Aloite lakivaliokuntaan - lähetekeskustelu kesti neljä tuntia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 32

Eduskunnassa on torstaina käyty lähetekeskustelu tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä koskevasta kansalaisaloitteesta. Aloite lähetettiin nelituntisen keskustelun päätteeksi lakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Eduskunnan odotetaan pääsevän käsittelemään ja äänestämään asiasta loppukevään puolella.

Keskustelu oli pääosin maltillista, joskin aiemmissakin vastaavaa aihepiiriä käsittelevissä keskusteluissa kuultuja värikkäitä käsityksiä toistettiin.

Vastustajien huomioita

Odotetusti vastustavia puheenvuoroja esitti kiihkeimmin perussuomalaisten Mika Niikko, joka oli jonottanut yön yli saadakseen keskustelun ensimmäisen puheenvuoron. Niikko korosti tukevansa puolueensa linjaa, jonka mukaan avioliitto on säilytettävä vain miehen ja naisen välisenä. Niikko vetosi esimerkiksi Raamatun sanaan. Niikon argumenteissa vilahtelivat myös pelot moniavioisuuden sallimisesta ja perinteisen perhekäsityksen rikkoontumisesta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Jos joku ei halua mennä naimisiiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, pitääkö koko avioliitto-käsitys muuttaa pienen vähemmistön takia, ihmetteli Niikko.

Niikko ilmaisi myös kyseenalaistavansa kansalaisaloitteessa esitetyn käsityksen tasa-arvosta.

Niikon puoluetovereista myös Pentti Oinonen piti tasa-arvoa kummallisena perusteluna avioliittolain uudistamiselle. Hän sanoi, ettei "naapurin naimisissa olevalla rouvalla edelleenkään olisi oikeutta mennä naimisiin naapurin naimisissa olevan herran kanssa, vaikka kuinka rakastaisivat toisiaan". Oinonen perusteli kielteistä kantaansa "biologialla, Raamatulla ja terveellä järjellä". Oinonen mielestä perinteinen avioliittokäsitys on hämärtynyt. Hän piti homosuhteita muoti-ilmiönä, ja televisiossa näkee hänen mukaansa yhtenään toistensa kanssa muhinoivia miehiä. Hän pelkäsi, että lakiuudistuksen myötä joku voisi kysyä, että "oot sä tosiaan niin kalkkis, että olet naisen kanssa naimisissa". Oinonen otti esiin myös adressit.com -palvelussa allekirjoitettavana olevan tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä vastustavan "kansalaisadressin", jossa hän muistutti edustajatovereilleen "ehkäpä juuri sinun äänestäjäsi" olevan allekirjoittajana.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen puolestaan peräänkuulutti heteroiden ihmisoikeuksia. Hän myös totesi, että "Teuvo Hakkaraisen rinnasta ei tule maitoa vaikka kuinka lypsäisi tai imisi".

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ilmaisi vastustavansa avioliittolain uudistamista ja pitävänsä avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona. Soini totesi, että avioliitto on hänelle sakramentti - kuten 1,2 miljardille [katoliselle] ihmiselle maailmassa, ja pitävänsä siitä kiinni. Hän myös totesi olevansa arvokonservatiivi häpeilemättä.

Kristillisdemokraattien Peter Östman vetosi esimerkiksi biologiaan. Hänen mukaansa "aloite on ristiriidassa sen biologisen tosiasian kanssa että avioliitto on instituutio, jonka tarkoitus on lisääntyminen". Hän sanoi myös, ettei lainsäädännöllä pitäisi luoda tilanteita, joissa lapselta viedään oikeus isään tai äitiin. Östman ilmaisi pelkonsa siitä, että avioliittolain uudistamisen myötä "perinteinen avioliitto" nähtäisiin vielä vastustettavana asiana. Östmanin mielestä "perinteisen avioliittokäsityksen kannattajia" on mediassa leimattu.

Perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkala taas oli huolissaan sukupuolineutraaliuden noususta, homoseksuaalisuuden "normalisoimisesta" ja hetero-olettaman häviämisestä. Hän käytti pohdiskelussaan esimerkkinä yleisiä suihkutiloja ja esitti huolensa siitä, että jos homoseksuaalisuuden olemassaolon kiistäminen päättyy, niin saatetaan "ajautua erikoisiin käytännöllisiin ja periaatteellisiin ongelmiin, mikäli halutaan varjella kaikkien yksilöiden tasavertaisia oikeuksia".

Samoin perussuomalaisia edustava Lauri Heikkilä esitti huolensa heteroparien oikeusturvasta avioliiton merkityksen muuttuessa, kun instituutio ei olekaan enää sitä, mihin aikanaan avioliiton solmineet ovat ryhtyneet.

Kokoomuksen Kimmo Sasi vetosi Suomen perustuslakiin ja totesi, ettei siitä löydy mitään, mikä velvoittaisi muuttamaan avioliittolakia. Sasi sanoi, että jokaisella pitää olla oikeus elää suuntautumisensa mukaan.

- Mutta onko jollakin kansanryhmällä oikeus ottaa toisen ryhmän identiteetti, instituutio omaan käyttöönsä, kun rekisteröityä parisuhdetta voidaan käyttää tämän ryhmän tarpeisiin, sanoi Sasi.

Tukijoiden huomioita

Perustuslakivaliokunnan jäsen Tuija Brax (vihr) muistutti arvomaailman ja tulkintojen muuttumisesta. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sdp) sanoi Sasille, että "perustuslaki ei vaadi muutosta avioliittolakiin, mutta toisaalta se ei sitä estäkään". Koskinen muistutti, että perustuslain puitteissa tasa-arvokehityksessä ei voi mennä taaksepäin, mutta yhteiskunnan kehittyessä pitää mennä eteenpäin.

Perussuomalaisten Heikkilälle heteroiden oikeusturvaan liittyvästä huolesta myöhemmin vastannut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) ei nähnyt aihetta huoleen ja myös ilmaisi kannattavansa tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä.

Tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä kannattaa myös vihreiden Oras Tynkkynen. Hän muistutti, ettei tasa-arvoinen avioliitto ole keneltäkään pois, eikä maksa mitään. Tynkkynen myös kysyi tasa-arvoisen avioliittolainsäädännön vastustajilta, että vähentäisikö näiden avioliittojen arvoa jotenkin se, että kaksi miestä tai kaksi naista haluaa mennä keskenään naimisiin. Tynkkynen muistutti, että samaa sukupuolta olevien avioliitot on viimei aikoina hyväksytty luikuisissa maissa.

- Nyt olisi Suomen aika liittyä tähän joukkoon. Nyt on Suomen aika hyväksyä tasa-arvoinen avioliittolaki, sanoi Tynkkynen.

Tynkkynen myös piikitteli "perinteiseen avioliittokäsitykseen" vetoavia perussuomalaisia edustajia. Tynkkynen arveli, etteivät nämä varmaankaan kannattaisi vuoden 1910 lapsiavioliitot sallivaa avioliittokäsitystä.

Vasemmistoliiton Silvia Modig niin ikään ilmaisi kannattavansa kansalaisaloitetta. Hän kumosi epäilyt siitä, että tasa-arvoisen avioliittolain hyväkyminen heikentäisi perheen asemaa. Modig myös muistutti, että vellovan keskustelun kohteena on jokaisen lähimmäisiä ja todellisia ihmisiä:

- Te puhutte teidän naapureistanne, sukulaisistanne, työkavereistanne. Te puhutte lapsille ja nuorille, jotka elävät sateenkaariperheissä tai yksinhuoltajaperheissä, ja sanotte heille, että heidän perheensä on huono. Se ei voi olla lapsen etu, sanooi Modig.

Modigin puoluetoveri Erkki Virtanen vastasi väitteisiin joiden mukaan homoparien avioliitto-oikeus loukkaisi toisin ajattelevien arvoja. Hän sanoi, ettei tasa-arvoinen avioliittolaki loukkaa hänen 40 vuotta kestänyttä avioliittoaan, ja hän sanoi hyväksyvänsä asian silloinkin, jos se loukkaisi.

- Näen että tämä aloite vahvistaa perheitä, kun meillä on samat mahdollisuudet. En tiedä, onko kansanedustajilla tärkeämpää tehtävää kuin puolustaa kaikkien ihmisten tasavertaisuutta, sanoi Modig.

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola oli paikalla kesken vanhempainvapaansa. Hän totesi puheenvuorossaan pitävänsä jollain tavalla absurdina sitä, että "istumme näiden pöytien takana miettimässä onko jonkin ihmisen elämä totta vai ei, sallitaanko se ihminen sisään meidän yhteiskuntajärjestelmään vai ei". Hänen mielestään käydyn keskustelun yhteydessä ei voida edes puhua suvaitsevaisuudesta tai tasa-arvosta.

- Kyseessä on selkeästi silloin toiminta ja puhe, missä eriytetään ihmisiä ja laitetaan heitä erilaisiin luokkiin ja kasteihin, sanoi Toivola.

Toivola muistutti myös vuonna 1665 mestatuista Heikki Heikinpojasta ja Heikki Mikonpojasta.

- Heidän kaulansa katkaistiin, koska epäiltiin heidän olevan homoseksuaaleja, ja että heillä on suhde keskenään. Olen sitä mieltä, että kun ihmiskunta unohtaa historiansa, unohtaa se myös ihmisyytensä, sanoi Toivola.

Vihreiden Satu Haapanen muistutti monen homoseksuaalin nuoren joutuvan käymään raskaan kasvuprosessin läpi ja hakemaan hyväksyntää. Hän totesi tällaisessa tilanteessa elävien nuorten itsemurhariskin olevan moninkertainen.

Haapasen puheenvuoron jälkeen vasemmistoliiton Eila Tiainen liikuttui puheenvuorossaan kyyneliin kertoessaan pikkuveljestään, joka ei jaksanut ahdistavassa elämäntilanteessaan elää.

- Olen tästä syystä sitä mieltä, ettei meillä ole oikeutta kieltää tällaisilta ihmisiltä elämää, sanoi Tiainen.

Hänen jälkeensä puhunut tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä useissa puheenvuoroissa puolustanut kokoomuksen Jaana Pelkonen meni miltei sanattomaksi; hän totesi, että kuulemansa jälkeen on vaikea sanoa mitään. Pelkonen kysyi eräässä puheenvuorossaan, että "Millä oikeudella kiellämme muilta oikeuksia joita meillä itsellämme on?"

Kokoomuksen Lasse Männistö taas muistutti arkisen avioliiton tärkeydestä. Hän vertasi avioliitto-oikeutta äänioikeuteen; jokaisella pitää olla oikeus myös perustaa perhe ja sitoutua toiseen ihmiseen. Männistö totesi, että muutoksenkin keskellä on syytä kunnioittaa perinteitä ja historiaa, mutta säilyttää herkkyys muuttuvan maailman mukana.

- Orjuutta ei olisi koskaan kielletty eikä naisten äänioikeus olisi tullut mahdolliseksi, jos instituutiot säilyisivät ikuisesti muuttumattomina, muistutti Männistö.

Männistö otti esiin myös Taloustutkimuksen syksyisen kyselytutkimuksen. Sen mukaan suurin osa suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia.

Aloitetta tukivat myös esimerkiksi vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen ja RKP:n Stefan Wallin, keskustean Kimmo Tiilikainen ja SDP:n Jouni Backman.

Eduskunta: Täysistunnon pöytäkirja PTK 12/2014 vp
Tahdon2013 -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyssä 20.02.2014 (videotallenne / YouTube)

32 kommenttia

Mistä tämän lähetekeskustelun voi katsoa? Ilmeisesti Yle Areenassa pystyi katsomaan live-lähetyksen, mutta ei pysty enää keskustelun päätyttyä :(.
YouTubeen on ilmaantunut tallenne. Linkki yllä. Myös eduskunnassa käydyn keskustelun pöytäkirjaan on linkki.

Mietityttää muuten, että mikä maksu-tv-paketti mahtaa Oinosella olla, jos hänen telkkaristaan näkyy yhtenään keskenään muhinoivia miehiä. Ei vaan meillä kumminkaan.