Tasavallan presidentti vahvisti liitännäislakipaketin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 13

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 8. huhtikuuta aamupäivällä tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämän ensimmäisen liitännäislakipaketin. Oikeusministeriön valmistelema lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa helmikuun puolivälissä.

Presidentti Sauli Niinistön nyt allekirjoittama lakikokonaisuus ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaan lainsäädäntöön, vaan niiden osalta tarvittavat muutokset valmistellaan ja käsitellään erillisenä kokonaisuutena, ennen tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloa. Lakipaketti on vielä valmisteltavana sosiaali- ja terveysministeriössä.

Tasa-arvoinen avioliittolaki liitännäislakeineen astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017. Sen jälkeen myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton, eikä parisuhteen rekisteröiminen enää ole mahdollista. Muilta osin laki rekisteröidystä parisuhteesta jää voimaan, ja rekisteröity parisuhde säilyy samaa sukupuolta olevia henkilöitä koskevana oikeudellisena instituutiona.

Tasa-arvoisen avioliittolain tultua voimaan voivat parisuhteensa rekisteröineet puolisot yhteisellä ilmoituksella muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi. Muutos ei tapahdu automaattisesti, vaan edellyttää ilmoitusta maistraatille. Rekisteröity parisuhde on voimassa avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on vastaanottanut ilmoituksen.

Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Eduskunnan vahvistaman siirtymäsäännöksen mukaan esteiden tutkinta voidaan suorittaa jo ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa niin, että samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä avioliittoon jo heti 1. maaliskuuta 2017.

Eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain joulukuussa 2014, jonka presidentti vahvisti alkuvuodesta 2015.

Oikeusministeriö: Tasavallan presidentin esittely 8.4.2016
Ensimmäinen liitännäislakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa
Presidentti vahvistaa tasa-arvoisen avioliittolain ensimmäisen liitännäislakipaketin perjantaina

13 kommenttia

Mielenkiintoista seurata uutisointia tämän ympärillä. Tänään on asia ilmaistu mm. seuraavasti:

- Homo- ja lesboavioliitoista tulossa totta – Niinistö hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain
- Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hyväksynyt sukupuolineutraalin avioliittolain.
- Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 8. huhtikuuta sukupuolineutraalin avioliittolain.
- Nyt se on varmaa! Presidentti vahvisti tasa-arvoisen avioliittolain
- Sukupuolineutraali avioliittolaki sai lopullisen vahvistuksen
- Kohulaki nuijittiin vihdoin pöytään
- Homoliittolaki nuijittiin pöytään

Kuitenkin... eduskunta hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain (tai tasa-arvoisen avioliittolain) 12.12.2014 ja tasavallan presidentti vahvisti sen jo 20.2.2015. Tänään vahvistetuilla laeilla ei ole sinänsä vaikutusta sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantuloon, vahvistamiseen tai hyväksyntään - sen paremmin kuin samaa sukupuolta olevien avioliittojen toteutumiseen.

Nyt tasavallan presidentti vahvisti vain (toki tarpeellisia) eräitä tasa-arvoisen avioliittolain muihin lakeihin edellyttämiä muutoksia. Ne eduskunta oli hyväksynyt 17.02.2016. Ja vielä on yksi paketillinen "eräitä tasa-arvoisen avioliittolain muihin lakeihin edellyttämiä muutoksia" tulossa eduskunnan hyväksyttäväksi ja presidentin vahvistettavaksi.
Samaa olen ihmetellyt. Siis sitä, kuinka ns. valtamedian toimittajat tai toimittajina itseään pitävät henkilöt voivat olla niin pihalla koko asiasta, jota on käsitelty tuhanteen kertaan. Erityisesti hämmästyttää Ylen toimittajien sekoilu.