Seta haluaa Suomeen hlbti-toimintaohjelman

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Seta osallistui useiden muiden toimijoiden tavoin oikeusministeriön torstaina järjestämään seminaari- ja kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua. Järjestön pääsihteeri Kerttu Tarjamo esitti omassa puheenvuorossaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymykset tarvitsevat oman toimintaohjelman.

- Seta haluaa, että osana kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa hallitus määrittelee sekä konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi kaikilla hallinnonaloilla että lhbti-asioiden koordinaatiovastuun valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä, Tarjamo sanoi.

Setan mukaan valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa (2014) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeudet on määritelty yhdeksi aiemmin katveeseen jääneeksi alueeksi, jonka kehittämiseen tulee satsata esimerkiksi laatimalla erillinen toimintaohjelma ja ratkaisemalla aihepiirin koordinaatio valtionhallinnossa.

- Valtioneuvoston toiminta lhbti-asioissa on tällä hetkellä hajanaista. Koordinaatio puuttuu, ja asiaan erikoistuneita viranhaltijoita on vain muutamia. Lhbti-ihmisten oikeuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat toistuvasti päätyneet poliittisen kiistelyn kohteeksi, konkreettisia esimerkkejä tällä hetkellä ovat translaki sekä äitiyslaki.

Setan mukaan toimintaohjelma linjaisi selvästi yhdessä asiakirjassa mitä hallitus aikoo kaudellaan tehdä, samalla tulisi osoittaa toimintaan myös vastuulliset toimijat ja resurssit.

Aito avioliitto ry myös paikalla tilaisuudessa - vaati tasa-arvoisen avioliittolain kumoamista

Samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaisuutta vastustava Aito avioliitto ry piti myös tilaisuudessa puheenvuoron. Yhdistys kertoi ottavansa kantaa miehen ja naisen välisen avioliiton sekä lasten perusoikeuksien puolesta. Yhdistys kertoi olevansa huolissaan lasten oikeuksien murenemisesta ja siitä, että vielä voimassa oleva naisen ja miehen välinen avioliittolaki tulkitaan syrjiväksi ja ihmisoikeuksien vastaiseksi.

Yhdistyksen mukaan "nykyinen avioliittolaki on ihmisoikeuksien mukainen", mutta 1.3.2017 voimaan tuleva uudistus "loukkaa lapsen ihmisoikeuksia". Yhdistys haluaa, että "eduskunta kumoaa uuden avioliittolain".

Aito avioliitto ry myös kritisoi ihmisoikeus-termin käyttämistä avioliittolain uudistuksen perusteluna. Yhdistys katsoo, että samaa sukupuolta olevien avioliitto ei olisi sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusasia - sekoittaen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt keskenään. Lisäksi Aito avioliitto ry ei kannanotossaan tuo esiin sitä, että avioliittolailla ei säädetä aikuisten ja lasten välisiä perhesuhteita, vaan yksinomaan kahden aikuisen välistä suhdetta.

Seta: Suomeen tarvitaan lhbti-toimintaohjelma
Valtioneuvosto: Ihmisoikeusselonteko painottaa pitkäjänteistä toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi
Oikeusministeriö: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta