhempain- kuin isyysvapaaseen normaaleine korvauksineen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mielestä lainsäädännön muutostarpeita tulee arvioida myös jatkossa niin, että perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla.

Perhe-etuusjärjestelmän muutostarpeiden selvittämiseen valiokunta esittää mietinnössä myös seuraavaa lausumaa: "Sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä, jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla."

Sateenkaariperheet ry on ilmaissut tyytyväisyytensä ratkaisuun. Järjestö kuitenkin muistuttaa, että hallitus ei ole toistaiseksi valmistellut lainkaan STM:n työryhmän viime vuonna julkaisemassa mietinnössä ehdottamia toimenpiteillä, joilla monimuotoisten perheiden perhevapaiden sudenkuoppia hoidettaisiin kuntoon.

Helsingin Sanomat kertoo, että Valiokunta ei ollut täysin yksimielinen, vaan Sari Tanus (kd) teki vastalauseen. Korjauksen taustalla ovat kuitenkin kaikki hallituspuolueet, perussuomalaiset mukaanluettuna. Aiemmin Helsingin Sanomat kertoi perussuomalaisten sisäisestä kiistasta asiassa.

Sari Sarkomaa: Yksinhuoltajaisien asemaan merkittävä parannus
HS: Eduskunta korjaa yksinhuoltajaisien isyysrahaan jääneen epäkohdan
Isien oikeus vanhempainrahaan jakaa perussuomalaisia
Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee keskiviikkona toista liitännäislakipakettia

3 kommenttia

  • 1 / 3
  • Simeone
  • 7.12.2016, 21.29
En tiedä, esitänkö nyt tyhmän kysymyksen, mutta:

Mites miesparien asema tässä kuviossa?