Seta: Pääsihteeri vaihtuu - Aija Salo töihin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Setan pääsihteerinä pitkään toiminut Aija Salo jättää tehtävänsä. Salo kertoi uudesta työstään Twitterissä torstaiaamuna.

Seta käynnistää uuden pääsihteerin haun.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon ylitarkastajaksi siirtyvä Salo on koulutukseltaan sosiologi. Hän on työskennellyt Setan pääsihteerinä elokuusta 2005 lukien, joskin vuosina 2007-2008 hän oli tehtävästä vapaalla toimiessaan ILGA-Europen (International Lesbian and Gay Association Europe) politiikka-asiantuntijana Brysselissä. Salo on ollut aktiivinen kansalaisjärjestötoiminnassa ja politiikassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, ja valtuutetun tehtävät sekä oikeudet on kirjattu yhdenvertaisuuslakiin.

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015, jolloin aiemmasta vähemmistövaltuutetusta tuli yhdenvertaisuusvaltuutettu. Samalla toiminta siirtyi hallinnollisesti sisäministeriöstä oikeusministeriöön.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna aloitti 15.5.2015 Kirsi Pimiä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäväkenttään kuuluvat syrjintäasiat iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Valtuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu, ja työelämän syrjimättömyyttä valvovat työsuojeluviranomaiset.

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alusta
www.syrjinta.fi
www.seta.fi

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta