Tutkimus: Kaksi kolmesta kannattaa Suomessa tasa-arvoista avioliittolakia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 18

Tahdon2013-kampanjan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön kannatus on noussut edelliseen vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Myös adoptio-oikeuden kannatus on selvää.

Taloustutkimus toteutti Telebus-kyselyn viikoilla 10-11, ja siihen vastasi 1010 suomalaista.

Nyt tehdyn selvityksen mukaan 65 prosenttia kaikista vastaajista kannattaa lakimuutosta. 8 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa, ja vastustajiksi jää 27 prosenttia vastaajista.

Haastatelluille esitettiin seuraava kysymys: "Tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaisi, että myös samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon säädettäisiin avioliittolaissa ja rekisteröidystä parisuhteesta luovuttaisiin. Laki ei kuitenkaan velvoita kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, sillä lakimuutos koskisi voimaantullessaan vain maistraatissa suoritettavaa vihkimistä. Kannatatteko tällaista avioliittolakia?"

Tahdon2013-kampanja teetti vuoden 2013 syyskuussa Taloustutkimuksella vastaavan kyselytutkimuksen. Syksyllä 2013 vastaajia oli 1006 ja 58 prosenttia heistä kannatti avioliittolain muuttamista siten, että samaa sukupuolta olevat parit voisivat avioitua maistraatissa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kannatusta kaikissa ikäryhmissä ja kaikkialla maassa

Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat eivät rajaudu mihinkään tiettyyn ikäryhmään. Taloustutkimuksella Tahdon2013-kampanjan teettämän selvityksen mukaan tukea löytyy kaikenikäisten keskuudesta. Sulkuihin on merkitty viime syyskuussa toteutetun kyselyn tulokset.

25-34 -vuotiaista 78 (77) prosenttia kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia, 15-24 -vuotiaista vastaavasti 73 (68) prosenttia. 35-49 -vuotiaista 72 (61) prosenttia kannattaa lakimuutosta. 50-64 -vuotiaistakin 60 (50) prosenttia on tasa-arvoisen avioliittolain kannalla.

Kannattajia löytyy niin ikään tasaisesti ympäri Suomea. Eniten tukijoita löytyy niistä kyselyyn vastanneista, joiden kotipaikka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Muissa yli 50 tuhannen asukkaan kaupungeissakin tasa-arvo saa selkeän kannatuksen 66 (59) prosentilla. Pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa kannattajat kuuluvat myös enemmistöön, sillä 59 (51) prosenttia kannattaa lain uudistamista.

Myös adoptio-oikeuden kannatus selvää

Kyselyssä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten kantaa samaa sukupuolta olevien adoptio-oikeuteen. 57 prosenttia suomalaisista kannattaa myös tätä lakimuutosta. 36 prosenttia vastustaa, ja 7 prosenttia ei osaa sanoa vielä kantaansa. Suurinta kannatus on nuoremmissa ikäluokissa, sillä 15-24 -vuotiaista 72 prosenttia ja 25-34 -vuotiaista 71 prosenttia kannattaa muutosta, mutta 35-49 -vuotiaistakin 62 prosenttia on samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden kannalla.

Adoptiokantaa kysyttiin esittämällä seuraava kysymys: "Kaikilla suomalaisilla on oikeus hakea adoptiota yksin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kansalaisaloite avioliittolain uudistamisesta haluaa mahdollistaa samaa sukupuolta olevalle parille oikeuden hakea adoptiota yhtä aikaa. Kannatatteko tällaista lakimuutosta?"


Eduskunnan lakivaliokunnan julkisessa kuulemistilaisuudessa 13. maaliskuuta ovat kuultavina tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä koskevan kansalaisaloitteen tekijöiden edustajia.

www.tahdon2013.fi

18 kommenttia

Katselin ja kuuntelin tänään eduskunnan lakivaliokunnassa pidetyn julkisen kuulemisen, joka oli nähtävissä internetin kautta.

Olen myönteisesti yllättynyt. Puheenvuorot olivat lähes kauttaaltaan asiallisia ja järkeviä. Koko asia tuli käsiteltyä todella monipuolisesti jopa ennakkoluuloja myöten. Toki olen hivenen varauksellinen valiokunnan lopulliseen kantaan nähden. Nyt oltiin televisiossa ja osahan ei laskujeni mukaan edes ottanut puheenvuoroa.

Tahdon 2013 -liikkeen edustajille annan 10+. Tilaisuuteen oli valmistauduttu todella huolella. He osasivat asiansa ja tuoda sen myös sujuvasti julki.

Kyselytutkimuksen todella myönteisten tulosten kertominen lakivaliokunnalle ja oli iso ja tärkeä asia.

Adoptioasia näytti kiinnostavan edustajia todella paljon. Siihen käytettiin runsaasti aikaa. Tahdon 2013 -liikkeen edustajat olivat valmistautuneet hyvin myös tähän aihealueeseen. Muutamassa puheenvuorossa oltiin huolestuneita siitä, että jos homot saavat adoptio-oikeuden, jotkut maat kieltäytyvät kaikista adoptioista Suomeen. Ruotsista otettiin esimerkkiä ja todettiin ettei tuollaiseen huoleen ole aihetta.

Tosikkomaiseen tilaisuuteen pienen lisävärin toi edustaja Jungner. Hän kertoi saaneensa paljon sähköpostia, joissa väitettiin maailmanlopun olevan tulossa ja että jos laki saatetaan voimaan, heinäsirkkalaumat valtaavat maan. Paljon muutakin katastrofaalista on luvassa päätöksen seurauksena. Tahdon 2013 -liikkeen edustajilta hän tiedusteli, josko maailmalta olisi heidän tiedossaan heinäsirkkalaumoja ja muuta vastaavasta tasa-arvoisen lain seurauksena. Liikkeen edustajat vastasivat vinon hymyn säestämänä, ettei heillä ole tiedossa tuollaisia katastrofeja.

Kaikkineen tilaisuus oli odottamaani tuntuvasti rauhallisempi ja asiallisempi. Tuosta on kuitenkin mahdoton ennustaa, mikä on lakivaliokunnan päätös. Joistakin edustajien puheenvuoroista olin aistivinani, että jotkut heistä ajattelevat aloitteen menevän lakivaliokunnassa läpi myönteisesti.

Tämä julkinen kuuleminen oli tuhannen taalan (euron) paikka Tahdon 2013-kampanjan aiheiden esille tuomiseen.
Tilaisuuden jälkeen avoimeksi minulle jäi kysymys siitä, että saavatko lain vastustajat puheenvuorot lakivaliokunnan edessä. Miten ja milloin? Haluaako lakivaliokunta todella kuunnella heinäsirkkalaumoista ja maailmanlopuista?
Kuuntelinpa minäkin työn teon lomassa ja pääosin samoin havainnoin kuin Juhani. Korvaan kuitenkin jäi muutama vastaus, en muista tarkalleen mihin asioihin, mutta edustaja Tolvanen kysyi tarkennusta, johonkin Tahdon kampanjan väitteeseen, siihen vastattiin, että "voidaan googlata". Ei vaikuttanut kovin valmistautuneelta tai ammattimaiselta. Samoin kuin ei sekää tokaisu "ollan juteltu meidän juristituttujen kanssa". Lisäksi välillä sinuteltiin ja sitten teititeltiin, pikku juttuja, mutta jos ne olisivat olleet kunnossa, vosi puhua huolellisesta valmistautumisesta.
Osa kysymyksistä oli todella outoja/typeriä ja osa ei ollut edes kysymyksiä, vain jonkinlaisia omien fobioiden esiintuomisia; näistä kaikista tilanteista Tahdon Kampananjan väki selvisi hyvin. Kaiken kaikkiaan kampanjaväki onnistui antamaan selkeän kuvan. Myös lakivaliokunnan pj Holmlund antoi asiallisen kuvan ja käsittely vaikutti asialliselta kaikin puolin, varmaankin osittain koska paikalla oli media. Jungerin heitot olivat lähinnä typerää ja turhaa huomiohakuisuutta, mutta mitäpä muuta voi odottaa. Olisi ihme jos aloite ei tämän käsittelyn jälkeen etenisi. En oikein keksi miksi pitäisi kuulla lisää mielipiteitä, mutta varmaan on tapana kuulla näkemykset puolesta ja vastaan. Vastanäkemykset ovatkin varmasti värikästä kuultavaa.