Kirkkohallitus: Papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto on pätevä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3
Turun tuomiokirkko

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan oikeudellisen selvityksen maaliskuussa 2017 voimaan tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Siinä todetaan papin vihkimän samaa sukupuolta olevien avioliito olevan pätevä, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan.

Asiasta kertoo kirkon tiedotuskeskus.

Kirkkohallituksen hyväksymä oikeudellinen selvitys lähetetään kirkolliskokoukselle marraskuun istuntoon. Piispainkokous antoi kirkolliskokouksen pyytämän oman selontekonsa avioliittolakiin elokuun lopussa.

Kirkkohallitus pyysi selvitystään varten asiantuntijalausunnon neljältä oikeusoppineelta, Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kankaalta, Turun yliopiston siviilioikeuden professori Tuulikki Mikkolalta, Lapin yliopiston yksityisoikeuden professori emeritus Ahti Saarenpäältä sekä Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljaselta.

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Kirkon nykyisen käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Selvityksessä todetaan, että avioliittolain mukaan kirkolla on edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään, eikä kirkon autonomiaa asian suhteen ole muutettu. Papeille ei myöskään synny velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Oikeusoppineet toteavat, että perusoikeuksien näkökulmasta kirkolla ei ole tarvetta muuttaa avioliittokäsitystään ja sen mukaista vihkimiskäytäntöä.

Sen sijaan lausunnoissa todetaan, että aikaa myöten lainsäädännön ja muun sääntelyn olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisimman yhdenmukainen. Lisäksi todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto on pätevä.

- Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon lakimuutoksen jälkeen, avioliitto on oikeudellisesti pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa. Avioliiton rekisteröimisellä väestötietojärjestelmään ei myöskään ole merkitystä avioliiton pätevyyden kannalta.

Piispainkokous ja kirkolliskokouksen perustevaliokunta ovat katsoneet, että kirkkokäsikirjan kysymykset sitovat toimituksen pappia eikä hän voi itsenäisesti muuttaa niiden sanamuotoa. Sen sijaan papilla on harkintavaltaa kaavassa ilmoitetuissa kohdissa, kuten lukukappaleissa, puheessa ja esirukouksessa.

Selvityksessä todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto ei tuo vihittäville seuraamuksia. Papin virkavelvollisuuksien vastaisen teon käsittely ja mahdollisen seuraamuksen arviointi kuuluu tuomiokapituleille.

Kirkkohallituksen täysistunnossa kaksi jäsentä jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kirkolliskokous kokoontuu seuraavaan istuntoonsa Turkuun 8.-11. marraskuuta. Kirkon tiedotuskeskuksen uutisen mukaan tällä hetkellä vireillä ei ole aloitteita, jotka voisivat johtaa kirkon vihkikäytännön muuttumiseen.

evl.fi: Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi selvityksen avioliittolain vaikutuksista kirkolle
Uusi Suomi: Kirkko: ´Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevat avioliittoon 1.3.2017 jälkeen, avioliitto on pätevä´

3 kommenttia

"Piispainkokous ja kirkolliskokouksen perustevaliokunta ovat katsoneet, että kirkkokäsikirjan kysymykset sitovat toimituksen pappia eikä hän voi itsenäisesti muuttaa niiden sanamuotoa. Sen sijaan papilla on harkintavaltaa kaavassa ilmoitetuissa kohdissa, kuten lukukappaleissa, puheessa ja esirukouksessa."

Eikös noilla se vaimosta ja miehestä puhuva vihkikaava tuolla kässärissään, joten mitenkäs sen suhteen aikovat menetellä? Eikös sen vihkikaavan käyttö ole "pakollista" tuossa uskomuskerhossa?

Maallisen hyvässä maistraatti-vihkismyksessähän puhutaan maaliskuulta lähtien aviopuolisoista, joten siellä ei rakkauselämänkumppanuuden virallistamisen suhteen ole minkäänlaisia henkisiäkään ongelmia.
Metka tuo krikkoharrastus, kun ovat siunanneet koiriakin, vaikka raamatun finito-osassa, johanneksen ilmestyksissä selväsanaisesti sanotaan, että koirilla ei ole asiaa sinne tuon uskomuksen jumalan valtakuntaan.

http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.22.html

"14. autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Nooh, tuo on semmoista rusinapulla-touhua ; )

p.s. tuolla raamatussa on ut:tä myöten muutama muukin kohta, joissa koirat tuomitaan ja sieltähän se koirien pitäminen epäpuhtaina sitten koraaniinkin kulkeutui - jos sitä on joku ihmetellyt, että mistä moinen.

Kommenttia muokattu: 18.10.2016 klo 23:54