Piispat: Homopareille ei kirkkovihkimistä eikä avioliitoille siunausta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 34
Helsingin tuomiokirkossa ei vielä toistaiseksi vihitä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko pitää avioliittoa jatkossakin vain miehen ja naisen välisenä liittona. Papit eivät saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliitton tai siunata näiden avioliittoa, kun avioliittolaki uudistuu 1.3.2017.

Pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi kuitenkin rukoilla maistraatissa avioliiton solmineiden puolesta. Tätä varten piispainkokous antoi helmikuussa pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta.

Kirkon piispainkokous ilmaisi kantansa keskiviikkona kirkolliskokouksen siltä pyytämässä selonteossa voimassa olevasta avioliitto-opista seurakuntien ja papiston tueksi avioliittolain uudistumista 1.3.2017 silmällä pitäen.

Kirkon tiedotteen mukaan avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona, eikä uudistus myöskään vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Kirkko muistuttaa, että avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tiedotteen mukaan tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

- Avioliittoselonteon tavoitteena on selkiyttää avioliittolain muutokseen liittyvää keskustelua kirkossa, todetaan asiaa koskevassa tiedoteessa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Keväällä kävi ilmi, että papin avioliittoon vihkimän homoparin liitto on juridisesti pätevä, vaikka se onkin vastoin kirkon käsitystä avioliitosta. Mikäli pappi vihkii homoparin, käsitellään tapaus hiippakunnassa ja pappia mahdollisesti rangaistaan. Avioliiton juridiseen voimassaoloon toimenpiteillä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

evl.fi: Piispainkokouksen selonteko: ´Kirkossa on tilaa erilaisille perheille´
Kirkko tiivistää sääntöjä vihkimisrikkuruuden estämiseksi
Papit vihkivät homopareja pääkaupunkiseudulla todennäköisesti tasa-arvoisen avioliittolain tultua voimaan
Piispainkokous laati rukousohjeen rekisteröityjä homopareja varten

34 kommenttia

  • 1 / 34
  • Jorma Hentilä
  • 31.8.2016, 19.59
On syytä huomata, ettei piispilla ole valtuuksia päättää sateenkaariparien vihkimisestä, vaan päätös kuuluu kirkolliskokoukselle.

Liikkeessä on prosessi, joka todennäköisesti johtaa Norjan mallin mukaiseen ratkaisuun.

Norjassa pappi samoin kuin muu vihkimistoimitukseen tehtävänsä puolesta osallistuva kirkon työntekijä voi kieltäytyä vihkimästä sateenkaaripareja.

Kirkon jäsenellä on kuitenkin oikeus tulla vihityksi kirkkotilassa. Jos omasta seurakunnasta ei löydy vihkijää, seurakunnan on hankittava sellainen esimerkiksi naapuriseurakunnasta.
Luterilainen kirkko on nyt tiukasti puun ja kuoren välissä - jälleen kerran.

Kirkon konservatiivit panevat hanttiin kynsin ja hampain. Toisaalta selvä enemmistö kansalaisista hyväksyy tasa-arvoisen avioliittolain. Kansakunta sekularisoituu kaiken aikaa lisää. Kirkon jäsenmaksun maksajien määrä vähenee. Rahakirstun pohja on paistanut jo joltisenkin aikaa. Omaisuutta on jouduttu myymään ja varmasti myydään lisää.

Painetta tulee kirkolle lisää muiden pohjoismaisten luterilaisten kirkkojen ratkaisuista ja mallista.

Muutosten tekeminen kirkolliskokouksessa on tehty todella vaikeaksi. Kummallakaan mielipiteellä ei ole riittävää kannatusta minkäänlaisen muutoksen läpiviemiseksi.

Minun näkemykseni on se, että jos luterilainen kirkko aikoo selvitä tästä asiasta edes kohtuullisin vaurioin, muutoksen (tasa-arvon hyväksynnän) on tultava voimaan tavalla taikka toisella ja nopeammalla aikataululla, kuin aikanaan naispappeudesta tapeltaessa.

Kirkon periaatteiden pitäisi olla ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ja kahden ihmisen välisen rakkauden hyväksyminen, katsomatta haarojen väliin.