Mitä nyt tapahtuu lakialoitteelle? (juttukommentit)

  • 1 / 1
  • Jorma Hentilä
  • 25.6.2014 23:40
Eduskunta - suuri sali - käsittelee lakiehdotuksen valioikunnan mietinnön pohjalta kahdessa käsittelyssä. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetään ehdotuksen sisällöstä ja toisessa käsittelyssä sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdollisesta eduskunnan lausumasta.

Ensimmäisessä käsittelyssä voidaan esittää lakiehdotuksen hyväksymistä valiokunnan vähemmistön valiokunnan mietintöön jättämän vastalauseen mukaisena. Jos suuri sali hyväksyy ehdituksen vastalauseen mukaisena, asia lähetetään suureen valiokuntaan. Se voi joko yhtyä suuren salin päätökseen tai esittää siihen muutoksia. Jos suuri valiokunta ehdottaa muutoksia, asia palautuu suureen saliin, joka päättää ehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Asian sisällön lukkoon lyövä ensimmäinen käsittely päättyy tähän.