Mitä nyt tapahtuu lakialoitteelle?

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 1

Lakivaliokunta hylkäsi kansalaisaloitteen. Tilanne muuttui hankalammaksi. Tahdon2013-projektin sivulla selvitellään, miten nyt edetään.

Milla Halme blogissaan kertoo asiasta näin:

Hylkäävän mietinnön kohdalla asia on kuitenkin mutkikkaampi, sillä tällöin lakivaliokunnan äänestyksessä vähemmistöön jääneet kansanedustajat voivat jättää eriävän mielipiteen sekä vaihtoehtoisen esityksensä valiokunnan tekemälle mietinnölle.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Eduskunnan käsitellessä hylkäävää mietintöä täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä, kansanedustajat voivat siis esittää myös vaihtoehtoisen esityksen ottamista käsittelyyn. Eduskunnan täysistunto äänestää tästä esityksestä. Toisin sanoen, eduskunnan kanta kansalaisaloitteeseen testataan ensimmäisen kerran jo tässä äänestyksessä.

Eduskunnan täysistunto ei käsittele asioita ilman valiokunnan tekemää valmistelutyötä. Mikäli eduskunta päättää ottaa vaihtoehtoisen esityksen (eli lakivaliokunnan vähemmistöön jääneiden jäsenten muokkaaman aloitteen) käsittelyyn, lähetetään se suuren valiokunnan käsiteltäväksi, sillä aloitteen kerran jo hylänneeseen lakivaliokuntaan sitä ei voi lähettää. Suuri valiokunta käsittelee aloitetta ja laatii niin ikään siitä täysistunnolle mietinnön, jossa se esittää joko aloitteen hyväksymistä tai hylkäämistä. Tietojemme mukaan suuressa valiokunnassa edustajat ovat tasa-arvoiselle avioliittolaille lakivaliokuntalaisia myötämielisempiä, joten suuri valiokunta todennäköisesti esittäisi aloitteen hyväksymistä. Tällöin aloite siis palautuisi jälleen eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi ja toisella isntuntokerralla eduskunta lopulta pääsisi äänestämään aloitteesta.

1 kommenttia

  • 1 / 1
  • Jorma Hentilä
  • 25.6.2014, 23.40
Eduskunta - suuri sali - käsittelee lakiehdotuksen valioikunnan mietinnön pohjalta kahdessa käsittelyssä. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetään ehdotuksen sisällöstä ja toisessa käsittelyssä sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdollisesta eduskunnan lausumasta.

Ensimmäisessä käsittelyssä voidaan esittää lakiehdotuksen hyväksymistä valiokunnan vähemmistön valiokunnan mietintöön jättämän vastalauseen mukaisena. Jos suuri sali hyväksyy ehdituksen vastalauseen mukaisena, asia lähetetään suureen valiokuntaan. Se voi joko yhtyä suuren salin päätökseen tai esittää siihen muutoksia. Jos suuri valiokunta ehdottaa muutoksia, asia palautuu suureen saliin, joka päättää ehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Asian sisällön lukkoon lyövä ensimmäinen käsittely päättyy tähän.