Väestöliitto: Suomalaisnaisten seksuaalinen kiinnostus toisiaan kohtaan kasvanut

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 1
Väestöliitto on tehnyt FINSEX-tutkimusta 1970-luvulta lähtien.

Väestöliiton FINSEX-tutkimuksen mukaan varsinkin nuoret suomalaisnaiset ovat yhä useammin seksuaalisesti kiinnostuneita toisista naisista. Monilla on myös seksikokemuksia toisten naisten kanssa.

Vuosina 1971, 1992, 1999, 2007 ja 2015 tehdyssä Finsex-tutkimuksissa on kysytty "Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä: yksinomaan miessukupuoleen, voittopuolisesti miessukupuoleen, yhtä paljon molempiin sukupuoliin, voittopuolisesti naissukupuoleen, yksinomaan naissukupuoleen".

Tutkimusraportissa puhutaan "mullistavasta, muutoksesta suomalaisten seksuaalielämässä".

Vuosituhannen alusta edellä mainittuun kysymykseen annetuissa vastauksissa näkyy naisten kohdalla suuri muutos. Kun vuonna 1999 naisista viisi prosenttia kertoi kiinnostuvansa "voittopuolisesti" miessukupuoleen, oli vuoden 2015 tutkimuksessa vastaava luku lähes 14 prosenttia.

Miesten kohdalla vastaavan suuruisesta muutoksesta ei ole merkkejä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Erityisesti nuorempien naisten ikäryhmässä "yksinomaan" miehistä kiinnostuneiden määrä on selvästi laskenut, kun taas alle kolmekymppisistä naisista yli kolmannes kertoo seksuaalisesta kiinnostuksestaan miesten lisäksi myös naisiin. Myös naisten välisten seksuaalikokemusten määrä on kasvanut selvästi. Viidenneksellä alle 40-vuotiaista naisista on ollut joskus seksuaalikokemus toisen naisen kanssa.

Yhtä paljon molemmista sukupuolista kiinnostuneiden osuus on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä. Myöskään naisista enemmän kiinnostuneiden naisten osuus ei juuri ole kasvanut. Näiden ryhmien yhteinen osuus oli vuoden 2015 tutkimuksessa alle neljän prosentin.

Väestöliiton raportissa todetaan miesten lisäksi naisista kiinnostuvien naisten eroavan yksinomaan miehistä kiinnostuvista naisista.

- He ovat seksuaalisissa asenteissaan vapaamielisempiä ja heillä on enemmän seksuaalista halua, myös yhdyntöihin. He katselevat useammin pornoa ja harrastavat useammin itsetyydytystä. Voi sanoa, että heillä on aika usein enemmän intressejä seksuaaliasioita kohtaan kuin mitä muilla naisilla. Monet nuoret naiset toivovat tai hakevat seksuaalielämältään uudenlaisia ja vaihtelevia kokemuksia. Nämä naiset käyvät muita useammin myös ostoksilla seksikaupoissa.

Raportissa havaittua ilmiötä selitetään aihepiirin keskustelun ja yhteydenpidon merkittävällä helpottumisella internetin avulla. Kanava mahdollistaa yhteyksissä olemisen samoista asioista kiinnostuneiden naisten kanssa.

Finsex-tutkimukseen vastasi yli kaksituhatta 18–79-vuotiasta ihmistä, ja sen otos on edustava.

Vastaavanlaisia havaintoja on tehty muuallakin maailmassa.

Syksyllä 2015 julkaistun Essexin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan suurin osa naisista virittyy seksuaalisesti sekä miehistä että naisista.

Tammikuun 2016 alussa Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen CDC:n julkaisemasta raportista taas käy ilmi, että naisilla on miehiin verrattuna kolminkertainen määrä seksuaalisia kontakteja samaa sukupuolta olevien henkilöiden kanssa ja naiset määrittelevät itsensä useammin biseksuaaleiksi, kun taas miehet määrittelevät itsensä naisia useammin yksinomaan homoiksi.

Väestöliitto: FINSEX naisten välinen halu
Selvitys: Miehet useammin homoja, naiset biseksuaaleja
Tutkimus: suurin osa naisista biseksuaaleja

1 kommenttia