Rekisteröidyn parisuhteen muunto ulkomaiseksi avioliitoksi voi vaatia ensin eroa kotimaassa - Saksa selvitti

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 8

Saksan viranomaiset ovat selvittäneet sikäläisten rekisteröidyn parisuhteen ongelmat henkilöiden muuttaessa ulkomaille. Valtiosihteeri Christian Langen laatimassa vastauksessa Saksan vihreiden kysymykseen todetaan, ettei sen enempää EU:n jäsenmaissa kuin Euroopan Neuvoston ole puitteissa ole yhtenäisiä sääntöjä rekisteröityjen parisuhteiden tunnustamisesta.

Ulkomaille muuttavat rekisteröidyn parisuhteen Saksassa solmineet eivät voi noin vain muuttaa suhdemuotoaan avioliitoksi, vaikka muuton kohdemaa sellaisin samasukupuolisena sallisikin.

Selvityksen mukaan Euroopassa tasa-arvoisen avioliiton sallineet parikymmentä maata antavat niihin muuttaneille saksalaisen mallin mukaiset oikeudet. Adoptio-oikeus pääsääntöisesti puuttuisi.

Saksan hallituksen tietojen mukaan vain Belgiassa, Hollannissa ja Uudessa Seelannissa voidaan saksalainen rekisteröity parisuhde muuttaa avioliitoksi. Toisessa ääripäässä edes rekisteröityä parisuhdetta ei tunnusteta maahan muuttaneiden siviilisäädyksi. Tällaisia olivat mm Italia ja monet itäisen EU:n maat.

Ranskassa ratkaisu on suorastaan monimutkainen. Vaikka maassa avioliittolaki tasa-arvoistettiin jo 2013, ulkomaista rekisteröityä parisuhdetta ei voi muuntaa avioliitoksi. Saksassa solmitusta liitosta tulee Ranskassa Pacte civil (PACS), joka muistuttaa saksalaista rekisteröityä parisuhdetta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Mennäkseen Ranskan lain mukaan naimisiin saksalaisen samasukupuolisen parin tulee solmia avioliitto uudelleen Ranskassa. Mutta ongelmaksi tulee se, että ennen vahvistusta vaaditaan lähtömaasta esteettömyystodistus. Sellaista pariskunnan osapuolet eivät kuitenkaan Saksasta saa, koska ovat jo suhteeseen sitoutuneet. Linjaukseen vaikuttaa myös Saksan avioliittolaki, joka ei tunne samasukupuolisia liittoja.

Tilanne on Saksan selvitysten mukaan samansuuntainen myös ainakin Norjassa. Ruotsissa, Englannissa ja Walesissa. Oikeaan avioliittoon menemiseksi ulkomailla on saksalaispariskunnan ensin erottava Saksassa.

Saksan virheiden parlamenttiryhmän sisäasiainvaltuutettu Volkeri Beck kuvasi tilannetta ”rva Merkelin pystyttämäksi rautaesiripuksi homoille ja lesboille”. Ilmaisu viittaa rautaesiripun syntyyn aikanaan estämään kansalaisia poistumasta maistaan. Poliittinen kritiikki kohdistuu siihen, ettei hallitus näytä tekevän mitään hallinnollisten puitteiden yksinkertaistamiseksi rekisteröityjen parin muuttaessa ulkomaille.

Saksa ei tunnusta ulkomaisia samasukupuolisia avioliittoja, vaan ne kirjataan maassa rekisteröidyiksi parisuhteiksi. Ulkomaiset avioliitot kuitenkin tunnustavat myös Israel ja Malta, vaikka maissa ei avioliittoa olekaan avattu homoille ja lesboille.

Uutinen Der Tagesspiegelissä 5.8.15

8 kommenttia

Onhan se vähän ongelmallista tietysti, kun rekisteröity parisuhde on luotu kaikissa maissa avioliiton juridiseksi vastineeksi homoille ja kahta avioliittoa ei sallita missään. Tämä ongelmahan ei poistu, Ennenkuin käytännössä kaikissa maissa rekisteröity parisuhde katsotaan identtiseksi avioliiton kanssa eikä muutoksella ole mitään juridista vaikutusta.

Josta tietysti havaitaan, että näin ei tule tapahtumaan varmaankaan koskaan. Samalla tavalla kun esimerkiksi Euroopan unioni on törmännyt kulttuurien yhteensovittamattomuuteen, homoliittoihin suhtautuminen ei tule samankaltaistumaan avioliiton kanssa globaalisti ainakaan 200 vuoteen jos silloinkaan. Ongelma on siis pysyvä ja sitä voi hyvin kutsua olosuhteeksi, ei viaksi.

Josta edelleen havaitaan eräs asia. Avioliitto miehen ja naisen välillä on globaalisti erittäin yksimielisesti hyväksytty instituutio ja rakenne, jota homoliitto ei ole eikä tule todennnäköisesti koskaan olemaankaan. Sen vuoksi olisi kaikkein yksiselitteisintä säilyttää rekisteröity parisuhde ja avioliitto erillään toisistaan, aivan kuten lainsäätäjät ympäri maailmaa ovat näihin päiviin saakka ymmärtäneet tehdä.

Rekisteröity parisuhde voidaan säilyttää kansallisissa lainsäädännöissä laajemmin, kuin sen ja avioliiton rinnastava lainsäädäntö - jos tämä kolumnin kuvailema ongelma siviilisäätyjen vaihdoksista kotimaata muuttaessa halutaan ratkaista. Rekisteröity parisuhde on sitä kaikissa maissa, joissa kyseinen parisuhdemuoto on sallittu.
EU-maissa tällaiseen varmasti syntyy jollain aikavälillä pelisäännöt.