Utahin homoavioliittokysymyksestä kehkeytyi jännitysnäytelmä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 3

Utahin homoavioliittoasia on muuttunut kiivaaksi taisteluksi vastustajien ja kannattajien välille. Maanantaina taistellaan aikaa vastaan. Samaa sukupuolta oleville pareille saattaa maanantaina olla vain tunti aikaa tulla vihityiksi avioliittoon.

PÄIVITYS 23.12.2013 klo 22:30

Avioliittolupien antamista eivät keskeyttäneet vetoomustuomioistuin, eikä tuomari, joka perjantaina kumosi homoavioliitot estävän lain. Utahin osavaltion lakimiehet eivät aikailleet, vaan jättivät kahden päivän sisällä jo kolmannen keskeytyspyynnön. Tällä kerralla vetoomustuomioistuimelle Denverissä. Pynnössä vaaditaan lupien myönnön keskeytystä välittömästi siihen asti kunnes asia on käsitelty ylemmissä oikeusasteissa. Nyt arvioidaan, että vetoomustuomioistuin käsittelee asian vasta muutaman kuukauden kuluttua.

Mormonikirkko ehätti jo perjantaina antamaan julkilausuman, jossa se kannattaa edelleen "traditionaalista avioliittoa" ja toivoo, että ylemmissä oikeusasteissa vahvistetaan kirkon kanta. Sen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Kuuluisa homokolumnisti Mike Signorile twiittasi pilkallisesti: "Eräänä päivänä vuonna 2013 Mormoonikirkko heräsi ja säikähti, huomaten ettei se omista [hallitse] enää Utahia".

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

PÄIVITYS 23.12.2013 klo 20:30

Tilanne muuttuu jatkuvasti hengästyttävällä nopeudella.

Osassa piirikuntia avioliittolupia alettiin myöntää heti toimistoajan alettua. Osa kieltäytyi myöntämästä lupia ennen kuin vetoomustuomioistuimen päätös on tullut julki. Kerrottiin jopa, että jonkun rekisteritoimiston ovi olisi lukittu, ettei kukaan pääse tapaamaan rekisteriviranomaisia.

Tuomari Shelby aloitti osapuolten kuulemiset klo 9:00. Puolentoista tunnin kuluttua hän vetäytyi tekemään päätöstään. Tunnin mietinnän jälkeen hän hylkäsi keskeytysanomuksen. Osavaltion johto aikoo valittaa päätöksestä ylempiin oikeusasteisiin. Viranomaisten mukaan homoavioliitot kieltävä päätös ylemmissä oikeusasteissa mitätöisi nyt solmittavat avioliitot.

Salt Lake Tribunen uutisessa todetaan ironisena sivuseikkana sellainen asia, että aikanaan Utah sai osavaltio-oikeudet sillä ehdolla, että laissa nimenomaan määriteltiin avioliitto yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksi. Taustanahan oli se, että mormonit harrastivat tuolloin moniavioisuutta.

PÄIVITYS 23.12.2013 klo 19:50

Vetoomustuomioistuin hylkäsi toistamiseen UTAHin oikeusministerin tänään esittämän vetoomuksen, jolla keskeytettäisiin avioliittolupien myöntäminen samaa sukupuolta oleville pareille. Oikeusministeri vaati kunnioittamaan demokraattisesti valittua määritelmää avioliitosta ja palaamaan asiaan vasta kun vetoomus on kunnolla käsitelty ylemmissä oikeusasteissa.

Vetoomustuomioistuimen hylkäävästä päätöksestä uutisoi Huffington Post vain muutama hetki sitten.

Tiedot rekisteriviranomaisten käyttäytymisestä vaihtelevat piirikunnittain. Jossakin niistä luvan hakijat käännytettiin aamulla pois. Toisissa paikoissa hakijat päästettiin sisätiloihin kylmästä säästä odottamaan toimiston ovien avautumista aamulla klo 8:00. Heti virka-ajan alettua lupia alettiin myöntää.

23.12.2013 12:10

Viime viikon perjantaina osavaltion tuomari Robert Shelby teki yllätyspäätöksen, jossa hän perusteli osavaltion lain (Amendement 3), joka määrittää avioliiton kuuluvan vain ja ainoastaan vastakkaista sukupuolta oleville pareille, rikkovan perustustuslain tasa-arvomääräystä vastaan ja olevan mitätön.

Tuomarin päätös avasi välittömästi samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden mennä naimisiin. Vastustajat tulivat yllätetyiksi. Konservatiivikuvernööri ilmoitti tekevänsä kaikkensa estääkseen homoavioliitot osavaltion alueella ja suojellakseen heteroavioliittoa.

Jo viikonloppuna ehti tapahtua. Utahin osavaltion virkailijat esittivät vetoomustuomioistuimelle vaatimuksen avioliittolupien myöntämisen välittömäksi keskeyttämiseksi. Vetoomustuomioistuimen kaksi tuomaria ilmoittivat sunnuntaina hylkäävänsä osavaltion vaatimuksen. Perustelut olivat riittämättömät. Oikeus ilmoitti kuitenkin palaavansa asiaan, jos heille esitetään riittävät täydennetyt perustelut.

Tuomari Shelby on ilmoittanut, että hän kuulee maanantaina kannanottoja ja katsoo sen jälkeen, onko tarvetta tehdä päätös avioliittotodistusten myönnön keskeytykseksi homopareille.

Sunnuntaina homoavioliittoja kannattavan puolen lakimiehet jättivät vetoomustuomioistuimelle kannanoton, että tuomari Shelbyn ei pidä keskeyttää avioliittolupien myöntöä, koska siitä seuraisi "korjaamatonta vahinkoa". Kannattajien mielestä osavaltion viranomaiset eivät ole esittäneet mitään sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat heidän kärsivän vahinkoa, jos avioliittolupien myöntöä ei keskeytetä.

Maanantai 23.12.2013 on Utahissa jännityksen päivä. Rekisteriviranomaisten toimistot avautuvat aamulla klo 8:00 (17:00 Suomen aikaa). Tasan tunnin kuluttua tuomari Shelbyn toimisto avautuu. Silloin voidaan esittää hänelle vaatimukset avioliittotodistusten myöntämisen keskeyttämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että avioliittoon aikoville samaa sukupuolta oleville pareille on pahimmassa tapauksessa aikaa vain tunti tulla vihityiksi avioliittoon.

Equality Utah -järjestö on julkaissut Face Book -sivullaan tarkat ohjeet, kuinka avioon aikovien parien on valmistauduttava maanantaiaamuksi. Hakemuslomake pitää täyttää huolella etukäteen. Jos virkailija kieltäytyy hyväksymästä hakemusta, siihen pitää saada selvä leima, että hakemus on käsitelty. Tällä hetkellä on olemassa tieto, etteivät virkailijat voi kieltäytyä myöntämästä avioliittolupia.

Salt Lake Tribune -lehti kommentoi tilannetta tämän päivän pääkirjoituksessaan, mikä on siis lehden oma kannanotto. Sen mukaan homoavioliitot tulee hyväksyä. "Taistelu on päättynyt. Annetaan tervehtymisen alkaa".

Washington Blade: Sunnuntaina vetoomustuomioistuin hylkäsi pyynnön keskeyttää avioliittolupien myöntäminen homopareille
Equality Utah -järjestön ohjeet maanantaiaamuksi avioon aikoville homopareille
The Salt Lake Tribune: Taistelu on päättynyt. Antakaamme tervehtymisen alkaa

3 kommenttia

Mormonikirkko ehätti jo perjantaina antamaan julkilausuman, jossa se kannattaa edelleen "traditionaalista avioliittoa" ja toivoo, että ylemmissä oikeusasteissa vahvistetaan kirkon kanta. Sen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

* Ylläoleva nauratti parhaimman kerran, kirkko joka kannattaa moniavioisuutta. Minä kutsun sitä Jumalan pilkkaamiseksi, kuten niin monta samankaltaista hypokraattista kirkkoa ja sen uskontokuntaa!